Domesta

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

Woningzoekenden Domesta berekenen hun eigen woonlasten

Domesta verstrekt informatie over woonlasten via hun eigen website met behulp van Vabi Assets Energie & Woonlasten. Domesta heeft hiervoor een ‘woonkostenrekenmachine’ gebouwd, die via de homepage op een laagdrempelige manier een nauwkeurig beeld geeft van de woonlasten van een woning die de huurder op het oog heeft.
Domesta is een ambitieuze woningcorporatie actief in Zuid en Zuid-Oost Drenthe. De betaalbaarheid van het wonen en het betrekken van huurders zijn op dit moment de belangrijkste speerpunten.

Inzicht in de totale woonlasten aan (potentiële) huurders

De door TNO gevalideerde woonlastenmethodiek van Vabi neemt de bewoners van een woning mee in de berekening van het energieverbruik. De woonkostenrekenmachine werkt met deze methodiek en vraagt de gebruiker daarom naast de woninggegevens om de volgende bewonersinformatie:

  • Het aantal bewoners
  • De geboortedatum
  • Het opleidingsniveau
  • Het inkomen

Na het invullen van deze gegevens krijgt een huurder inzicht in de totale woonlasten (huur + energielasten) en kan op basis daarvan een gefundeerde keuze maken.

Woonlasten berekenen via de eigen website

Domesta hanteert in haar verhuurproces het optiemodel en kiest er daarom voor om woonlasten te tonen via haar eigen website in plaats van een woonruimtebemiddelingssysteem. Huurders en woningzoekenden kunnen op de website van Domesta nu eenvoudig zelf hun woonlasten berekenen voor elke gewenste woning. Als zij hier vragen over hebben kunnen zij terecht bij de huismeesters en het Klantadviescentrum. Hier kunnen zij (als daar behoefte aan is) ook terecht voor een gedetailleerdere berekening met een uitsplitsing van het energieverbruik in de componenten gas, water en elektra.

“Betaalbaarheid is een ‘hot issue’ bij corporaties en één van de speerpunten van Domesta.” Zegt Herbert Bosch, adviseur vastgoedsturing bij Domesta. “Wij hebben met behulp van Vabi in korte tijd deze passende oplossing weten te realiseren, waar wij erg enthousiast over zijn. In een volgende stap willen wij, naast de totale woonlasten, ook de uitsplitsing in gas, water en elektra via onze website automatisch tonen. Hierdoor krijgen onze huurders steeds meer inzicht in de betaalbaarheid van hun woning. Dat sluit perfect aan op onze doelstellingen.”

“De woonkostenrekenmachine is inmiddels ongeveer tien weken te benaderen op onze website. We hebben hier zo’n 1000 aanvragen op gehad. Dit zijn dus bijna 100 aanvragen per week.”

tonen van woonlasten

woonkostenrekenmachine Domesta

Meer informatie

Probeer hier zelf de woonkostenrekenmachine. Neem contact met ons op voor meer informatie of vragen over de module Vabi Assets Energie & Woonlasten. Wij helpen u graag verder.