De Goede Woning

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

“De overstap verliep uiterst soepel”

Meer functionaliteit om beleid te maken op basis van energetische gegevens. Met deze wens zocht Wooncorporatie De Goede Woning in 2009 naar een systeem om hun energiebeleid in te richten en te monitoren. Na een zorgvuldige afweging koos de corporatie voor Vabi Assets Energie.

De Goede Woning verhuurt zo’n 8000 woningen in Apeldoorn. De woningcorporatie heeft hiermee niet alleen het grootste, maar ook het oudste woningbezit in Apeldoorn. De Goede Woning heeft zich als doel gesteld om de energielasten van hun huurders beheersbaar te houden. Het verbeteren van de energielabels is één van de middelen die hieraan bijdraagt. De corporatie zocht een systeem dat niet alleen het verbeteren en beheren van labels aankan, maar dat het ook mogelijk maakt om op basis van deze gegevens beleidsscenario’s te maken.

De Goede Woning werkt nu bijna 2 jaar met Vabi. Voor ons aanleiding om een aantal vragen over Vabi Assets Energie te stellen aan Eugène Korff, Senior Vastgoedadviseur bij de Goede Woning. Hij was betrokken bij de aanschaf van Vabi Assets Energie en is nog steeds hoofdgebruiker van het systeem. Hij is onder meer verantwoordelijk voor projecten op het gebied van planmatig onderhoud en duurzaamheid.

Voordat u overstapte op Vabi Assets Energie, werkte u met een ander systeem. Wat was de reden dat De Goede Woning een nieuw systeem zocht?

Wij hadden van alle woningen pre-labels gemaakt met Epact/W via onze vaste EPAadviseur, Innax. Mutatieformulieren werden via het web uitgeprint en die stuurden we per e-mail weer terug. Daarnaast hadden we via internet toegang tot een aantal rapportages.Dit voldeed voor de dagelijkse gang van zaken, maar we hadden behoefte aan meer functionaliteit. Zo wilden we scenario’s kunnen maken als basis voor ons energiebeleid.Wat gebeurt er als we bepaalde maatregelen uitvoeren? Wat zijn de consequenties voorde financiën, het label, enzovoorts?

“De keuze om over te stappen naar Vabi Assets Energie was niet moeilijk”

Het kiezen voor een nieuw systeem is niet eenvoudig. Waarom heeft u uiteindelijk gekozen voor Vabi?

Eigenlijk was dat het wel, want toen we eenmaal besloten om een nieuw instrument te selecteren kwamen we al snel bij Vabi terecht. Ik kende Vabi al vanuit mijn eerdere werkomgevingen. Ik wist dus dat zij veel kennis hadden van vastgoedmodellen. De keuze om over te stappen naar Vabi Assets Energie was daarom niet moeilijk.

Bij een overstap naar een nieuw systeem horen een aantal stappen, zoals de conversie van gegevens en het inrichten van het nieuwe systeem. Hoe is de overstap bij De Goede Woning verlopen?

De conversie van de Epact/W gegevens naar Vabi Assets Energie hebben we samen met Vabi en Innax gedaan. Dat verliep zonder noemenswaardige problemen. Daarna heeft Vabi de software bij ons geïnstalleerd en heeft Innax de geconverteerde data in Vabi geïmporteerd en het systeem ingericht. Door die goede samenwerking tussen Innax en Vabi is de overstap uiterst soepel verlopen. Innax is nog steeds onze vaste EPA-adviseur en de partij die de labels voor ons afmeldt.

“Vabi Assets Energie staat aan bij de projectoverleggen”

U bent ook de hoofdgebruiker van Vabi Assets Energie. Hoe gebruikt u het systeem in uw dagelijks werk?

Ik gebruik het systeem om in de onderhoudsprojecten de consequenties van maatregelen inzichtelijk te maken. Meestal ga ik samen met de aannemers achter de computer zitten en zetten we alternatieve scenario’s naast elkaar. Zo komen we gezamenlijk tot een gefundeerde keuze. Want met de software hebben we direct inzicht in de consequenties van verschillende opties.

Per 1 juli 2011 speelt het energielabel een grotere rol in het woningwaarderingsstelsel. Hoe krijgt u inzicht in de consequenties van het nieuwe WWS?

Wij gebruiken daarvoor “Energie & WWS” van Vabi Assets Energie. Die laat zien wat de consequenties zijn van de extra punten die het energielabel in het woningwaarderingstelsel krijgt. Op die manier konden we makkelijk de woningen eruit filteren met een risico op huurderving. En hebben we op tijd de juiste maatregelen kunnen nemen.

Hoe kan Vabi u verder helpen met uw plannen voor de toekomst?

De stappen die Vabi nu met Vabi Assets Beleidssimulatie zet op het gebied van integraal beleid, vind ik erg interessant. Daar wil ik in de toekomst zeker naar gaan kijken. Duurzaamheid is immers niet alleen een begrip binnen het technische vastgoedbeheer en planontwikkeling maar heeft ook zo z’n effect op bijvoorbeeld sociaal en financieel beleid.