Woonstichting VechtHorst

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

Efficiënt en integraal vastgoedbeleid bij Woonstichting VechtHorst

Woonstichting VechtHorst wil meer inzicht in het bezit en is daarom vorig jaar een verbeterproces gestart voor het strategisch vastgoedbeleid. Er werd kritisch gekeken naar de strategieën en wat deze toevoegen aan het behalen van de doelstelling.

Integraliteit werd hierbij echter gemist. De keuzes van de afdelingen vastgoed, wonen en financiën moesten meer bij elkaar komen. Om een integraal afwegingskader te creëren en met de verschillende disciplines in de organisatie gezamenlijk tot strategieën te komen, heeft VechtHorst gekozen voor Vabi Assets Beleidssimulatie. Hiermee heeft VechtHorst nu het middel om de integrale consequenties van deze keuzes inzichtelijk te maken.

Woonstichting VechtHorst heeft meer dan 2.200 woningen in de gemeente Dalfsen en de gemeente Staphorst. Het is daarmee veruit de grootste verhuurder in beide gemeenten. VechtHorst ziet het daarom als haar taak om naast het kwalitatief op peil houden van de huidige voorraad ook te zorgen voor een passend aanbod bij de huidige en toekomstige vraag naar woningen.

Efficiënt

Door Vabi Assets Beleidssimulatie maken wij keuzes nu eerder en beter onderbouwd, waardoor het proces van de begroting veel sneller verloopt. Dat is voor ons een groot voordeel. Door het inrichten van KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) is het voor ons veel duidelijker wanneer we bepaalde informatie nodig hebben”, zegt Erik Akkerman (medewerker ICT en kwaliteit bij Woonstichting VechtHorst). “Juist voor kleinere corporaties, die vaak handmatig te werk gaan, is met een dergelijke oplossing snel een efficiëntieslag te behalen.”

Het optimaliseren van de woonlasten is ook één van de doelstellingen van VechtHorst.

“Met Vabi Assets Beleidssimulatie toetsen wij nu hoeveel woningen er betaalbaar zijn voor onze twee meest kwetsbare doelgroepen. Ook hebben wij nu inzicht in welke woningen betaalbaar zijn en wat de consequenties zijn als we ons huurbeleid wijzigen”.

Integraal, doelgericht en verantwoord

Vabi Assets Beleidssimulatie ondersteunt VechtHorst bij het integraal, doelgericht en verantwoord voeren van vastgoedbeleid. In het model worden vastgoedkeuzes ingevoerd en gesimuleerd, van strategisch- naar tactisch- en van tactisch- naar operationeel niveau. Hierdoor is het vastgoedbeleidsproces beter onder controle en kunnen resultaten van keuzes worden voorspeld, gemonitord en verantwoord.

Wilt u ook op een integrale afwegingen maken binnen uw vastgoedbeleid? Neem contact met ons op.