Woonpunt

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

“Wij kunnen niet meer zonder Vabi Assets Energie”

Woonpunt is de grootste woningcorporatie in Zuid-Limburg, met kantoren in Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Gulpen.Woonpunt beheert zo’n 17500 woningen.

Duurzaamheid is een prioriteit voor Woonpunt. Eén van de onderdelen hiervan is het verbeteren van de energieprestatie van bestaande woningen. Zo doet Woonpunt mee met het convenant
energiebesparing corporatiesector” van Aedes. Daarnaast heeft de corporatie de ambitie om gemiddeld een label B te behalen.

Ger Budie is projectmanager technische kwaliteitszorg. Hij vertelt hoe Vabi Assets Energie Woonpunt helpt met hun vraagstukken op het gebied van duurzaamheid.

Allereerst, wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden?

Ik ben projectmanager technische kwaliteitszorg. In 2005 kwam ik na een fusie met de toenmalige woningstichting Parkstad, waar ik manager technisch beheer was, op het hoofdkantoor van Woonpunt terecht. Ik ben hier verantwoordelijk voor het formuleren van facetbeleid en (implementatie)projecten op deze gebieden. Hieronder valt duurzaamheid, zelf-aangebrachte voorzieningen, de digitalisering van tekeningen, productkwaliteit, (brand)veiligheid enz. De projecten op het gebied van duurzaamheid vind ik het meest interessant.

Waarom zocht jullie een systeem voor het beheer van energielabels?

Eén van de projecten waar ik verantwoordelijk voor was, is het meten van de duurzaamheid van onze nieuwbouw met de zogenaamde “Gemeentelijke Prestatie Richtlijn”. Voor de bestaande bouw zochten we ook een oplossing. We hadden een tool via onze energie-adviseur. Dit had de nodige beperkingen en vanwege de wetgeving van 1 januari 2009 moesten we over naar een nieuw systeem. We zijn toen in de markt gaan kijken naar aanbieders van dergelijke tools.

Jullie zijn toen met Vabi in aanraking gekomen. Waarom hebben jullie voor Vabi Assets Energie gekozen?

We mochten aanschuiven bij een presentatie van Vabi bij een andere corporatie. Ik was meteen onder de indruk van de gebruiksvriendelijkheid en de rapportages. Bijvoorbeeld het simpele feit dat je alle gegevens naar Word en Excel kunt exporteren! Maar naast de gebruiksvriendelijkheid is het nog veel belangrijker dat Vabi van oorsprong een aan de overheid gelieerd instituut is en software ontwikkelt specifiek voor corporaties. Sterker nog, de software en dus de uitkomsten hiervan hebben rechtsgeldigheid.

Hoe helpt Vabi Assets Energie jullie de doelstellingen te halen?

Ik maak op portefeuilleniveau analyses. In de software kunnen we bepalen hoe lang we erover willen doen om de investeringen eruit te halen. We reserveren jaarlijks een bedrag voor duurzaamheidsmaatregelen. Vabi wordt gebruikt als onderbouwing voor de keuzes. We halen de kosten van de investering en de opbrengsten in huur naast elkaar uit Vabi Assets Energie. En soms zien we dan dat het niet rendabel is om verder te gaan dan een label C. Onze SVB medewerkers in de vestigingen werken de doelstellingen vervolgens per complex uit in complexbeheerplannen. Zij zetten de duurzaamheidsdoelstellingen en kosten in deze plannen. Ten slotte doen we Quick scans voor maatregelen met een korte terugverdientijd. In sommige gevallen is alleen kierdichting of spouwmuurisolatie bijvoorbeeld al snel heel rendabel.

We maken dus dagelijks gebruik van Vabi Assets Energie. Eén keer per jaar maken we een meetmoment, waarmee we voortgangsrapportages voor bijvoorbeeld ons jaarverslag kunnen maken.

“De resultaten worden door onze stakeholders als correct en waarheidsgetrouw gekwalificeerd”

Wat is de ervaring tot nog toe, heeft het systeem gebracht wat u ervan verwachtte?

Vabi is onmisbaar geworden in onze organisatie! Het blijkt een heel waardevol instrument om de vertaling van het beleid mee te maken. We kunnen nu inzichtelijk maken wat we moeten doen om gemiddeld dat Label B te behalen. En om ons beleid te verantwoorden en te monitoren. Wij nemen de resultaten uit de portefeuille-analyse onverkort over in ons jaarverslag. En of het nu geldt voor Aedes, VROM of andere stakeholders, de resultaten worden door hen als correct en waarheidsgetrouw gekwalificeerd. En om nog even terug te komen op de gebruiksvriendelijkheid: we kunnen rechtstreeks gegevens uit Vabi Assets Energie naar Aedes sturen om zo de voortgang van het convenant te monitoren. Ook dat is erg handig.