Wonen Limburg

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

“We kunnen nu eenvoudig ons energiebeleid verder uitwerken”

Wonen Limburg is een woningcorporatie die 24.000 woningen beheert.Ze verhuurt, beheert, verkoopt en realiseert nieuwbouw. Dit alles om haar belangrijkste taak te vervullen: het huisvesten van mensen die dat niet goed zelf kunnen.

Wonen Limburg heeft als ambitie om tot 2018 een jaarlijkse CO2-reductie van 2% te realiseren. Ze sluit hierbij aan bij het energie-convenant van Aedes, de Woonbond en de (voormalig) ministeries VROM en WWI. In de bestaande bouw is Wonen Limburg in 2010 gestart met het concreet uitvoeren van haar energiebeleid door het investeren in energiebesparende maatregelen. Wonen Limburg maakt hiervoor gebruik van Vabi Assets Energie.

Frank Kusters is energie adviseur bij Wonen Limburg. Hij is hoofdgebruiker en was betrokken bij de aanschaf van Vabi Assets Energie. Voor ons een reden om hem te vragen naar zijn ervaringen met de software.

Allereerst, wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden bij Wonen Limburg?

Ik ben energie adviseur bij Wonen Limburg. Samen met een collega coördineer ik projecten op energiegebied (zowel bestaande- als nieuwbouw) en ondersteun ik projectleiders en woonadviseurs op het gebied van energie. In 2009 hebben we een selectietraject gestart voor een pakket voor het beheren van en beleid maken met energielabels.

Waarom zocht Wonen Limburg een dergelijk systeem?

De belangrijkste aanleiding was de wijziging in de wetgeving. Op 1 januari 2010 moesten alle woningen van een label zijn voorzien. Via onze externe energie adviseur werkten we voor het beheer van de labels met hun zelfgebouwde applicatie, maar ze stopten met ondersteuning hiervan. We hebben toen besloten om een programma van eisen op te stellen en de markt op te gaan. Zo kwamen we onder meer bij Vabi terecht.

En waarom hebben jullie uiteindelijk voor Vabi gekozen?

We wilden onze data in eigen beheer, dus geen web-based omgeving. Daarbij concludeerden we dat Vabi Assets Energie zeer gebruiksvriendelijk is. De stappen die je doorloopt zijn heel logisch. En met behulp van de rollen en rechten ziet iedereen alleen dat wat relevant voor ze is.

Eén van de belangrijkste voordelen van Vabi Assets Energie zijn de analyses die je ermee kunt maken. Die gaan veel verder dan de andere pakketten waar we naar gekeken hebben. Tel daarbij de standaard rapportages die je zo uit het systeem kunt halen op, en je hebt de redenen waarom we voor Vabi hebben gekozen.

Na de keuze van het systeem moest Vabi Assets Energie geïmplementeerd worden. Hoe is de implementatie verlopen?

We hebben het zelf heel goed voorbereid. Doordat we van te voren een programma van eisen en daarbij een uitgebreid projectplan hadden gemaakt, is de implementatie vlekkeloos verlopen.

Hoe wordt Vabi Assets Energie nu ingezet bij de dagelijkse werkzaamheden?

We hebben zelf een aantal opgeleide Epa-opnemers en Epa-adviseurs in dienst die woningen bezoeken en mutaties opnemen. Onze externe energie adviseur meldt de woningen vervolgens af in het systeem.Het energiebeleid maken we zelf. In 2008/ 2009 is het energiebeleid van Wonen Limburg gedefinieerd. We kijken nu welk maatwerkpakket we voor de verschillende complexen kunnen inzetten. De complexen koppelen we in het dashboard van Vabi Assets Energie dan aan een jaarplanning, zodat we het voorgenomen beleid in de tijd kunnen uitzetten. Het beleid en de daadwerkelijke planning nemen we dan op in onze meerjarenonderhoudsplanning. Tenslotte monitoren we ook de voortgang van het beleid, door op elke 1e van de maand een meetmoment te maken.

Zetten jullie, naast de werkzaamheden die u zojuist noemde, Vabi Assets Energie in bij de communicatie naar de huurders?

De gegevens uit Vabi Assets Energie wel! De berekende besparing, huurverhoging en het maatregelenpakket communiceren we naar de huurders. En nieuwe huurders krijgen van ons uiteraard het energielabel mee.

“Vabi is zeer betrokken bij haar klanten”

U werkt zelf intensief met de software. Wat vindt u de sterke punten van Vabi Assets Energie?

De punten die ik al eerder noemde, zoals de gebruiksvriendelijkheid en de overzichten die je uit het systeem kunt halen. En hoe eenvoudig je beleid kunt maken. We kunnen nu richting de huurder met écht onderbouwde voorstellen komen. Daarnaast is Vabi zelf zeer betrokken bij haar klanten. Zo organiseren ze regelmatig update trainingen voor haar klanten en betrekken ze de klanten in de ontwikkeling van de software.

Als laatste zijn we benieuwd naar de toekomstplannen van Wonen Limburg op energiegebied. Hoe kan Vabi hierin een rol spelen?

Ons belangrijkste doel voor de toekomst is natuurlijk het laten slagen van de energieprojecten. We hebben in totaal 1400 renovaties gepland voor 2012, dus er is werk genoeg. In 2012 herijken we ons beleid en met behulp van het dashboard gaan we dan kijken of wat we destijds hebben afgesproken met elkaar ook daadwerkelijk is gebeurd. Tevens gaan we in 2012 onderzoeken of we het beheer van energielabels moeten uitbesteden of in eigen beheer uitvoeren. Vabi Assets Energie speelt hier uiteindelijk ook een belangrijke rol in.