Bekijk ons producten overzicht

Vabi vertaalt haar kennis en ervaring in praktisch toepasbare software voor gebruikers die optimaal presterende gebouwen willen combineren met optimale bedrijfsresultaten. Onze software wordt ingezet van de vroegste ontwerpfase van een gebouw, de beheerfase van complete vastgoedportfolio’s tot en met het maken van beleidsbelissingen. Door inzet van onze software zijn gebouwen leefbaar, comfortabel, veilig, productief, duurzaam en energiezuinig, en daarmee beter verhuurbaar en waardevast. Hierdoor ontstaat een hoger rendement voor de gebouweigenaar en reële woon/huurlasten voor de gebruiker.

Vabi Elements

■ Voor installateurs, adviseurs, engineers en auditors
■ Integraal 3D beslissingsmodel voor installatieconcepten
■ Warmteverlies, Koellast, Gebouwsimulatie, EPG, BIM Connect, Galm, Ventilatie

Vabi Assets

■ Voor woningcorporaties en commercieel verhuurders
■ Beslissingsmodellen voor energiebeleid en dataverzameling
■ Vabi Assets Energie, Assets Beleidssimulatie en Vabi Vastgoeddata

Vabi EPA

■ Voor energie adviseurs, auditors en engineers
■ Energie labeling en advies software
■ EPA-U, EPA-W

Vabi UO

■ Voor installateurs
■ 2D ontwerp & rekensoftware voor installaties
■ Leidingnet, Luchtkanalen, Geluid in Luchtkanalen, Gasleiding, Hemel- & vuilwaterafvoer en Tapwater