Lefier

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

“Er is geen vergelijkbaar integraal instrument in de markt”

Professionalisering van de vastgoedsturing. Dat was de opgave waar Lefier voor stond. Lefier is in 2009 ontstaan uit een fusie van de corporaties In uit Groningen, Volksbelang uit Hoogezand en Wooncom uit Emmen. Lefier bestaat uit een drietal woonbedrijven, waarvan Lefier StadGroningen er één is, een ontwikkelbedrijf en een centrale kern.

Vastgoedsturing krijgt in toenemende mate een belangrijke rol binnen woningcorporaties. Ook Lefier StadGroningen ziet deze trend. Het verbinden van het strategisch, tactisch en operationeel niveau is hierbij een belangrijke factor. Lefier StadGroningen werkt hiervoor met 2 instrumenten: SBI van Ortec Finance voor het invullen van het strategisch kader en Assets Beleidssimulatie voor de tactische vertaling van deze kaders naar complexniveau. Het centrale proces hierbij is het strategisch opgave beleid (SOB) met als resultante het portefeuilleplan.

Peter de Vries is portefeuillemanager bij Lefier StadGroningen en in die rol verantwoordelijk voor de vastgoedsturing en het portefeuilleplan. Hij was dan ook betrokken bij de aanschaf van Assets Beleidssimulatie en de implementatie van het model. Voor ons een reden om hem te vragen naar zijn ervaringen met Assets Beleidssimulatie.

Allereerst, wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?

Ik ben portefeuillemanager bij Lefier StadGroningen. Elk woonbedrijf binnen Lefier heeft een eigen portefeuillemanager. Ik ben op tactisch niveau verantwoordelijk voor het vaststellen van de portefeuille van het woonbedrijf en de performance daarvan.

Lefier StadGroningen wil de vastgoedsturing verder professionaliseren. Wat is de reden om daar een instrument voor in te zetten en waarom hebben jullie hiervoor Assets Beleidssimulatie gekozen?

We hebben nooit eerder een beslissingsondersteunend model voor ons strategisch opgave beleid gebruikt. De analyses deden we met Excel. Maar we merkten steeds meer dat we verschillende data definities, halve data en onvolledige data hadden. Een systeem voor vastgoedsturing werd voor ons eigenlijk een soort “primaire levensbehoefte”. We werkten al met Vabi Assets Energie en kwamen zo in aanraking met Assets Beleidssimulatie. Het integrale karakter, dus dat je vanuit verschillende invalshoeken naar complexen kan kijken en effecten op strategisch, tactisch en operationeel niveau inzichtelijk kan maken, maakt dat het voor ons een ideaal instrument is om ons te ondersteunen bij de vastgoedopgave. Wij zagen en zien geen vergelijkbaar integraal instrument in de markt, wat de keuze voor aanschaf gemakkelijk maakte.

Assets Beleidssimulatie is inmiddels geïmplementeerd en operationeel. Wat heeft het jullie tot nog toe opgeleverd?

Ons huidige beleid staat nu in Assets Beleidssimulatie, waardoor we een enorm inzicht in onze voorraad hebben! Dat is alvast één van de eerste voordelen. En de integratie met het financiële rekenmodel WALS van Ortec Finance is operationeel. De begroting voor 2013 gaan we dan ook met Assets Beleidssimulatie maken. Dit gaat voor onze afdeling control heel veel werk schelen. En onze data zijn op orde. We hebben proceseigenaren aangesteld die ervoor zorgen dat de data juist in de bronsystemen komen te staan, en die kunnen we dan weer ontsluiten in Vabi Assets Beleidssimulatie. Denk hierbij aan adresgegevens, maar ook aan kwaliteitsniveaus, huur, mutatiegraden en rendement. Dankzij de datakwaliteitstesten die in Assets Beleidssimulatie staan, kan ik hele gerichte vragen stellen aan die proceseigenaren.

Vabi Assets Beleidssimulatie is hierin echt een breekijzer

Hoe ondersteunt het model jullie nieuwe proces van vastgoedsturing?

We hebben een nieuwe koers ingezet, namelijk integraler werken. En we hebben de verbinding tussen strategisch, tactisch en operationeel duidelijk neergezet.

Assets Beleidssimulatie is hierin echt een breekijzer. Het brengt focus aan, het zet dingen op de agenda en het dwingt je vervolgens om keuzes te maken. Binnen Lefier kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar ons vastgoed, namelijk op energetisch, volkshuisvestelijk, technisch en financieel gebied. We zien nu duidelijk de consequenties van keuzes op al deze gebieden. Maar het is veel meer dan alleen het installeren van de software. Het gaat vooral over verbindingen, hoe je met elkaar werkt. Bij de implementatie van het model wordt ook naar ons proces gekeken. We zijn behoorlijk in beweging, en denken voortdurend: hoe kan het nog slimmer, effectiever en efficiënter?

In onze onderhoudsbegroting werkten we bijvoorbeeld veel met stelposten. Daar zijn we nu een verbeterslag in aan het maken. Ook dat is een gevolg van deze nieuwe manier van werken.

Hoe zien jullie tenslotte de toekomst op het gebied van vastgoedsturing, en hoe kan Assets Beleidssimulatie daar een rol in spelen?

Corporaties zullen in mijn ogen meer als belegger moeten gaan denken. Ons vastgoed is het belangrijkste middel om onze doelstellingen te bereiken. Maar we zullen ook beter meetbaar moeten gaan maken wat onze meerwaarde is op langere termijn. Dat wordt belangrijk. En daar heb je een professioneel vastgoedsturingsinstrument als Assets Beleidssimulatie voor nodig.