Samen met Vabi klaar voor de NTA 8800

In 2020 wordt de energieprestatie van een gebouw via een nieuwe methodiek bepaald: de NTA 8800. Er komt één methodiek die van toepassing is op bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Nederland stapt hiermee af van de huidige Energieprestatiecoëfficient (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen. Hoewel het nog even duurt, is de voorbereiding hiervoor al in volle gang. Op deze pagina zetten we alle informatie over de methodiek bij elkaar.

De laatste artikelen

Voorstel labelklassen NTA 8800 beschikbaar via internetconsultatie

De voorgestelde labelklassen die behoren bij de aankomende methodiek voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800, staan online. Via internetconsultatie kan iedereen suggesties doen ter verbetering van het voorstel.

RVV aanvragen en de NTA 8800 – dit moet je straks weten

Heb je aanvragen ingediend voor de RVV regeling, dan is het goed om te weten dat ook de manier hoe je hier mee om gaat, zal veranderen met de komst van de NTA 8800.  

Vier overwegingen om het energielabel nu wel of niet af te melden

De NTA 8800, de nieuwe methodiek voor het berekenen van energielabels, gaat op 1 juli 2020 in. We weten dat er veel gaat veranderen. Wat er precies gaat veranderen, wordt maar langzaam bekend. Veel corporaties stellen ons de vraag: wat moeten we met onze energielabels? Is het verstandig om alles af te melden voordat de NTA 8800 ingaat? Of kunnen we beter wachten? Wij geven vier overwegingen die je mee kunt nemen in deze beslissing.  

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veel gestelde vragen. Waarschijnlijk kunnen de antwoorden je snel verder helpen.


Algemeen
Waarom komt er een nieuwe methodiek?
De NTA 8800 is de vervanger van de huidige methodiek voor nieuwbouwwoningen en gebouwen (de EPC), en voor de bestaande woningen en gebouwen (de Energie-index). Op 1 juli 2020 wordt deze ingevoerd.De Europese richtlijn Energieprestatie gebouwen bepaalt dat in 2020 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn. De Nederlandse overheid neemt deze eis over. De NTA zorgt ervoor dat berekend kan worden of aan de eisen wordt voldaan.Daarnaast zorgen ze meteen dat er één methodiek komt voor zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningen en utiliteitsgebouwen. De methodiek zal beter moeten gaan aansluiten bij de werkelijkheid dan de huidige methodieken.

Wat is een NTA?
Een NTA is een Nederlandse Technische Afspraak. Een manier om snel afspraken te maken in een beperkte kring (Bron: NEN)

Wat wordt de indicator van de NTA8800?
De methodiek maakt het mogelijk om de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) indicatoren, waar nieuwe gebouwen vanaf 2020 aan moeten voldoen, goed te berekenen. De Energie-Index vervalt daarmee en wordt vervangen door vier indicatoren:BENG 1. Energiebehoefte:
De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.BENG 2. Primair energiegebruik:
De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging, ontvochtiging.BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie:
Het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.Voor de bestaande bouw wordt de indicator hoogstwaarschijnlijk op BENG 2 gebaseerd.  Dit wordt dan dus vertaald in een indicator zoals het label of de energie-index.TO juli:
Voor nieuw te bouwen woningen zal in de bouwregelgeving een grenswaarde worden opgenomen voor TOjuli. Dit is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjuli volgt uit de Energieprestatieberekening conform NTA8800. De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde van 1,0. Lees hier mee over de TO juli

Voor wie wordt de NTA8800 van toepassing?
Alle nieuwbouw en bestaande bouw (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) gaan gebruik maken van deze methodiek.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Dit zijn, kort samengevat, de belangrijkste wijzigingen in de NTA 8800:

 • De waardering voor opwekking elektriciteit verandert. Dit komt door een aanpassing primaire energiefactor elektriciteit. Deze is gewijzigd vanwege de steeds meer duurzaam geworden elektriciteitsvoorziening de afgelopen jaren. De factor in de NTA 8800 wordt daarom hoger. Hierdoor worden bijvoorbeeld all electric woningen beter, maar krijgen zonnepanelen een slechtere waardering.
 • Meer gegevens nodig voor met name installaties.
 • Er komt een onderscheid tussen een gedetailleerde opname en een basismethode. In de nieuwe rekenmethodiek worden meer kenmerken opgenomen. Kunnen bepaalde indicatoren niet opgenomen worden, of kost het erg veel tijd om deze informatie op te nemen? Dan kan gebruik worden gemaakt van forfairaite waarden. Deze zijn een stuk realistischer dan voorheen.
 • Er komen ook voor woningbouw zones.
 • De uitkomsten worden nauwkeuriger, met name voor nieuwbouw en zeer energiezuinige woningen.

Woningcorporaties
Wat worden de nieuwe labelklassen?
De nieuwe labelklassen zijn aangeboden voor internetconsultatie. Het voorstel is als volgt:Door middel van een inijkingsstudie is gekeken wat de effecten van verschillende varianten zijn.  Met behulp van deze studie is het advies gekomen om te kiezen voor een indeling waarbij zoveel mogelijk gebouwen dezelfde labelletter behouden.  In de tabel is duidelijk te zien dat de oude en nieuw energielabelklasse zoveel mogelijk hetzelfde gehouden is. Het aantal punten bij het Energielabel volgens het Nader Voorschrift (NV) en volgens de NTA8800 is gelijk. Wel zijn er vier nieuwe labelklassen bijgekomen, A+ tot en met A++++. Dit is gedaan om zeer energiezuinige gebouwen te waarderen in de energielabelletter.Toch gaan er labelverschuivingen ontstaan. Dit komt in grote maten door de gewijzigde indicator (BENG-2 i.p.v. Energie-Index) en in minder grote mate door de gewijzigde methodiek (NTA 8800 i.p.v. Nader Voorschrift).Gemiddeld zal 53% van de woningen dezelfde labelletter houden, 38% van de woningen verschuift 1 labelklasse (beter of slechter) en 9% van de woningen verschuift 2 labelklassen of meer.Lees hier meer

Wat gebeurt er met de WWS punten?
In het voorstel blijven de WWS punten gelijk. De WWS is overigens gebaseerd op de afgemelde Energie-index en is 10 jaar geldig.

Welke woningen krijgt straks een beter of slechtere waardering?
De energie-index wordt vervangen door de BENG 2 indicator Een belangrijk verschil is dat BENG 2 over het primair energieverbruik per gebruiksoppervlakte (kWh/m2) gaat, in plaats van de dimensieloze E-I. Er wordt bovendien geen correctie meer gedaan voor het verliesoppervlakte (begane grondvloer, gevels, daken, etc.).De gemiddelde labelverschuiving is bij meergezinswoningen iets kleiner dan bij eengezinswoningen. Woningen met een klein gebruiksoppervlak (< 40 m2) gaan gemiddeld ruim 1 klasse slechter scoren. Dit komt doordat in de energieberekening een aantal “vaste posten” zit (die niet evenredig zijn met het gebruiksoppervlak). Deze tellen bij kleine woningen relatief zwaar mee.  Het aantal van dit soort woningen dat in bezit is van corporaties blijkt echter klein te zijn (5%).Woningen met veel schiloppervlak gaan slechter scoren dan woningen met weinig schil (een hoekwoning gaat het dus slechter doen dan een tussenwoning).  Een andere wijziging is dat de primaire energiefactor van elektriciteit lager is geworden. Daardoor gaan woningen met elektrische installaties beter scoren, maar worden woningen met zonnepanelen juist slechter.

Wat moet ik extra opnemen voor de NTA 8800?
Op hoofdlijnen moeten de volgende zaken extra worden opgenomen:

 1. Type zonwering en in de uitgebreide methode de kleur.
 2. Type regeling voor warmte afgiftesystemen.
 3. Beschaduwing van ramen en zonne-energiesystemen.

Het opnameprotocol is gepubliceerd. Zodra het bijbehorende opnameformulier bekend is, kunnen we met zekerheid zeggen welke extra zaken opgenomen moeten worden. Hierin kan onderscheid worden gemaakt in de gedetailleerde methode en de basismethode.

Voor nieuwbouw moet altijd de gedetailleerde methode worden gebruikt. Voor bestaande gebouwen kan, als de informatie niet voorhanden is, gebruik gemaakt worden van de basismethode. Dan mogen forfaitaire waarden opgenomen worden.

Wat verandert er in Vabi Assets Energie?
Alle extra invoervelden worden ingebouwd in de software. Er verandert dus best wat.We zorgen dat de software nog net zo gebruiksvriendelijk blijft. Ook frissen we de look and feel meteen op.

Kan ik U-bouw en nieuwbouw ook kwijt in Vabi Assets Energie?
Ja. De rekenmethodiek voor bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw wordt gelijk. Je kunt dus straks alle projecten kwijt in Vabi Assets Energie.Tip: vraag aan je ketenpartners om de nieuwbouwprojecten door te rekenen in Vabi Software. Dan kun je het straks heel makkelijk inlezen in Vabi Assets Energie.

Wanneer kunnen we over de nieuwe software beschikken?
De verwachting is dat we een eerste rekenbare versie van EPA eind van het jaar gereed hebben. Zo kan iedereen wennen aan de nieuwe invoer en de methodiek. De definitieve software brengen we dan voor 1 juli 2020 uit.

Hoe kunnen we gebruik blijven maken van de bestaande data?
Wij gaan hiervoor een automatische conversietool ontwikkelen. Hiermee zorgen we dat zo veel mogelijk bestaande data wordt geconverteerd naar data die nodig is voor de nieuwe methodiek. Zodra hier meer bekend over is, informeren we jullie hierover.

Ik heb een RVV subsidie aangevraagd, die pas na 1 juli 2020 afgerond wordt. Hoe ga ik hiermee om?
De woningen waar subsidies voor zijn aangevraagd, moeten straks afgemeld worden volgens de huidige methodiek, dus niet volgens de NTA 8800. Wij houden hiervoor de huidige versie van onze software in de lucht.Lees meer hierover in dit artikel.

Moet ik de energielabels nu of na de NTA 8800 afmelden?
Elke corporatie heeft andere afwegingen om wel of niet hun energielabels nu of later af te melden. Wil je voor jouw specifieke corporatie weten wat het juiste moment is? Neem dan contact op met je energie-adviseur. Zij kunnen je hierin adviseren.Lees meer hierover in dit artikel.

Bestaande Woningbouw

Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor bestaande woningen?
Dit zijn, kort samengevat, de belangrijkste wijzigingen in de NTA 8800:

 • De waardering voor opwekking elektriciteit verandert. Dit komt door een aanpassing primaire energiefactor elektriciteit. Deze is gewijzigd vanwege de steeds meer duurzaam geworden elektriciteitsvoorziening de afgelopen jaren. De factor in de NTA 8800 wordt daarom hoger. Hierdoor worden bijvoorbeeld all electric woningen beter, maar krijgen zonnepanelen een slechtere waardering.
 • Meer gegevens nodig voor met name installaties.
 • Er komt een onderscheid tussen een gedetailleerde opname en een basismethode. In de nieuwe rekenmethodiek worden meer kenmerken opgenomen. Kunnen bepaalde indicatoren niet opgenomen worden, of kost het erg veel tijd om deze informatie op te nemen? Dan kan gebruik worden gemaakt van forfairaite waarden. Deze zijn een stuk realistischer dan voorheen.
 • Er komen ook voor woningbouw zones.
 • De uitkomsten worden nauwkeuriger, met name voor nieuwbouw en zeer energiezuinige woningen.

Moet ik een nieuwe opleiding doen ovoor de NTA 8800?
Ja, er komen nieuwe opleidingen.  De EPA- opleidingen blijven, net als nu, opgesplitst in EPA-W en EPA-U. Daarnaast worden beiden opgedeeld in basisopname en detailopname volgens de NTA 8800.

 • Met de basisopname EPA-W kun je een label afgeven voor de woningwaardering (mits de detailmethode niet verplicht is. )
 • Met het diploma detailopname EPA-W ben je gediplomeerd voor een omgevingsvergunning, de energieprestatievergoeding, Labelklasse A of beter en een renovatie voor labelklasse A of beter.

Alleen een energieadviseur met een diploma EPA-basisopname of EPA-detailopname mogen de opnames doen. Dus een bestaande EPA adviseur doet bijscholing en een verplicht ‘bijscholings-examen’. Nieuwe adviseurs een volledig nieuw examen. Meld je dus bijtijds aan voor de training en het examen.

Wat verandert er in de software?
Alle extra invoervelden worden ingebouwd in de software. Er verandert dus best wat.

We zorgen dat de software nog net zo gebruiksvriendelijk blijft. Ook frissen we de look and feel meteen op. Het voordeel van de nieuwe methodiek is, dat je vanaf nu ook nieuwbouwwoningen met de software kunt doorrekenen.

Wanneer is de nieuwe software beschikbaar?
Een eerste versie van EPA-W verwachten we uiterlijk 31 december op te kunnen leveren. Zo kan iedereen wennen aan de nieuwe invoer en de methodiek. De definitieve software brengen we dan voor 1 juli 2020 uit.

Wat gebeurt er met het Vereenvoudigd energielabel?
Het Vereenvoudigd Energielabel (VEL) zoals we dat nu kennen, komt met de nieuwe methodiek te vervallen. Er is onderzoek gedaan naar geschikte alternatieven voor het VEL zonder een opname door een expert, maar deze blijken er vooralsnog niet te zijn. Vandaar dat Minister Ollongren heeft aangegeven het VEL uit te willen faseren en alle nieuwe energielabels vanaf 1 juli 2020 via de uitgebreide systematiek te bepalen. Huidige labels blijven 10 jaar geldig, waardoor de aanpassing alleen van toepassing is voor huizen die verkocht worden zonder dat er een geldig label is.

Lees hier meer

Bestaande Utiliteitsbouw

Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor bestaande u-bouw?
Dit zijn, kort samengevat, de belangrijkste wijzigingen in de NTA 8800:

 • De waardering voor opwekking elektriciteit verandert. Dit komt door een aanpassing primaire energiefactor elektriciteit. Deze is gewijzigd vanwege de steeds meer duurzaam geworden elektriciteitsvoorziening de afgelopen jaren. De factor in de NTA 8800 wordt daarom hoger. Hierdoor worden bijvoorbeeld all electric woningen beter, maar krijgen zonnepanelen een slechtere waardering.
 • Meer gegevens nodig voor met name installaties.
 • Er komt een onderscheid tussen een gedetailleerde opname en een basismethode. In de nieuwe rekenmethodiek worden meer kenmerken opgenomen. Kunnen bepaalde indicatoren niet opgenomen worden, of kost het erg veel tijd om deze informatie op te nemen? Dan kan gebruik worden gemaakt van forfairaite waarden. Deze zijn een stuk realistischer dan voorheen.
 • De uitkomsten worden nauwkeuriger, met name voor nieuwbouw en zeer energiezuinige woningen.

Moet ik een nieuwe opleiding doen?
Ja, er komen nieuwe opleidingen.  De EPA- opleidingen blijven, net als nu, opgesplitst in EPA-W en EPA-U. Daarnaast worden beiden opgedeeld in basisopname en detailopname volgens de NTA 8800.

Alleen een energie adviseur met een diploma EP-basisopname of EP-detailopname mogen de opnames doen. Dus een bestaande EPA adviseur doet bijscholing en een verplicht ‘bijscholings-examen’. Nieuwe adviseurs een volledig nieuw examen. Meld je dus bijtijds aan voor de training en het examen.

 • Met de basisopname EPA-U ben je gediplomeerd voor verkoop en verhuur van een gebouw (mits de detailmethode niet verplicht is.)
 • Met het diploma detailopname EPA-U ben je gediplomeerd voor een omgevingsvergunning, gebouw met labelklasse A of beter, en voorbereiding voor renovatie voor Labelklasse A of beter.

Wat verandert er in de software?
Alle extra invoervelden worden ingebouwd in de software. Er verandert dus best wat.

We zorgen dat de software nog net zo gebruiksvriendelijk blijft. Ook frissen we de look and feel meteen op. Het voordeel van de nieuwe methodiek is, dat je vanaf nu ook nieuwbouw met de software kunt doorrekenen.

Wanneer is de nieuwe software beschikbaar?
Een eerste versie van EPA-U verwachten we uiterlijk 31 december op te kunnen leveren. Zo kan iedereen wennen aan de nieuwe invoer en de methodiek. De definitieve software brengen we dan voor 1 juli 2020 uit.

Wat is de consequentie voor de Label C verplichting?
De label C-verplichting voor kantoren is nu gebaseerd op de energie-index van 1,3 of beter en wordt omgezet naar een waarde in kWh/m².jr. Een deel van de kantoren zal met de nieuwe bepalingsmethode beter presteren of juist slechter presteren dan voorheen.Voor individuele panden kan de wijziging leiden tot hogere of juist lagere eenmalige nalevingskosten voor kantooreigenaren. Indien een kantoorpand een hoger label krijgt en daardoor al voldoet aan de label C-verplichting, zijn er geen investeringen nodig om het pand energiezuiniger te maken. Indien een kantoor een lager label krijgt en daardoor niet meer voldoet, is een aanvullende investering nodig.

Wat worden de nieuwe labelklassen?
Er is een voorstel gedaan voor de nieuwe labelklassen. De labelklassen voor utiliteit zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie, omdat het energieverbruik per functie in grote mate verschillend is. Deze zijn in het concept besluit te vinden op pagina 9 en 10.   De inijkingsstudie laat zien dan 55% van de gebouwen behoudt hetzelfde label houdt. Van de labels die wel verschuiven verschuift 79% maximaal één label (één labelverslechtering of één labelverbetering). De overige 21% verschuift twee labels of meer (twee labelverslechteringen of twee labelverbeteringen).

Nieuwbouw

Krijgt nieuwbouw een plek in de Vabi software?
De huidige methodiek wordt aangepast naar de NTA 8800. Dat betekent dat er een gelijke rekenmethodiek komt voor bestaande, nieuwbouw, woningen en Utiliteitsbouw. Nieuwbouw kan dus straks ook in Vabi Assets Energie, EPA-U en EPA-W worden opgenomen.

Wat verandert er bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?
Vanaf 1 juli 2020 moet ook voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw of te renoveren gebouwen een energieprestatierapport worden opgesteld. Dit rapport mag alleen worden opgesteld door een bedrijf dat beschikt over een NL-EPBD-procescertiifcaat, afgegeven op basis van de BRL 9500. Dit kan alleen worden gedaan door een gediplomeerde opnemer (Detailopname W of U.)

Wat is de TO juli?
Er komt een nieuwe eis in de bouwregelgeving. Hierdoor moet de temperatuur in de woning ook bij warme buitentemperaturen in de zomer op een acceptabel niveau blijven. Bovendien wordt er geen onnodige energie gebruikt.

Een voorbeeld: bij oplevering van een nieuwe woning, en er is zonwering aanwezig is, dat er goed nagedacht is over de ventilatie binnen woningen en/of dat er rekening gehouden is met de ligging van de woning ten opzichte van de zon. De nieuwe eis ten aanzien van oververhitting gaat gelijktijdig per 1 juli 2020 in met de eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG).

De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde van 1,0.

Lees meer over de TOjuli

Wat gaat er met de Elements EPG software gebeuren?
We gaan een nieuwe methodiek (NTA8800) inbouwen in Vabi Assets Energie en de EPA producten voor nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Zodra er meer bekend is over prijzen en overgangsregelingen laten we het jullie weten.

Komt er een koppeling van EPG naar EPA?
Ja er komt een koppeling om de oppervlakken van de geometrie van Elements naar EPA te exporteren. Zodra we meer weten zullen we jullie via de mail op de hoogte houden.

Downloads

Wij brengen op deze plek alle documenten rondom de nieuwe BENG indicatoren, de NTA 8800 en de beleidsvoorstellen bij elkaar.

Dit geeft een duidelijke uitleg over BENG

 

Download hier de officiële NTA 8800 norm van de NEN

Download de kamerbrief waarin de BENG eisen bekend worden (juni 2016)

Download het rapport over het Vereenvoudigd Label (juni 2019)

Download het rapport over de consequentie voor de opnametijd voor de nieuwe opnameprotocollen voor bestaande bouw

Bekijk hier de nieuwe labelklassen voor woningen

 

Bekijk hier de inijkingssstudie voor energielabels voor woningen

Download het rapport over de lastenmeting behorende bij de NTA 8800

 

Bekijk het advies over de TOjuli

 

Bekijk de eindconcepten van de opnameprotocollen, gepubliceerd door ISSO

Onze software

Lees meer over onze software voor energielabels

Consultant Service en Support

Persoonlijk contact?

Bel ons gerust om jouw vraag te stellen! Tijdens kantooruren staat ons telefonische support team met inhoudelijke experts voor je klaar. Voor vragen over woningen: 015 - 21 33 174. Voor vragen over Utiliteitsbouw: 015 - 21 33 501