Vabi EPA-U

Verplicht energielabel voor utiliteitsbouw

Met Vabi EPA-U maakt u het verplichte energielabel bij oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsbouw. Wanneer een gebouw niet voorzien is van een energielabel wordt er een sanctie  opgelegd in de vorm van een bestuurlijke boete. Met Vabi EPA-U neemt u het gebouw op volgens het opnameprotocol en meldt conform ISSO 75 het energielabel automatisch af bij RVO.nl.

Vergelijk maatregelen voor het beste energie advies

Een gebouw met een verbeterde energieprestatie heeft voordelen, zoals lagere energiekosten en milieubesparing. Ook wordt het gebouw aantrekkelijker voor de potentiële huurder/koper. Met Vabi EPA-U legt u diverse maatregelen naast elkaar en maakt u de effecten op de energieprestatie inzichtelijk. Samen met uw opdrachtgever evalueert u de effecten van de maatregelen op energiebesparing, investeringskosten en terugverdientijden. Het resultaat is een advies dat aansluit op de wensen van uw opdrachtgever.

Flexibel, slim en overzichtelijk

Vabi EPA-U heeft een heldere interface met een stapsgewijze invoer, zo houdt u altijd het overzicht. Mogelijke wijzigingen voert u eenvoudig door. In de bibliotheek vindt u een collectie aan materialen, bouwconstructies en prijzen en is geheel uit te breiden naar wens. Het toewijzen van bestaande data uit de bibliotheek bespaart u opnametijd.

Een helder rapport naar de opdrachtgever

De resultaten genereert u in diverse rapportages, zoals een certificaatrapport of een gedetailleerd rapport met de effecten van varianten naast elkaar. Of stel uw eigen maatwerkadvies rapport samen. Middels grafieken en tabellen worden zowel de gebouweigenschappen als de energieprestatie gepresenteerd. Een helder communicatiemiddel naar uw opdrachtgever.

Vabi EPA-U is de energieprestatie software voor utiliteitsgebouwen. Simuleer diverse maatregelen, krijg inzicht in de energieprestatie van het gebouw én genereer het verplichte energielabel die u geautomatiseerd kunt afmelden. Een totaaloplossing voor zowel het energielabel als het maatwerkadvies. Het enige pakket in Nederland dat op beide gebieden een onafhankelijke kwaliteitscertificering heeft.

Automatisch afmelden van het energielabel

Een energielabel bij utiliteitsbouw is verplicht. Neem het gebouw op volgens het opnameprotocool en meldt het label direct af bij RVO.nl.

Bespaar tijd met de bibliotheek

In de bibliotheek vindt u een collectie aan materialen, bouwconstructies en prijzen en is uit te breiden naar wens. Het toewijzen van bestaande data bespaart u opnametijd.

Inzicht in de kosten

Evalueer de effecten van de maatregelen op energiebesparing, investeringskosten en terugverdientijden. Voor het beste advies dat aansluit bij uw opdrachtgever.

Garantie op betrouwbare uitkomsten

Complete certificering voor zowel de labeling als het maatwerkadvies in de software. Dit is uw garantie op betrouwbare uitkomsten.

Naast Vabi EPA, de energieprestatie advies software, beschikt Vabi over de productlijn Vabi Elements. In dit platform kunt u voor uw opdrachtgever naast het thema energie óók het thema comfort integraal inzichtelijk maken. Dit biedt in de praktijk veel sneller een waardevolle business case.

Vabi Elements

Vabi Elements het 3 dimensionale integrale gebouwprestatieplatform, dat u helpt bij het realiseren en verantwoorden van gebouwprestaties in de ontwerp- en exploitatiefase van een gebouw.

Ontdek Vabi Elements en de modules binnen het platform die inzoomen op het thema energie en/of comfort:

  • Vabi Elements EPG (EPC berekening en energie labeling – NEN7120)
  • Vabi Elements Gebouwsimulatie (hiermee bekijkt u naast het werkelijke energie verbruik ook de score op comfort en productiviteit in combinatie met investeringskosten en terugverdientijden)

Performance Dashboard