Afbeelding van een gebouw waar een koellastberekening van gemaakt kan worden in Vabi Elements koellastberekening

Gebouwsimulatie

Energie & comfort zijn gebouwprestaties die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voorkom suboptimale beslissingen, maak een integrale simulatie van je concepten voor een optimale balans.

Optimale comfortbeleving en minimaal energieverbruik de gehele levenscyclus

Met Vabi Elements Gebouwsimulatie voorspel je het comfort en energiegebruik in de werkelijke situatie. Je krijgt inzicht in prestaties in combinatie met de financiële businesscase. Bouwfysische en installatietechnische eigenschappen, omgevingsfactoren en het gebruikersgedrag breng je in balans. Wat wil jij doen met Vabi Elements Gebouwsimulatie?

Comfort toetsen & afwegen

Toets het comfortniveau in een gebouw en weeg concepten af met behulp van bijvoorbeeld de ATG-methode of TO-berekening. Vabi Elements Gebouwsimulatie is voorgeschreven in BREEAM, door de meeste opdrachtgevers (Rijksvastgoedbedrijf) en voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen in de BESTEST & ASHRAE (140).

Ondersteunt alle comfortmethodes
Het programma simuleert (voor alle comfortanalyses) voor een jaar, van uur tot uur, alle optredende energiestromen en temperaturen op basis van interne warmteproducties, bouwkundige- en gebouweigenschappen. Er zijn diverse uitvoermogelijkheden zoals stralingsasymmetrie, CO2 klassen en vloertemperaturen.

Meer inzicht, scherpere offertes en betere installaties
Bij een warmteverlies of koellastberekening kijk je ook naar het comfort in een gebouw, maar met Gebouwsimulatie kan dit nauwkeuriger. Je hebt inzicht in de werkelijke situatie én toetst niet op een moment, maar een compleet jaar. Dit zorgt voor meer inzicht in de gebouwprestaties, scherpe offertes en betere installaties.

Een productief en gezond binnenklimaat
In de beheerfase worden de comfortanalyses in Gebouwsimulatie gebruikt om een compleet advies te kunnen geven over hoe een productief en gezond binnenklimaat bereikt kan worden. Ook bij comfortklachten biedt het simulatiemodel uitkomst.

Bereken de TOjuli in Vabi Elements
Om oververhitting bij nieuwbouwwoningen te verminderen, is er sinds januari 2021 een definitieve grenswaarde vastgesteld van 1,20 voor het risico op oververhitting, de TOjuli. Indien je de TOjuli niet kunt halen met Vabi EPA, kun je een TO juli berekening in Vabi Elements Gebouwsimulatie maken om aan te tonen dat je toch voldoet aan de eis van 450 GTO (gewogen temperatuur overschrijdingen). Meer informatie over de TOjuli vind je hier.

 • Comfortmethodes: TO(juli), GTO, ATG (ISSO 74), PMV (NEN 7730), NEN-EN 15251, ISSO 32 & Frisse Scholen
 • Voldoet aan ISSO 54, BESTEST & ASHRAE (140)
 • Voorgeschreven in BREEAM & door opdrachtgevers (Rijksvastgoedbedrijf)
 • Engineers, werkvoorbereiders, installateurs, adviseurs en calculatoren
 • Toetsen van concepten, compleet advies geven, bewijslast bieden
 • Onze experts staan voor je klaar

Energie voorspellen en verantwoorden

Voorspel of verantwoord het werkelijke energiegebruik met Vabi Elements Gebouwsimulatie Energie & kosten. Deze uitbreidingsmodule is inbegrepen in Gebouwsimulatie.

Energieprestaties kunnen verantwoorden
Met behulp van de EPA-methodiek kun je een vereenvoudigd energieadvies presenteren. Met Vabi Elements Gebouwsimulatie simuleer je de werkelijke situatie in combinatie met het gebruikersgedrag, kun je ieder gewenst type installatie kiezen én houd je rekening met niet gebouw gebonden energieverbruik (catering, terreinverlichting, liften en roltrappen). De veelbesproken “Perfomance GAP” is er hierdoor niet.

Korte terugverdientijd door productiviteit
Vabi Elements Gebouwsimulatie maakt de consequenties van verduurzaming inzichtelijk in combinatie met comfort. Wanneer je investeert in verduurzaming die óók bijdraagt aan een (productiviteit) comfortverbetering, dan wordt de terugverdientijd verkort. Kosten aan personeel zijn vele malen hoger dan kosten aan energie. Een verbetering op de productiviteit verdient zich sneller terug dan een besparing op energie.

 • Oplossing voor de GAP tussen energiemethodieken en werkelijk gebruik
 • Voldoet aan EDR (ISSO 54) & ASHRAE (140)
 • Voorgeschreven in BREEAM & energieprestatiecontracten
 • Engineers, werkvoorbereiders, installateurs, adviseurs en calculatoren
 • Toetsen van concepten, compleet advies geven, bewijslast bieden
Vabi Elements bijeenkomst Hilversum 8 november

Kom gratis naar de Vabi Elements bijeenkomst!

Ontdek de mogelijkheden van Vabi Elements tijdens één van de gratis bijeenkomsten in het land! Geschikt voor ontdekkers en kenners.

Lees verder

Optimaliseren

Kalibratiemodel als bewijslast
Vraagt jouw klant om bewijslast, garanties of hulp bij klachtenanalyse? Met Gebouwsimulatie kun je de werkelijke comfort- en energiedata vergelijken met een simulatiemodel. Met het kalibratiemodel leg je snel de vinger op de oorzaak van eventueel geconstateerde afwijkingen.

Optimaliseren of investeren
Stooklijnen, vermogens, debieten en inregelen kun je opnieuw bepalen voor betere gebouwprestaties. Klachten die ontstaan zijn door verkeerd gedrag of een wijziging in het gebruikstype, maak je in de taal van de gebruiker inzichtelijk in het 3D-model.

Wanneer er een investering nodig is, kun je de huidige en een nieuwe situatie naast elkaar zetten in het Performance Dashboard. Zo ziet de klant op onderbouwde wijze de keuzes.

 • Kalibratiemethode met werkelijke energiedata (IPMVP)
 • Voorgeschreven in prestatiecontracten
 • Engineers, installateurs en adviseurs
 • Compleet advies geven, bewijslast bieden

Gebouwsimulatie in het kort

Energie en comfort zijn onlosmakelijke met elkaar verbonden. In Vabi Elements simuleer je integraal alle indicatoren die invloed hebben op deze thema’s gedurende een heel jaar. Meegeleverde bibliotheken, sjablonen, profielen, klimaatjaren, imports en wizards bieden optimaal gebruiksgemak. Het zorgt ervoor dat je in een vroeg stadium, met weinig inspanning, inzicht hebt.

Klaar voor nieuwe markteisen
Je bent klaar voor de toenemende markteisen zoals BREEAM-NL, Frisse Scholen, 0 op de meter, TCO, energieneutrale gebouwen, private kwaliteitsborging en toenemende aansprakelijkheidsrisico’s. Ook kun je met (ontwerp) processen zoals DBFMO, PPS en BIM mee.

Van resultaten naar prestaties
Het Performance dashboard vertaalt de resultaten naar Kritische Prestatie-indicatoren (KPI’s). Ga de dialoog aan op het gebied van comfort, energie, productiviteit en de financiële business case. Je weegt verschillende varianten naast elkaar af. De standaard grafieken en tabellen voldoen aan de meest gestelde marktvragen. Vabi Elements bied je ook de mogelijkheid om tabellen, grafieken, ruimtelijsten en dashboards geheel naar eigen hand te zetten.

De financiële business case
Uiteindelijk is de financiële business case in de praktijk. Met Gebouwsimulatie Energie & kosten maak je een overtuigende afweging van de investeringskosten, terugverdientijden (ROI) in relatie tot de besparing op de energie- en productiviteitsgebied.

Interesse?

Wil jij meer weten over de prijs of wil je de module Gebouwsimulatie aanschaffen?

Energieprestaties garanderen: hoe moeilijk is dat?

Het energieverbruik in een gebouw is een belangrijke kritische prestatie-indicator. Voor het TKI-project Treco Office heeft DWA met Vabi Elements Gebouwsimulatie het gat tussen de geprognotiseerde en het uiteindelijke energieverbruik weten te dichten.

Lees de praktijkcase van DWA

Onze klanten

Meer dan 2000 bedrijven vertrouwen dagelijks op onze beslissingsmodellen. Wij bedanken onze Vabi Elements klanten voor hun vertrouwen, feedback en openheid naar ons. Enkele van onze klanten zijn:

Afbeelding van een gebouw waar het berekenen van de koellast iets is waar Vabi Elements voor gebruikt kan worden.

Training | Gebouwsimulatie

De training behandelt alle modellen achter Gebouwsimulatie, de invoervelden en interpretatie van de uitkomsten. Het helpt je bij het verantwoorden i.c.m. de financiële businesscase voor je opdrachtgever.

Bekijk de training