Banner op de pagina samen klaar voor NTA 8800

Klaar voor de NTA 8800 in vier stappen: van certificering tot examens

De NTA 8800 is op 1 januari 2021 in gegaan. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de adviseurs. Het stelsel van certificeren en vakbekwaamheid is veranderd. Wij zetten alle stappen die je moet zetten op een rij.

Stap 1: Zorg voor de juiste certificering

Wil je energielabels of vergunningsaanvragen voor nieuwbouwprojecten gaan registreren? Dan moet je bedrijf gecertificeerd zijn volgens de nieuwe BRL 9500.

Mijn bedrijf is al gecertificeerd
Dan moet je vanaf 1 januari 2021 gaan werken volgens de nieuwe BRL 9500. Certificering zal plaatsvinden bij de reguliere audit.  Je wordt dan getoetst op de nieuwe normen. Bij een positief afgerond herhalingsonderzoek ontvang je een nieuw certificaat. Alle Certificerende Instellingen (CI’s) zetten vóór 1 januari 2022 alle bestaande certificaten om naar nieuwe certificaten.

Vanaf 1 januari zijn er vier deelgebieden waarop je gecertificeerd kunt worden:

Mijn bedrijf is nog niet gecertificeerd.
Vanaf de ingang van de NTA 8800 ben je ook verplicht om als bedrijf een certificering te halen voor het registreren van omgevingsvergunningen. Je kunt ervoor kiezen om je bedrijf BRL 9500 te certificeren of onder een zogenaamde “koepel” te werken. Instanties die een BRL 9500 certificaat kunnen afgeven: Dekra certification, EPG Certificering, KIWA en SKG-IKOB.

Koepels zijn zelf gecertificeerd, zodat je onder hun certificaat de labels kunt registreren. Hiermee wordt je dus ontzorgd in het kwaliteitsbewakingsproces, omdat zij dit voor je oppakken.  Bedrijven die dit aanbieden zijn onder meer Onze Joost, 1rgielabel, BuildingLabel, Duurzaam Energieloket of Immocert.

Overgangsregeling certificering bedrijven

Tot 1 januari 2022 geldt een overgangsregeling voor de certificering. Tot 1 januari 2022 wordt een gecertificeerd bedrijf gelijkgesteld aan een bedrijf dat certificering heeft aangevraagd en dat voor de berekening gebruik maakt van vakbekwame en onafhankelijke adviseurs. Bedrijven die al eerder gecertificeerd waren onder de vorige versie van de BRL en de nieuwe toetreders op de markt mogen gebruik maken van deze overgangsregeling. Dit onder voorwaarde dat:

  • de certificering is aangevraagd; of
  • dat het bestaande (oude) certificaat worden omgezet naar een nieuw certificaat overeenkomstig met de afspraken met de certificatie-instelling;
  • dat er al wordt gewerkt conform de BRL 9500-W of BRL 9500-U én dan gebruik wordt gemaakt van adviseurs die aan de gestelde eisen voldoen.

Stap 2: Schrijf je in voor de juiste opleiding en examens

Niet alleen je bedrijf heeft een certificaat volgens de BRL 9500 nodig, ook als adviseur zul je (opnieuw) examens moeten doen om vakbekwaam te worden of te blijven. Ook hier zijn vier deelgebieden in te onderscheiden: EP-adviseur W-basis, EP-adviseur W – uitgebreid, EP-adviseur U-basis en EP-adviseur U-uitgebreid. De functie van EPA-opnemer vervalt vanaf 1 januari 2021.

Ik ben al vakbekwaam adviseur.
Dan is nu de tijd om na te denken welke opnames je wilt gaan doen. Afhankelijk daarvan kun je ervoor kiezen om vakbekwaamheid te halen voor woning, utiliteit, basis of detailmethode. De detailmethode is verplicht voor:

  • Berekeningen voor een vergunningsaanvraag
  • Berekeningen bij oplevering van een nieuwbouwwoning of gebouw
  • Berekeningen voor grootschalige renovaties
  • Berekeningen voor een woning of gebouw die eerder met de detailmethode is geregistreerd.

Wil je voor meerdere soorten woningen of gebouwen berekeningen maken, dan is het verstandig om te kiezen om examen af te leggen op het hoogste niveau (U-detail), omdat je dan meteen vakbekwaam bent op de andere niveaus. Diverse cursusbureaus bieden opleidingen om je voor te bereiden op de examens.  Naast het bekende CITO kun je voor de NTA 8800 ook examen doen bij ’t Examenpark.

Ik ben nog geen vakbekwaam adviseur.
Heb je nog geen EPA- of EPN diploma, dan moet je een serie van examenmodules afleggen om vakbekwaam te worden. Je bent pas vakbekwaam als je alle modules met goed resultaat hebt voltooid. Bekijk de cursusbureaus voor een overzicht van de opleidingen en bijbehorende examens.

EPA Cursusbureaus

Wij werken samen met de volgende cursusbureaus:

 

 

 

Stap 3: Download EPA NTA 8800

Ga je van start met een opleiding? Dan is nu het moment om de beta software EPA NTA 8800 te downloaden. Deze software voldoet aan de eisen van het examen en zal hiervoor gebruikt worden. Neem dus de tijd om er goed mee te oefenen.

Download de Software

Stap 4: Aan de slag

Is de certificering rond en heb je alle examens met goed gevolg afgelegd? Dan kun je aan de slag als EP-adviseur. De gecertificeerde software kun je vanaf nu gebruiken voor berekeningen voor nieuwbouwprojecten en vanaf 1 januari gebruiken om woningen en gebouwen te certificeren.

Veel succes!