Klanten van Vabi

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

DWA: energieprestaties garanderen, hoe moeilijk is dat?

Het energieverbruik in een gebouw vormt een steeds belangrijker aspect voor de ontwikkelaar, eigenaar, beheerder en gebruiker. Een goede voorspelling hiervan is dan ook cruciaal. Voor het TKI-project Treco Office heeft DWA onderzoek gedaan met Vabi Elements Gebouwsimulatie naar de mogelijkheden om het gat tussen de geprognotiseerde en het uiteindelijke energieverbruik te dichten. In het…

Lees deze testimonial

De Goede Woning, Apeldoorn

“Dankzij de integraliteit voeren we het juiste gesprek op de juiste plaats”

Wooncorporatie De Goede Woning huisvest bijna 8000 huishoudens en is daarmee de oudste en grootste corporatie in Apeldoorn. In 2013 besloot De Goede Woning het vastgoedsturingsproces te professionaliseren met behulp van Assets Beleidssimulatie. De integratie met WALS van Ortec Finance was een van de belangrijkste voorwaarden hierbij.

Lees deze testimonial

Vabi in gesprek met AlleeWonen

Vabi ziet er puik uit AlleeWonen is een woningcorporatie met 19.000 verhuureenheden in de gemeente Breda en Roosendaal. De organisatie staat voor goed wonen en leven, met aandacht voor leefbaarheid, woonlasten, woonkwaliteit en gebiedsontwikkeling, maatschappelijk vastgoed en dienstverlening. AlleeWonen bestaat uit twee lokaal georiënteerde vestigingen: Aramis AlleeWonen in Roosendaal en Singelveste AlleeWonen in Breda. In…

Lees deze testimonial

Woningcorporatie ZVH, Zaandam

“Het is nu tijd om weer vooruit te kijken”

ZVH (Zaandams Volkshuisvesting) verhuurt ruim 5000 woningen in de Zaanstreek. In 2014 heeft ZVH zich als doel gesteld om zich om te vormen tot een organisatie waarbij de vastgoedportefeuille is afgestemd op de volkshuisvestelijke doelstellingen.

Een van de maatregelen die volgens ZVH genomen moest worden, was om meer portefeuillegestuurd te gaan werken. Leandra Fels en Iphigenia Westphal, beiden lid van het projectteam portefeuillesturing, vertellen over de implementatie van portefeuillesturing bij ZVH.

Lees deze testimonial

RWS Partner in Wonen verbetert vastgoedbeleid met Assets Beleidssimulatie

“Een eenvoudige / duidelijke vertaling van het beleid naar complexniveau is heel waardevol voor onze medewerkers die praten met huurders over hun woning”

RWS Partner in wonen uit Goes gaat werken met Vabi Assets Beleidssimulatie. De woningcorporatie met ongeveer 6500 verhuureenheden is actief in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland en wil met het model de afstemming tussen verschillende afdelingen binnen de organisatie verbeteren, om zo op strategisch en tactisch niveau integrale afwegingen te maken binnen het vastgoedbeleid.

Lees deze testimonial

Woonstede

“Inzicht is goud waard!”

Effectiever en efficiënter sturen op vastgoed. Dat is het speerpunt van woningcorporatie Woonstede uit Ede. Hierbij willen ze de vastgoedportefeuille optimaal afstemmen op hun volkshuisvestelijke doelstellingen. Een nieuw element hierbij is complexsturing (sturing op tactisch niveau).

Lees deze testimonial

Woonstichting VechtHorst

“Door Vabi Assets Beleidssimulatie maken wij keuzes nu eerder en beter onderbouwd, waardoor het proces van de begroting veel sneller verloopt.”

De keuzes van de afdelingen vastgoed, wonen en financiën moesten meer bij elkaar komen bij Woonstichting VechtHorst. Om een integraal afwegingskader te creëren en met de verschillende disciplines in de organisatie gezamenlijk tot strategieën te komen, heeft VechtHorst gekozen voor Vabi Assets Beleidssimulatie.

Lees deze testimonial

Sociale Verhuuders Haaglanden

“Elke corporatie die betaalbaarheid hoog in het vaandel heeft staan zou een betaalbaarheidsadvies op de website moeten tonen”

Betaalbaarheid staat hoog in het vaandel bij woningcorporaties. Zo ook bij Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). Daarom worden sinds juni van dit jaar de totale woonlasten bij vrijwel alle woningen in het woonruimteverdeelsysteem getoond. Bovendien krijgen woningzoekenden een persoonlijk advies over de betaalbaarheid.

Lees deze testimonial

Domesta

“Hierdoor krijgen onze huurders steeds meer inzicht in de betaalbaarheid van hun woning”

Domesta verstrekt informatie over woonlasten via hun eigen website met behulp van Vabi Assets Energie & Woonlasten. Domesta heeft hiervoor een ‘woonkostenrekenmachine’ gebouwd, die via de homepage op een laagdrempelige manier een nauwkeurig beeld geeft van de woonlasten van een woning die de huurder op het oog heeft.

Lees deze testimonial

Staedion kiest voor Assets Beleidssimulatie

“Integrale afwegingen maken op het gebied van vastgoedsturing”

Staedion gaat haar vastgoedsturing optimaliseren met Vabi Assets Beleidssimulatie. Het model wordt door Staedion ingezet om integrale afwegingen maken op het gebied van vastgoed, waarbij zowel de maatschappelijk als financiële bedrijfsdoelen optimaal ingevuld worden.

Lees deze testimonial

Tablis Wonen

“Strategisch Voorraad Beleid wordt hiermee nog meer het kloppend hart van onze organisatie”

Tablis Wonen gaat werken met Vabi Assets Beleidssimulatie. De corporatie, actief in de gemeente Sliedrecht en Molenwaard, wil met het vastgoedsturingsmodel een verdere professionalisering in haar organisatie doorvoeren.

Lees deze testimonial

Klik voor Wonen

“Alleen een energielabel zegt de woningzoekende niet zoveel”

Klik voor Wonen toont als eerste partij in Nederland de woonlasten (huur en energiekosten ten opzichte van de huishoudenssituatie) aan woningzoekenden in het wooruimtebemiddelingssysteem. De getoonde woonlasten worden bepaald aan de hand van de woonlastenmethodiek van Vabi.

Lees deze testimonial

Ymere

“We kunnen nu onze doelen met vastgoed meetbaar maken”

Ymere heeft 7 vestigingen, die elk hun lokale beleid vaststellen, rekening houdend met de centrale doelstellingen. Voor
de jaarlijks keuzes voor de beheerstrategie op complexniveau gebruikt de corporatie Vabi Assets Beleidssimulatie.

Lees deze testimonial

3B wonen

“Het belangrijkste is de kennis achter de modellen van Vabi”

3B Wonen beheert zo’n 4000 woningen in de gemeente Lansingerland. Sinds 2009 maakt de corporatie gebruik van Vabi Assets Energie.

Lees deze testimonial

Lefier

“Er is geen vergelijkbaar integraal instrument in de markt”

Lefier StadGroningen beheert ruim 10,000 woningen. Lefier StadGroningen maakt gebruik van Vabi Assets Energie en Vabi Assets Beleidssimulatie.

Lees deze testimonial

Woonpunt

“Wij kunnen niet meer zonder Vabi Assets Energie” Woonpunt is de grootste woningcorporatie in Zuid-Limburg, met kantoren in Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Gulpen.Woonpunt beheert zo’n 17500 woningen. Duurzaamheid is een prioriteit voor Woonpunt. Eén van de onderdelen hiervan is het verbeteren van de energieprestatie van bestaande woningen. Zo doet Woonpunt mee met het convenant “energiebesparing…

Lees deze testimonial

Wonen Limburg

“We kunnen nu eenvoudig ons energiebeleid verder uitwerken”

Wonen Limburg is een woningcorporatie die 24.000 woningen beheert. Sinds 2010 gebruikt de corporatie Vabi Assets Energie.

Lees deze testimonial