Afmelden energielabel, dit gaat er veranderen

Afmelden Energielabel veranderd nadat de oude energie-index niet meer van toepassing is.

Met de invoering van de NTA 8800 op 1 januari a.s. gaat niet alleen de berekeningsmethodiek veranderen, maar ook veel procesmatige zaken verlopen anders. Eén van de dingen is het registreren (afmelden) van een energielabel bij EP-online. Wat er precies verandert, leggen we hieronder uit.

Afmelden energielabel noemen we vanaf 1 januari registreren energielabel.

Laten we het maar meteen gezegd hebben: vanaf nu wordt een label niet meer afgemeld, maar geregistreerd. Dit is dus de laatste keer dat we het afmelden noemen. Vanaf nu hebben we het alleen nog maar over registreren.

Vanaf 1 januari heb je eHerkenning nodig om een energielabel te registreren.

Vanaf 1 januari heeft het bedrijf dat de energielabels registreert, een eHerkenningsmiddel nodig. Het eHerkenningsmiddel is een soort DigiD voor bedrijven. Veel bedrijven gebruiken dit al bij het UWV en de Belastingdienst. Binnen het eHerkenningsmiddel van je bedrijf kun je voor meerdere personen een eigen persoonsgebonden eHerkenning aanvragen, met elk hun eigen rechten.

Om energielabels te registreren heb je minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Inloggen doe je met je gebruikersnaam, wachtwoord, aangevuld met een SMS. De leverancier waar je de eHerkenning afneemt dient “RVO diensten op niveau eH3” beschikbaar te maken voor jouw account.

afmelden energielabel

Er zijn verschillende aanbieders van eHerkenningsmidddelen, op deze website kun je de verschillende aanbieders met elkaar vergelijken. Let hierbij op de inlogmethode, de aanvraagprocedure, de doorlooptijd, de vervangprocedure en de helpdesk. Van aanschaf tot gebruik kan enige tijd duren; het aanvangsproces kan zo’n 4 weken duren. Begin dus op tijd met de selectie.

Opnemer en adviseur worden vanaf 1 januari apart geregistreerd in EP online.

Vanaf 1 januari is er een duidelijke scheiding tussen de persoon die het label opneemt en de persoon die het label registreert. Het komt namelijk vaak voor dat degene die daadwerkelijk in de woning of het gebouw is geweest, niet degene is die dit registreert. Vaak doet deze persoon dit voor een bepaalde periode voor meerdere woningen of gebouwen tegelijkertijd. Met de NTA 8800 is er geen verschil meer tussen opnemer en adviseur wat betreft de vakbekwaamheid. Beide personen dienen in bezit te zijn van bewijs van vakbekwaamheid voor het niveau dat van toepassing is op het gebouw (basis of detail voor woningen of voor utiliteitsgebouwen). De registrerend adviseur komt op het label te staan en is eindverantwoordelijk. Bij het registreren van grote hoeveelheden labels hoeft deze dan maar 1 keer in te loggen met een SMS voor E-herkenning.

Een adviseur met bekwaamheid voor het onderdeel “detail” heeft de bevoegdheid om de Rc-waarde van bouwkundige constructies en de U-waarde van transparante constructies, panelen en deuren met de detailopname te berekenen. Ook kan hij de lineaire transmissie bij leidingen op basis van de isolatiedikte en -materiaal bepalen. De adviseur met bekwaamheid voor het onderdeel “basis” heeft deze bevoegdheid niet. De ‘basis’-adviseur kan wel de informatie verzamelen die een ‘detail’-adviseur nodig heeft, maar dit is enkel van toepassing voor de datavelden van de basisopname. De ‘detail’-adviseur werkt de basisopname informatie dan verder uit, vult deze aan met de detailopname informatie en is eindverantwoordelijk.

Lees hier meer over de vakbekwaamheid voor de NTA 8800.

Afmelden is nu registeren in EP-online

Ook omgevingsvergunningen dienen geregistreerd te worden.

Vanaf 1 januari moet je een berekening die hoort bij de aanvraag van een omgevingsvergunning registreren. Dit is nieuw. Vanaf 1 januari 2021 moet deze voldoen aan de nieuwe BENG eisen. Deze worden getoetst aan de EP die wordt berekend volgens de NTA 8800. Het rapport met de berekening moet worden opgesteld door een bedrijf met een NL-EPBD-procescertificaat dat is afgegeven op basis van de BRL 9500. Dit kan alleen worden gedaan door een gediplomeerd adviseur (Energieadviseur Detail). Lees meer over de wijzingen voor de nieuwbouw.

De Opnamedatum wordt bezoekdatum.

De definitie van de opnamedatum is veranderd. De definitie zoals omschreven in de BRL 9500 methode 2020 is:

Datum van bezoek aan de woning of het woongebouw (voor oplevering en bestaand) of datum waarop het energieprestatierapport ten behoeve van een vergunningsaanvraag is geregistreerd.

In de huidige software maken we onderscheid tussen bezoekdatum en opnamedatum (datum waarin gegevens verwerkt en ingevuld worden in de software). De opnamedatum werd gestuurd naar RVO. Hierop wordt de 10 jaar geldigheid van het energielabel gebaseerd. Met de NTA 8800 verandert dit. Voor databehoud en overzicht ondersteunen we nog wel twee data (zie eerdere screenshot), dit worden: Opnamedatum (bezoekdatum) en invoerdatum. De bezoekdatum wordt naar RVO gestuurd en hierop zal de 10 jaar geldigheid van het label gebaseerd worden.

Het energiecertificaat wordt niet meer gegenereerd.

Op dit moment genereert de software een energiecertificaat, naast het energielabel dat door RVO wordt gegenereerd. Het energiecertificaat was vooral ter onderbouwing van de WWS punten, toen het label nog niet gekoppeld was aan de Energie Index. Het NTA 8800 label (gegenereerd door RVO) wordt straks wel gekoppeld aan de nieuwe EP 2 indicator. Er is dan ook geen reden meer voor het aanmaken van een ander energiecertificaat door de software. Deze functionaliteit komt dan ook te vervallen.

 

Wil je meer weten over de wijzigingen met betrekking tot de NTA 8800 per 1 januari a.s? Bekijk dan onze informatiepagina. Staat de informatie die je zoekt er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

31 maart 2020
4 tips om nu al rekening te houden met de NTA 8800

Op 1 januari 2021 gaat de NTA 8800 in. Hoewel dit nog ver weg lijkt, komt voor iedereen de voorbereiding hierop steeds dichterbij. Veel...

27 augustus 2020
Dit verandert er voor nieuwbouw met de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2021 is het zover: dan worden alle energieprestaties van een gebouw berekend volgens de NTA 8800. Een hele verandering, ook voor...

30 april 2020
NTA 8800 cursus en certificering

Op 1 januari 2021 gaat de NTA 8800 in. Voor jou als adviseur en voor je bedrijf heeft dit gevolgen. Het stelsel van certificeren...