Het verduurzamingsplatform voor de gemeentemarkt

De volgende stap om grip en controle te krijgen op het verduurzamen van je gemeentelijk vastgoed zet je met Vabi Assets Energie

Betrouwbaar verduurzamingsplatform met krachtige rekenkernen

Voor de opzet, uitvoering en verantwoording van je gemeentelijke vastgoed, biedt Vabi één betrouwbaar verduurzamingsplatform: Vabi Assets Energie. Door de inzet van ons platform maakt de gemeente en haar externe adviseurs gebruik van dezelfde data en rekenkernen. De gemeente is eigenaar van de data en heeft volledige controle over de toegankelijkheid ervan.

Betrouwbaar verduurzamingsplatform
Altijd voldoen aan wet- en regelgeving
Één masterdata bron

Het opzetten en uitvoeren van de routekaart

Veel gemeenten ervaren problemen bij het verduurzamen van hun vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het niet kunnen verantwoorden van aansluiting tussen eenheid en portefeuille. Dit doordat niet consequent dezelfde rekenmethode wordt toegepast;
 • Het lastig kunnen verkrijgen en actueel houden van verduurzamingsdata, omdat deze vaak opgeslagen is bij verschillende externe partijen;
 • Voor ieder onderdeel een aparte tooling inzetten (een energielabelsysteem, een tool om portefeuillebeleid te maken, losse excel sheets met projectcalculaties, etc.);
 • Het lastig kunnen sturen op wijzigingen bij de uitvoering van verduurzamingsprojecten;

Krijg grip en controle op het vastgoed

Door de inzet van het verduurzamingsplatform van Vabi ervaar je als gemeente een professionaliseringsslag:

 • In het platform kunnen geattesteerde medewerkers en/of externe partijen energielabels maken en registreren, zodat de onderliggende opgenomen data beschikbaar is en blijft;
 • Je krijgt grip en inzicht op de data van al je vastgoedeenheden;
 • Iedere medewerker en al je adviseurs werken op hetzelfde platform, met dezelfde data;
 • Alle scenario’s worden doorgerekend op basis van dezelfde betrouwbare rekenkernen, welke zijn opgezet door TNO. Met Vabi voldoe je altijd aan de wet en regelgeving.
 • Sturen en verantwoorden tijdens de uitvoering van projecten is hiermee mogelijk.
 • Grip en inzicht in data
 • Éen masterdata bron
 • Altijd voldoen aan wet- en regelgeving
 • Sturing en verantwoording
 • Energieneutraal vastgoed
 • Ontwikkel beleidsscenario's

Met ons platform zorg je ervoor dat je kan voldoen aan de uitdagende klimaatdoelstellingen van Europa, zoals het Parijsakkoord 2050 voor energieneutraal vastgoed.

Wil je meer informatie ontvangen over Vabi Assets Energie?

Bijvoorbeeld een vrijblijvende kennismaking of een demo van ons platform.

Aanvragen

Voor meer dan alleen je eigen vastgoed

Ook als gemeente heb je utiliteitsgebouwen in bezit, het zogenaamde bedrijfsonroerend goed (BOG/ MOG) en het zorgonroerend goed (ZOG). Maar is er van deze gebouwen een energielabel? En hebben jullie het label in bezit? Weet je wanneer het energielabel afloopt en aan welke wettelijke verplichtingen je op dit gebied moet voldoen?

De SAAS-oplossing Vabi Assets Energie voor Gemeente ondersteunt de regierol die de Gemeente heeft over haar vastgoedbezit. Zo heb je een overzicht van de energieprestatie van je totale voorraad en kun je je voorbereiden op de wetgeving, ook voor utiliteitsgebouwen. Door constante ontwikkeling blijft onze software altijd voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

Functionaliteiten

Bekijk de belangrijkste functionaliteiten van Vabi Assets Energie

Het gehele proces van het inventariseren van de vastgoedportefeuille tot en met het muteren van de Energie-Indexen op een eenvoudige wijze beheren

Voldoen aan de eisen die de overheid stelt op het gebied van energiebeleid

Te allen tijde onbeperkt data exporteren, op elke gewenst moment

Datakwaliteit controleren door de unieke ingebouwde kwaliteitscontroles

Eenvoudig analyses en rapportages maken over het vastgoedbezit

Monitoren van de gegevens en duurzaamheidsvooruitgang

Data op orde krijgen en houden, één masterdata bron

SAAS-oplossing

Onbeperkt gebruik maken van de hoog aangeschreven servicedesk, die graag net een stapje verder gaat om te helpen met het optimaal gebruik van de software

Onze klanten

Ruim 300 corporaties en commerciële verhuurders maken gebruik van Vabi Assets Energie. Een greep uit onze klanten:

Whitepaper: 'Met uw vastgoed naar een beter energielabel'

Het whitepaper geeft belangrijke informatie en diverse tips over de verduurzaming van vastgoed op basis van de ‘Trias Energetica’.

Download whitepaper