Geluid in luchtkanalen

Geluid in luchtkanalen voorkomt comfortklachten van gebruikers. Met deze uitbreidingsmodule op Luchtkanalen kunt u het geluid berekenen van het gedimensioneerde luchtkanalenstelsel. Doordat de uitbreiding geïntegreerd is in de Luchtkanalen module, kunt u vrijwel direct controleren of er voldaan wordt aan de gestelde geluidseisen.

Geluid in Luchtkanalen berekent de geluidproductie in de kanalen, de overdracht van geluid naar een vertrek en demping veroorzaakt door de ventilator, bochten, T-stukken, roosters en overige hulpstukken aan de hand van de ISSO-publicatie 24 (Installatiegeluid). Wanneer u een kanalennet heeft ingevoerd kunt u per octaafband het aantal dB’s berekenen dat moet worden gedempt. Daarna kunt u een demper kiezen en onderbouwen welke maatregel nodig is om aan de geluidseis in het vertrek te voldoen.

Vabi UO geluid in luchtkanalen