Hemel- en vuilwaterafvoer

Een goed ontworpen afvoerstelsel voorkomt verstoppingen, lekkages en stankoverlast in de binnenriolering en bij de hemelwaterafvoer. Met Vabi Uniforme Omgeving Hemel- en vuilwaterafvoer (HWA & VWA) dimensioneert u afvoerstelsels voor de kleinste woningen tot grootste utiliteitsgebouwen. Een goed ontwerp voorkomt problemen in de praktijk, maar zorgt daarnaast ook voor een zo laag mogelijke investering en minder onderhoudskosten.

Met Vabi Uniforme Omgeving ‘Hemel- en vuilwaterafvoer’ dimensioneert u een afvoerstelsel en bepaalt u de leidingdiameters, de drukval en het lozingsdebiet. Het programma maakt onderscheid tussen een vuilwaterafvoer en een hemelwaterafvoer. Het is ook mogelijk om een combinatie te berekenen. De berekeningsmethode is conform de NEN3215 en NTR3216.

De module bepaalt eerst de benodigde leidingdiameters. Voor de juiste bepaling van de diameters is het type leiding belangrijk. Het programma wijst aan de hand van de isometrische invoer automatisch het type leiding toe, bijvoorbeeld een verzamelleiding of ontspanleiding. Dit bespaart tijd en voorkomt invoerfouten. Vervolgens wordt de totaallengte van het afvoerstelsel vastgesteld. Het programma biedt in een vroeg stadium snel inzicht in de prestaties van verschillende ontwerpen. U kunt latere uitbreidingen of wijzigingen in het ontwerp eenvoudig doorvoeren.

Vabi UO Hemel- en vuilwaterafvoer tekenen