Klik voor Wonen

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

“Alleen een energielabel zegt de woningzoekende niet zoveel”

Het sturen op woonlasten is een belangrijk thema voor veel woningcorporaties. Maar niet alleen voor de corporatie, ook voor een huurder is het van belang om inzicht te krijgen in de totale lasten die bij een woning horen. Klik voor Wonen toont als eerste partij in Nederland de woonlasten (huur en energiekosten ten opzichte van de huishoudenssituatie) aan woningzoekenden in het woonruimtebemiddelingssysteem.

Klik voor Wonen bemiddelt in het verhuren en verkopen van onder meer woonruimten voor zes woningcorporaties in West-Brabant, te weten Bernardus Wonen, Brabantse Waard, Laurentius, AlleeWonen, WonenBreburg en Woonstichting Etten-Leur. Vanaf 1 april volgen ook de corporaties WSG en de woningen van de vestiging Roosendaal van AlleeWonen.

Rian Rommens is coördinator van Klik voor Wonen. In dit gesprek vertelt zij over het waarom van het tonen van woonlasten in Klik voor Wonen en de waarde hiervan voor de woningzoekenden.

Hoe is Klik voor Wonen ertoe gekomen om woonlasten te gaan tonen aan woningzoekenden?

Het doel is om onze klanten inzicht te geven in hun toekomstige woonlasten waardoor ze een betere keuze voor een woning kunnen maken. Het initiatief hiervoor lag bij Woonstichting Etten-Leur. Zij voelt zich verantwoordelijk om haar toekomstige huurders goed over woonlasten te informeren. In 2012 wilde Woonstichting Etten-Leur zich graag aansluiten bij een woonruimtebemiddelingssysteem en kwam hiervoor terecht bij Klik voor Wonen. Zij hadden toen net samen met Vabi de woonlastenmethodiek ontwikkeld. Deze woonlastenmethodiek neemt de bewoners van een woning mee in de berekening van het energieverbruik. Door gebruiksgegevens van het Nibud te combineren met woninggegevens maakt deze methodiek een betrouwbare inschatting van het energieverbruik van verschillende huishoudenssamenstellingen.

Hiermee hadden ze een betrouwbaar instrument in handen om de betaalbaarheid van woningen inzichtelijk te maken. Eén van de toepassingen die zij voor ogen hadden, was het tonen van de huur én energiekosten aan woningzoekenden. Wij waren hier vanuit Klik voor Wonen zeer enthousiast over en hebben vanuit de website gefaciliteerd om dit voor Woonstichting Etten-Leur mogelijk te maken. Dit is het project “Woonlasten in Beeld’ geworden.

Hoe werkt Woonlasten in Beeld?

Wij zijn, zoals gezegd, gestart met het woningaanbod van Woonstichting Etten-Leur. Van hun woningen tonen we de gemiddelde energielasten voor een aantal huishoudenssamenstellingen plus de huurprijs en de servicekosten. Wanneer een woningzoekende inlogt, hanteert het systeem de persoonlijke gegevens, waardoor de woonlasten specifiek worden. Op deze manier kunnen wij woningzoekenden beter informeren over toekomstige woonlasten.

We willen hiermee onze klanten inzicht geven in de betaalbaarheid van een woning, waardoor zij een betere keuze kunnen maken. Je kunt natuurlijk het energielabel tonen, maar dat zegt een woningzoekende niet zoveel. Uiteindelijk zeggen bedragen toch het meest. Wij laten nu zien dat een woning met een hogere huur onder de streep tóch voordeliger kan zijn. Zo kunnen de woningzoekenden een weloverwogen keuze maken. En kunnen we wellicht voorkomen dat mensen door hun keuze in financiële problemen komen.

Heeft het project gebracht wat u ervan verwachtte?

Jazeker! Na vier maanden hebben we een evaluatie gehouden onder zo’n 1600 personen die gereageerd hebben op een woning. Van de mensen die de enquête hebben ingevuld, bleek dat bijna driekwart van hen de woonlasteninformatie heeft gezien of gelezen. En het blijkt zelfs dat 67% bij het reageren op een woning rekening houdt met woonlasten.

Voor ons zijn deze resultaten een reden om zo snel mogelijk de andere corporaties in Klik voor Wonen aan te haken. Zij krijgen namelijk al telefoontjes waarom bij hun woningen de woonlasten niet werden getoond! Vanaf 1 april volgen AlleeWonen en Brabantse Waard, en de rest van de corporaties zal daarna snel volgen.

“Andere corporaties werden gebeld waarom hún woningen nog niet voorzien zijn van een woonlastenindicatie”

Zig Websoftware zorgt voor de toepassing van de rekenmethode binnen Klik voor Wonen. Hoe was de samenwerking tussen Klik voor Wonen, Zig en Vabi?

Ik heb de samenwerking met zowel Zig als Vabi als zeer prettig ervaren. Zoals vaak bij ICT-projecten speelde bij de implementatie af en toe een technisch probleem op. Door korte lijnen en goede afstemming konden zaken waar we tegen aanliepen snel opgelost worden.

Wat zijn de volgende stappen op dit gebied?

De volgende stap is om de huishoudenssamenstellingen die aan de complexen zijn gekoppeld verder te verfijnen. Standaard levert Vabi een aantal bewonersprofielen mee bij de module Energie en Woonlasten in Vabi Assets Energie. Deze worden straks door de corporaties verfijnd op basis van eigen ervaringen en beleid.

We houden nu nog geen rekening met de huurtoeslag in het tonen van woonlasten aan de huurders. Ook dit gaan we meenemen bij “Woonlasten in Beeld”. In de tweede helft van dit jaar nemen we de vormgeving van de website onder de loep. We vragen dan via een panel aan onze klanten input over hoe ze de bedragen getoond willen zien. Willen ze direct het totaalbedrag zien, of zien ze liever eerst een uitsplitsing?

Tenslotte gaan we met behulp van dit panel ook onderzoeken of de getoonde energiegetallen corresponderen met hun daadwerkelijke energiegebruik. Voor ons een goed moment om te leren, en een uitstekend moment om de huurder bewust te laten worden van hun energiegebruik.

Welke tips geeft u aan andere corporaties die woonlasten willen tonen in hun woonruimtebemiddelingssysteem?

Zorg allereerst dat de data waarover je berekeningen gaat maken, op orde zijn! Dit is belangrijk om goede betrouwbare woonlasten te tonen.

Zorg verder dat je gezamenlijk een goede definitie hebt van woonlasten en wat je wil tonen aan woningzoekenden. Ik raad aan om de huurtoeslag hier ook direct aan toe te voegen, zodat er voor de klant een compleet beeld ontstaat. Vabi heeft mogelijk gemaakt dat dit meegenomen wordt in de berekeningen.

Zorg tenslotte dat de eigen ICT mensen van de corporaties meegenomen worden in het traject. Zo kunnen technische hick-ups snel en adequaat worden opgelost.