Samen met Vabi klaar voor de NTA 8800

In 2020 wordt de energieprestatie van een gebouw via een nieuwe methodiek bepaald: de NTA 8800. Er komt één methodiek die van toepassing is op bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Nederland stapt hiermee af van de huidige Energieprestatiecoëfficient (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen. Hoewel het nog even duurt, is de voorbereiding hiervoor al in volle gang. Op deze pagina zetten we alle informatie over de methodiek bij elkaar.

De laatste artikelen

Voorstel labelklassen NTA 8800 beschikbaar via internetconsultatie

De voorgestelde labelklassen die behoren bij de aankomende methodiek voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800, staan online. Via internetconsultatie kan iedereen suggesties doen ter verbetering van het voorstel.

Vier overwegingen om het energielabel nu wel of niet af te melden

De NTA 8800, de nieuwe methodiek voor het berekenen van energielabels, gaat op 1 juli 2020 in. We weten dat er veel gaat veranderen. Wat er precies gaat veranderen, wordt maar langzaam bekend. Veel corporaties stellen ons de vraag: wat moeten we met onze energielabels? Is het verstandig om alles af te melden voordat de NTA 8800 ingaat? Of kunnen we beter wachten? Wij geven vier overwegingen die je mee kunt nemen in deze beslissing.  

Geen Vereenvoudigd Energielabel (VEL) meer per 1 juli 2020

Recent heeft Minister Ollongren in een brief de kamer geïnformeerd over haar plan om het Vereenvoudigd Energielabel (VEL) uit te faseren. In dit artikel lees je hoe de situatie nu is, hoe deze gaat worden en wat dit betekent voor de markt.

nta8800 , energieprestaties

Wen aan BENG!

‘Wen aan BENG’ helpt je inzicht te krijgen in de nieuwe BENG-2 score. Hiermee wen je snel aan de nieuwe scores die van toepassing worden in 2020.

Bekijk de tool

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veel gestelde vragen. Waarschijnlijk kunnen de antwoorden je snel verder helpen.


Algemeen
Waarom komt er een nieuwe methodiek?
De NTA 8800 is de vervanger van de huidige methodiek voor nieuwbouwwoningen en gebouwen (de EPC), en voor de bestaande woningen en gebouwen (de Energie-index). Op 1 juli 2020 wordt deze ingevoerd.De Europese richtlijn Energieprestatie gebouwen bepaalt dat in 2020 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn. De Nederlandse overheid neemt deze eis over. De NTA zorgt ervoor dat berekend kan worden of aan de eisen wordt voldaan.Daarnaast zorgen ze meteen dat er één methodiek komt voor zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningen en utiliteitsgebouwen. De methodiek zal beter moeten gaan aansluiten bij de werkelijkheid dan de huidige methodieken.

Methodiek
Wat is een NTA?
Een NTA is een Nederlandse Technische Afspraak. Een manier om snel afspraken te maken in een beperkte kring (Bron: NEN)

Wat wordt de indicator van de NTA8800?

De methodiek maakt het mogelijk om de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) indicatoren, die waar nieuwe gebouwen vanaf 2020 aan moeten voldoen, goed te berekenen. De Energie-Index vervalt daarmee en wordt vervangen voor drie indicatoren:

BENG 1. Energiebehoefte:

De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.

BENG 2. Primair energiegebruik:

De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging, ontvochtiging.

BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie:

Het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.

Voor de bestaande bouw wordt de indicator hoogstwaarschijnlijk op BENG 2 gebaseerd.  Dit wordt dan dus vertaald in een indicator zoals het label of de energie-index.

Voor wie wordt de NTA8800 van toepassing?

Alle nieuwbouw, bestaande bouw (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) gaan gebruik maken van deze methodiek.

Worden de normen aangepast?

De normering (oftewel: waar moet een woning of gebouw straks aan voldoen) staat los van het ontwikkelen van de methodiek. Op dit moment worden er inijkingsstudies gedaan, hier volgt een voorstel voor wat in de Tweede kamer moet worden goedgekeurd. Voor de nieuwbouw is dit gebeurd; voor de bestaande bouw zal dit medio 2019 gebeuren.

Software
Moeten we voor de bestaande voorraad extra gegevens op gaan nemen?
Waarschijnlijk wel. Maar welke precies, dat is nog niet bekend. Dit wordt naar verwachting na de zomer bekend.

Wat verandert er in de software?
Wij zijn nu bezig om de rekenkern van de huidige methodiek in de software te bouwen. Maar dit heeft ook veel consequenties voor de velden in de software. De software komt er anders uit te zien, maar we behouden wel onze vertrouwde procesflow . Uiteraard nemen we jullie stap voor stap mee in de veranderingen.

Wanneer kunnen we over de nieuwe software beschikken?

We proberen deze zo snel mogelijk op te leveren. We zijn hierin wel afhankelijk van de wet- en regelgeving. Zodra deze helemaal rond is, kunnen we de software klaarmaken voor de nieuwe methodiek. We verwachten nu dat we een geattesteerde versie opleveren in december 2019.

Hoe kunnen we gebruik blijven maken van de bestaande data?
Wij gaan hiervoor een automatische conversietool ontwikkelen. Hiermee zorgen we dat zo veel mogelijk bestaande data wordt geconverteerd naar data die nodig is voor de nieuwe methodiek. Zodra hier meer bekend over is, informeren we jullie hierover.

Elements EPG Software
Wat gaat er met de Elements EPG software gebeuren?
We gaan een nieuwe methodiek (NTA8800) inbouwen in Vabi Assets Energie en de EPA producten voor nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Zodra er meer bekend is over prijzen en overgangsregelingen laten we het jullie weten.

Komt er een koppeling van EPG naar EPA?
Ja er komt een koppeling om de oppervlakken van de geometrie van Elements naar EPA te exporteren. Zodra we meer weten zullen we jullie via de mail op de hoogte houden.

 

 

Externe links

Bekijk de informatie over de NTA 8800 van onder meer NEN en de Rijksoverheid.

Onze software

Lees meer over onze software voor energielabels

Downloads

Download hier de bepalingsmethode NTA8800.
Hier vind je straks ook downloads zoals het opnameformulier, rapporten en handleidingen terug.

Consultant Service en Support

Persoonlijk contact?

Bel ons gerust om jouw vraag te stellen! Tijdens kantooruren staat ons telefonische support team met inhoudelijke experts voor je klaar. Voor vragen over woningen: 015 - 21 33 174. Voor vragen over Utiliteitsbouw: 015 - 21 33 501