Sociale Verhuuders Haaglanden

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

“Elke corporatie die betaalbaarheid hoog in het vaandel heeft staan zou een betaalbaarheidsadvies op de website moeten tonen”

Betaalbaarheid staat hoog in het vaandel bij woningcorporaties. Zo ook bij Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). Daarom worden sinds juni van dit jaar de totale woonlasten bij vrijwel alle woningen in het woonruimteverdeelsysteem getoond. Bovendien krijgen woningzoekenden een persoonlijk advies over de betaalbaarheid.

Binnen de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) werken alle 15 corporaties die in het Stadsgewest Haaglanden gevestigd en werkzaam zijn, beleidsmatig samen. De corporaties beheren gezamenlijk ongeveer 159.000 woningen. Jolanda Hoogeboom, directeur bij SVH en opdrachtgever van ”woonlasten in beeld’ in Haaglanden, vertelt samen met Ruben Henderiks, projectleider voor dit traject, over de totstandkoming van het betaalbaarheidsadvies voor woningzoekenden.

Waarom wilde SVH een betaalbaarheidsadvies gaan tonen op hun website?

Betaalbaarheid is een “big issue” en een speerpunt van ons beleid. Dit is ook duidelijk benoemd in de nieuwe prestatieafspraken die met de 9 gemeenten in de regio Haaglanden zijn gemaakt. Haaglanden is de eerste regio die voorraadafspraken maakt waarbij betaalbaarheid voorop staat. We weten dat we bij betaalbaarheid niet alleen de huur moeten meenemen, maar dat de energiecomponent hier ook een belangrijk onderdeel van is. Wij zagen de oplossing van Klik voor Wonen, die als eerste de energielasten naast de huurlasten op hun website toont en wisten dat we dat ook wilden. Maar wij wilden niet alleen de woonlasten tonen, maar hier ook direct een betaalbaarheidsadvies aan koppelen. Vabi is op dit moment de enige partij die dit geautomatiseerd kan aanbieden.

Waarom was het voor SVH belangrijk om het advies erbij te tonen?

Wij willen de woningzoekenden stimuleren om een weloverwogen keuze te maken, die past bij hun financiële mogelijkheden. Wij hebben daarom de Nibud normen gebruikt om een eerlijke voorlichting te geven of de woonlasten bij de persoonlijke situatie van de woningzoekende past.

De tool van Vabi biedt volledig inzicht in de woonlasten. Woningzoekenden krijgen ermee een veel duidelijker en transparanter prijsbeeld. Kun je woningzoekenden kwalijk nemen dat ze misschien verkeerde keuzes maakten? Nee, ze wisten immers niet op welke basis ze keuzes maakten. Met het betaalbaarheidsadvies hebben ze die basis wel. En nu het passend toewijzen door het Rijk wordt opgelegd, geeft dat nóg een reden om zelf meer informatie te geven aan de woningzoekenden. Elke corporatie die betaalbaarheid hoog in het vaandel heeft staan zou volgens ons een betaalbaarheidsadvies op de website moeten tonen.

Wat we ook belangrijk vinden is dat met deze tool de corporaties die hoog inzetten op duurzaamheid nu het voordeel gepresenteerd krijgen dankzij groenere adviezen. Deze woningen zullen immers lagere woonlasten krijgen.

Hoe werkt het betaalbaarheidsadvies precies?

Woonnet-Haaglanden geeft voortaan in vrijwel elke advertentie de energielasten aan die vier verschillende soorten huishoudens bij deze woning mogen verwachten. Als een woningzoekende inlogt, krijgt hij op basis van zijn inschrijfgegevens persoonlijk advies. Hij ziet dan ook informatie over een eventuele huurtoeslag en kan kijken of de woning binnen het persoonlijke budget past. Dit advies geven we op basis van uitgavencijfers van het Nibud, die passen bij de situatie van de woningzoekende.

Van te voren hebben we gevraagd aan de woningzoekenden of ze de meerwaarde van een dergelijke tool zagen en dat was het geval. En we hebben Vabi laten onderzoeken wat het advies zou zijn geweest op basis van de verhuringen in 2014; zouden we dan veel rode adviezen krijgen? Dit bleek niet verrassend te zijn, dus zijn we het project gestart.

Hoe verliep de samenwerking met Vabi?

We zijn erg blij met de inzet van Vabi. Zij pakken het project met enorm veel energie en inzet op en zorgen dat wat afgesproken is, wordt geregeld. Wat ook heel fijn is, is dat Vabi zelf alle contacten rondom de installatie van de software en de koppelingen onderhoudt. Zij spreken de taal van de afdeling ICT en dat scheelde ons heel veel tijd en extra werk. Ze hebben ons daar enorm mee ontzorgd.

Wat zijn jullie volgende stappen bij het tonen van betaalbaarheid?

We tonen nu het betaalbaarheidsadvies bij de woning zelf, En dat is heel fijn, want woningzoekenden hoeven niet naar een aparte pagina om hun betaalbaarheidsadvies te zien. Maar onze wens is om het advies direct al bij de lijst van zoekresultaten te tonen. Een woningzoekende krijgt dan nog sneller het advies te zien en daarmee is de kans groter dat ze het advies al in overweging nemen voordat ze “gevallen” zijn voor de woning.

Tenslotte, welke tips geef je aan andere corporaties die overwegen om een betaalbaarheidsadvies op hun website te plaatsen?

Gewoon doen! Wij horen dat veel corporaties huiverig zijn omdat ze bang zijn dat het getoonde energieverbruik als waarheid wordt gezien en dat de huurder hiermee bij de corporatie terugkomt. Maar uit de praktijk blijkt dat dit nog nooit is gebeurd. Er is geen consument die teveel informatie vervelend vindt. In oktober evalueren we voor de eerste keer welke gevolgen het tonen van het woonlastenadvies heeft voor onze verhuurresultaten en hoe de woningzoekenden de adviezen ervaren en meenemen bij hun keuzes.

Als laatste advies: zorg wel dat je als corporatie of regio de Nibud-definitie van betaalbaarheid van te voren duidelijk hebt. Je moet immers weten welk advies je geeft en dat moet je ook kunnen uitleggen aan de woningzoekende.

Meer informatie

Vabi ondersteunt corporaties bij het tonen van betaalbaarheidsadvies. Wilt u hier ook mee aan de slag of wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.