Vabi Onderwijs

Gratis licenties voor onderwijsinstellingen

Aan MBO, HBO of WO onderwijsinstellingen die onderwijzen op vakgebieden in de installatietechniek, bouwfysica of bouwkunde verstrekt Vabi Onderwijslicenties. Voor Vabi EPA en Vabi Elements zijn hieraan geen kosten verbonden.

De onderwijslicentie wordt door Vabi alleen verstrekt aan MBO, HBO of WO onderwijsinstellingen. Alle studenten mogen gebruik maken van de licentie. Verstrekking van de onderwijslicentie aan studenten geschiedt niet via Vabi, maar via het opleidingsinstituut zelf. Dit alles naar gelang de voorwaarden die hierop van toepassing zijn.

Onderwijslicentie aanvragen

Bent u docent en wilt u de onderwijslicentie aanvragen? Vul het contactformulier in onder de tab meer informatie. Wij zullen contact met u opnemen om uw wensen te bespreken.

Onderzoeksdoeleinden

De onderwijslicentie stellen wij gratis ter beschikking als investering in kennis. Om ons intellectueel eigendom te beschermen tegen commercieel gebruik, zijn de onderwijslicenties op enkele manieren beveiligd. Denk hierbij aan het niet af kunnen melden van energiecertificaten of een beperking het aantal in te voeren ruimtes.

Exclusief voor onderwijsinstellingen

Vabi verstrekt onderwijslicenties alleen aan onderwijsinstellingen. De docent is verantwoordelijk voor de bewaking van ons intellectueel eigendom tegen commercieel gebruik. De licentie mag door alle studenten worden gebruikt.

Afstudeerlicentie aanvragen

Bij (afstudeer)onderzoeken is een eigen licentie voor de student mogelijk. Mits medewerking aan publicitaire doeleinden, na afronding van het onderzoek, aan Vabi wordt verleent. Neem anders contact met ons via de tab meer informatie.

HaageHogeschoolStudenten

Haagse Hogeschool studenten Bouwkunde in de prijzen met de Vabi Elements afstudeerlicentie

Gastcollege aanvragen

Vabi verzorgt regelmatig gastcolleges bij ROC’s, Hogescholen en Universiteiten in Nederland en daarbuiten. Wij delen onze kennis graag met nieuwe talenten en zien dit als een kwaliteitsinvestering binnen de branche. Kosten zijn er dan ook niet aan verbonden. Afhankelijk van uw wensen kunnen vakinhoudelijke lezingen, software trainingen of behandeling van praktijkcases worden verzorgd.

Vabi gastcollege

Software training TU Twente

Bent u docent en wilt u een gastcollege aanvragen? Vul het contactformulier in onder de tab meer informatie. Wij zullen contact met u opnemen om uw wensen te bespreken.