Tablis Wonen

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

Tablis Wonen kiest voor Assets Beleidssimulatie

Tablis Wonen gaat werken met Assets Beleidssimulatie. De corporatie, actief in de gemeente Sliedrecht en Molenwaard, wil met het vastgoedsturingsmodel een verdere professionalisering in haar organisatie doorvoeren.

Assets Beleidssimulatie helpt corporaties om hun beleidsdoelen op optimale wijze te behalen. Het rekent diverse scenario’s door om zo tot een optimale beleidsvariant te komen die voldoet aan de doelen en past binnen de gestelde kaders van vastgoed, wonen en financiën. Het vastgestelde beleid kan vervolgens via flexibele dashboards worden gepresenteerd in de organisatie.

Verbindend instrument

Tablis Wonen zocht naar één instrument om de effecten van verschillende scenario’s te kunnen analyseren en op een heldere en eenduidige manier in kaart te brengen. Ze zochten hiervoor niet alleen een rekentool, maar een verbindend instrument dat samen met gegevens uit reeds aanwezige pakketten beleidssimulaties kan uitvoeren om zo tot een optimale strategie en beleid te komen en deze keuzes te borgen in de organisatie.

SVB: Het kloppend hart van de organisatie

“Strategisch Voorraad Beleid wordt hiermee nog meer het kloppend hart van onze organisatie”, zegt Kees de Jongh, manager Projecten bij Tablis Wonen. “Met Assets Beleidssimulatie als centrale plaats voor informatie kunnen wij integrale analyses maken van onze voorraad. Daarnaast kunnen we door gebruik te maken van dit instrument nu onze keuzes beter en meer integraal onderbouwen en naast elkaar zetten. We zien meteen welke beleidskeuze effect heeft op bijvoorbeeld onderhoud, verkoop, verhuurbaarheid, onze kasstromen en de waardeontwikkeling. Het helpt ons om de juiste beleidskeuzes te maken en onze ambitie, “een maatschappij gedreven corporatie” te zijn, te verwezenlijken.”

Meer weten over integrale vastgoedsturing? Neem dan contact met ons op.