Luchtkanalen

Een gezond en comfortabel binnenklimaat in een gebouw betekent minder ziekteverzuim en een aangename verblijfsomgeving. Een juiste hoeveelheid verse lucht op de juiste plaats is hierbij essentieel. Indien dit niet op een natuurlijke manier kan, is toevoer via roosters en de achterliggende kanalen nodig. Vabi Uniforme Omgeving ‘Luchtkanalen’ helpt u bij een juist ontwerp van de kanalen. Dit betekent ook een onderhoudsbesparing, lagere investeringskosten en minder energieverliezen.

Met Vabi Uniforme Omgeving ‘Luchtkanalen’ dimensioneert u een luchtkanalenstelsel en bepaalt u de systeemdruk van de installatie, de inregeldrukken en de te plaatsen ventilatoren. Het is mogelijk om verschillende kanaalvormen (rond, ovaal of rechthoekig) en toevoer- en afzuiginstallaties door te rekenen. Naast een heldere uitvoer waarmee u het ontworpen stelsel kunt onderbouwen, krijgt u een overzicht van alle benodigde kanalen en hulpstukken. Zelfs bij een globaal ontwerp, in het begin stadium van een project, kan het programma al snel inzicht geven in de consequenties van het ontwerp. Latere uitbreidingen of wijzigingen zijn eenvoudig door te voeren.

Vabi UO luchtkanalen

U bepaalt met de ‘Luchtkanalen’ module snel en betrouwbaar de weerstanden van aftakkingen en verloopstukken aan de hand van de formules uit de ISSO-publicatie 17 (Kwaliteitseisen voor luchtkanaalsystemen in woning- en utiliteitsbouw). Voor het ontwerpen van een kanalenstelsel kunt u kiezen uit de ontwerpmethode van constante wrijving, constante snelheid of geleidelijke snelheidsreductie.