Vabi in gesprek met AlleeWonen

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

Vabi ziet er puik uit

AlleeWonen is een woningcorporatie met 19.000 verhuureenheden in de gemeente Breda en Roosendaal. De organisatie staat voor goed wonen en leven, met aandacht voor leefbaarheid, woonlasten, woonkwaliteit en gebiedsontwikkeling, maatschappelijk vastgoed en dienstverlening. AlleeWonen bestaat uit twee lokaal georiënteerde vestigingen: Aramis AlleeWonen in Roosendaal en Singelveste AlleeWonen in Breda. In de komende 8 jaar trekt de corporatie gemiddeld 2,5 miljoen per jaar uit voor verbetering van energieprestatie in de bestaande voorraad.

Michelle Zacht is bouwkundig vastgoed beheerder bij Singelveste Alleewonen. zij houdt zich onder meer bezig met energielabeling. Toon Laro is medewerker strategisch voorraad beheer bij Aramis AlleeWonen. Als zodanig is hij ook betrokken geweest bij het tot stand komen van het energiebeleid. Op dit moment worden de vastgoedafdelingen Aramis en Singelveste samengevoegd.
In 2009 heeft AlleeWonen Vabi Assets Energie aangeschaft. In dit gesprek vertellen Michelle Zacht en Toon Laro over hun ervaringen met de software.

 

De fusie tussen Aramis en Singelveste was net gerealiseerd toen jullie Vabi Assets Energie aanschaften. Waarom hebben jullie toentertijd voor een nieuw systeem gekozen?

Toon Laro: In 2009 ben ik via mijn adviseur met Vabi in aanraking gekomen. Ik vond het er puik uitzien. Wij werkten op dat moment met een zelfgebouwde applicatie van onze adviseur. Na de eerste indruk hebben we in Futura verband (een samenwerkingsverband tussen verschillende corporaties in Noord-Brabant) een demo van de applicatie bekeken, samen met andere collega’s.

 

Michelle Zacht: Singelveste had software draaien die bij de adviseur was geïnstalleerd. We hadden via het web toegang tot de applicatie. We hebben voor Vabi gekozen omdat we het een prettiger idee vonden om onze bestanden in eigen beheer te hebben. Daarnaast kon Vabi Assets Energie ook beleidsvraagstukken beantwoorden waar we mee aan de slag wilden.

Nieuwe software betekent een implementatietraject. Hoe is de implementatie van Vabi Assets Energie bij AlleeWonen verlopen?

De implementatie is goed verlopen. De conversie is door onze adviseur geregeld en die heeft de software ook ingericht. We hebben er dus weinig omkijken naar gehad.

 

Het proces van energielabeling is vaak lastig in te richten. Hoe hebben jullie dit proces ingericht?

Toon Laro: Onze adviseur meldt de woningen af. Via een inbelverbinding maken ze gebruik van de software. De mutaties doen we zelf, en die zetten we dan klaar in het systeem. Zaken die bij planmatig onderhoud wijzigen, wijzig ik zelf in het systeem. Bij grote renovaties worden de tekeningen opgestuurd naar onze adviseur. Zij melden het complex dan in 1 keer af.

 

Het inrichten van het mutatieproces was een uitdaging. Aan de ene kant heeft de mutatie-opzichter geen epa-kennis en het mutatieformulier was in het verleden nog niet voldoende om een goede epa-opname te doen. We hebben nu opgeleide epa-adviseurs en het mutatieformulier is uitgebreid. Onze grootste uitdaging is nu om kwaliteit tegen acceptabele kosten voor elkaar te krijgen.

 

“Onze grootste uitdaging is om kwaliteit tegen acceptabele kosten voor elkaar te krijgen”

 

Vabi Assets Energie is meer dan alleen een beheersysteem voor energielabels. Hoe gebruiken jullie de software nog meer?

We gebruiken de software ook voor het monitoren van beleid. We hebben bepaald dat onze voorraad naar minimaal Label B of 2 labels moet stijgen. In 2008 hebben we hiervoor een nulmeting gedaan. Hiervandaan gaan we eens per kwartaal of per half jaar via het registratiemoment het behalen van de doelstelling monitoren. Verder gebruiken we de module Energie & WWS om allerlei berekeningen te doen over de gevolgen van het nieuwe puntensysteem.

 

Wat vinden jullie goede punten van het systeem?

Vabi is gebruiksvriendelijk. Het heeft een goede look- en feel en het is eenvoudig om dingen op te zoeken en te bekijken. Er zit alleen zoveel in het systeem, dat je wel echt een training nodig hebt om alles goed onder de knie te krijgen.

 

Corporaties kijken steeds meer naar totale woonlasten voor de huurder. Hoe gaan jullie hiermee om?

Woonlasten zijn voor ons primair. We gaan werken aan de bewustwording van de koppeling tussen woonlasten en energiebeheersing. Daarna willen we de bewoners overtuigen om ook daadwerkelijk in energiebesparende maatregelen te willen investeren. We hebben nu een renovatieproject lopen waarbij we de bewoners garanderen dat er 65 Euro minder gasverbruik is. Als dat minder is, betalen we het verschil terug.

 

Wat zijn jullie toekomstplannen en hoe kan Vabi hierin een rol spelen?

Om zo efficiënt mogelijk met het budget om te gaan, zijn we ook echt bezig met het combineren van de energetische maatregelen met het planmatig onderhoud. Daarnaast werken we nog niet actief met de module binnenmilieu. We verwachten daar in de toekomst nog meer mee te gaan doen.