Tapwater

Na zuurstof is water het belangrijkste element voor gezondheid en het comfort. Daarom worden strenge eisen gesteld aan tapwaterinstallaties. Zo is er een waarborgtemperatuur, zijn er eisen voor het snelheidsverloop en de circuitdruk. De Vabi Uniforme Omgeving Tapwater module helpt u het ontwerpen van optimale tapwaternetten voor woningen tot de grootste circuits voor bijvoorbeeld hotels. Naast comfort en gezondheid, zorgt een goed ontwerp voor onderhoudsbesparing, lagere investeringskosten en minder energieverbruik.

Met Vabi Uniforme Omgeving Tapwater dimensioneert u een tapwaternet om de leidingdiameters, de totale circuitdruik en de minimale vereiste voordrukken bij de apparaten te bepalen. De soortgelijke massa en de kinematische viscositeit worden automatisch door het programma bepaald bij het opgeven van de watertemperatuur. Naast het dimensioneren en berekenen van tapwaternetten met circulatieleidingen, is het ook mogelijk om dit voor ‘conventiele’ warm- en koudwaternetten te doen. Het programma biedt in een vroeg stadium inzicht in de consequenties van het ontwerp. Latere uitbreidingen of wijzigingen zijn eenvoudig door te voeren. De berekeningsmethode van het programma is conform de werkbladen van de VEWIN en de gestelde eisen van hun werkgroep “Inspectie en automatisering”. Een databank met leidingafmetingen en gegevens uit de werkbladen van VEWIN wordt meegeleverd.

Vabi UO Tapwater