Woningcorporatie ZVH, Zaandam

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

“Het is nu tijd om weer vooruit te kijken”

ZVH (Zaandams Volkshuisvesting) verhuurt ruim 5000 woningen in de Zaanstreek. De missie van ZVH is het bieden van huisvesting voor mensen met een laag inkomen binnen Zaanstad. Belangrijke begrippen zijn: betrokken, transparant, professioneel, efficiënt, toegankelijk, duidelijk, daadkrachtig. In 2014 heeft ZVH zich als doel gesteld om zich om te vormen tot een organisatie waarbij de vastgoedportefeuille is afgestemd op de volkshuisvestelijke doelstellingen. Hiervoor is er binnen ZVH een project “Portefeuillesturing” opgestart en heeft de corporatie Assets Beleidssimulatie aangeschaft als instrument voor vastgoedsturing.

Leandra Fels en Iphigenia Westphal zijn lid van het projectteam portefeuillesturing. Aan Vabi vertellen ze hoe het project is verlopen.

Allereerst, wat was de reden dat jullie het vastgoedbeleid wilden optimaliseren?

ZVH heeft 7 jaar onder verscherpt toezicht gestaan. In oktober 2014 hebben we deze moeilijke periode afgesloten. Een van de maatregelen die volgens ons genomen moest worden, was om meer portefeuillegestuurd te gaan werken. Ons beleid werd tot dat moment gestuurd vanuit operationeel niveau. Een strategisch voorraadbeleid was jaren geleden weliswaar gemaakt, maar dat was nooit echt goed geïmplementeerd in de organisatie. We wilden sturen op onze strategische doelen en deze monitoren. Voor ons dus een belangrijke reden om het proces te professionaliseren.

Waarom hebben jullie besloten om het proces te ondersteunen met een instrument?

Gedurende het project werd al snel duidelijk dat vastgoedsturing zonder instrument bijna onmogelijk is. Het is allereerst belangrijk om de data bij elkaar in een systeem te hebben en te zorgen dat dit ook goede data zijn. Analyses maken in Excel is niet meer te doen. Je moet altijd weten wie, wat, waar in heeft gestopt. Met een model is dit open, transparant en toegankelijk voor iedereen. Bovendien kun je met een geautomatiseerd model goed de stappen van het vastgoedsturingsproces (bijvoorbeeld die van de RIGO beleidsachtbaan) volgen.

Waarom hebben jullie uiteindelijk voor Assets Beleidssimulatie gekozen?

Assets Beleidssimulatie heeft een integratie met WALS, het financiële rekenprogramma van Ortec Finance. Dat was voor ons de belangrijkste reden. Maar ook de goede analysemogelijkheden en het doorrekenen aan de hand van bewezen rekenmethodieken om zo tot een optimale beleidsvariant te komen waren belangrijke factoren.

Hoe is het proces van vastgoedsturing nu verbeterd?

De samenwerking tussen de afdelingen is veel beter geworden. Voorheen werd de meerjarenbegroting opgesteld en nageleefd door de afdeling financiën. Door hen werden de investeringskeuzes in vastgoed dan geschrapt of vooruitgeschoven. Het leek een black box, wat geen gewenste situatie was. Dankzij de integratie met WALS kunnen we nu zelf alternatieve scenario’s doorrekenen en kunnen de afdelingen vastgoed en strategie hierover op voorhand in gesprek met de afdeling financiën.

Wat zijn jullie tot slot jullie toekomstplannen?

We zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met het opstellen van het nieuwe ondernemingsplan,  dat we afgelopen december hebben gepubliceerd. Nu is het dus weer tijd om vooruit te kijken! We gaan vanaf het tweede kwartaal starten met de beleidscyclus en we gaan zorgen dat dit jaar de complexbeheerplannen worden ontsloten naar de organisatie.