Partners

Samenwerking leidt tot betere resultaten voor ons, onze partners en onze klanten. Samenwerken is dan ook de essentie van ons bedrijf. Al van oudsher slaan wij bruggen tussen partijen in de bouw- en vastgoedbranche. Zo werken we graag samen met partners en delen wij onze kennis die we de afgelopen 40 jaar op het gebied van gebouwprestatie ontwerpen en simuleren opgedaan hebben. Dit heeft in de praktijk geresulteerd tot ongekende innovaties en de beste software oplossing voor onze klant.

Ontdek hieronder onze partners per productgroep. U kunt op het logo van onze partner klikken om hun website te bezoeken.

Vabi Assets

Voor woningcorporatie zijn up-to-date gegevens van woningen en complexen van essentieel belang. Daarom werkt Vabi samen met alle primaire softwareleveranciers zodat u een dynamische koppeling tussen de systemen heeft.

centriccegeka-dsaitrisnccwaareon

Samen met Tekenplus ondersteunen we corporaties in het toekomstbestendig en efficiënt digitaliseren van de woningvoorraad. Dit wordt onder andere mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.

  

Ook werken we voor woningcorporaties samen met een aantal EPBD-gecertificeerde adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in het inventariseren & beheren van energielabels en de ondersteuning bij het gebruik van Vabi Assets software.

atriveatriensis

enerdecogijsbersenergiewacht

inventduvamakeemink logo_woonscan_klein-002

nibagsubventionzienergie

Op het gebied van vastgoedsturing werken wij samen met Ortec Finance en Rigo. Door deze samenwerking is het voor de woningcorporaties mogelijk om op een integrale wijze volledig inzicht te krijgen in de vastgoedportefeuille en zo hun beleid te bepalen.

RIGO

Samen met TNO heeft Vabi een samenwerkingsverband op het gebied van onderhoud en renovatie. Het eerste resultaat van deze samenwerking is het platform PRO (Platform voor Renovatie- en Onderhoudsbeleid). Met dit platform kunnen woningcorporaties hun onderhouds- en renovatiebeleid optimaliseren.

tno

Vabi Elements, Vabi Uniforme Omgeving & Vabi EPA

De kracht van Vabi is dat wij naast software leverancier ook een belangrijk kennis instituut zijn in de markt, met een eigen scientific research afdeling die de kennis binnen onze organisatie waarborgt. Daarom zijn onze klanten als eerste op de hoogte van actualiteiten en kunnen zij bij ons terecht voor advies.

Onze kennis van de normen en standaarden wordt geborgd door actief deel te nemen aan normalisatie. Ook op internationaal gebied ontbreekt Vabi daarom niet in commissies. Door een bijdrage te leveren aan de totstandkoming kan Vabi direct haar programmatuur aanpassen op de meest recente normen en standaarden.

ibpsaissonenrehva

Investeren in de kennis van nieuwe vaktalenten binnen onze branche vinden wij heel belangrijk. Vandaar dat we ook samenwerken met verschillende universiteiten (Eindhoven en Delft) en hogescholen in de vorm van gezamenlijke projecten, het begeleiden van promovendi en afstudeerders. Ook zijn onze inhoudelijke experts geregeld vastdocent.

tu delfttu etvvl

Van oudsher heeft Vabi een nauwe band met het kennis instituut TNO. TNO heeft een belangrijke rol in het tot stand komen van de normen op het gebied van energie en binnenmilieu, BIM en diverse gegevensuitwisselingstandaarden zoals IFC. Vabi doet verschillende samenwerkingsprojecten met TNO.

tno

Het data uitwisselingsproces tussen het CAD teken- en rekenpakket moet gemakkelijker en sneller. Met deze gezamenlijke visie zijn Vabi Software en Cadac Group samen een innovatietraject gestart.

cadac group