Woonstede

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

 “Inzicht is goud waard!”

Effectiever en efficiënter sturen op vastgoed. Dat is het speerpunt van woningcorporatie Woonstede uit Ede. Hierbij willen ze de vastgoedportefeuille optimaal afstemmen op hun volkshuisvestelijke doelstellingen. Een nieuw element hierbij is complexsturing (sturing op tactisch niveau). Tooling om op complexniveau een goed afwegingskader te ondersteunen ontbrak hierbij nog. Woonstede heeft daarom gekozen voor Assets Beleidssimulatie en heeft daarmee de schakel te pakken tussen strategie en operatie.

Assetmanagement bij Woonstede

Woonstede biedt ruim 9.000 woningen aan in meerdere gemeenten waaronder Ede en een aantal omliggende kernen. Vanaf oktober 2013 hebben zij hun organisatie ingericht om te werken met assetmanagement. Voor het bepalen van de strategische kaders maken zij gebruik van SBI van Ortec Finance. Binnen deze strategische kaders gaan de assetmanagers opereren. Die moeten gaan aantonen welke complexen de hoogste urgentie hebben. De spreekwoordelijke euro kan immers nog steeds maar een keer uitgegeven worden.

“Assetmanagement klinkt spannend, maar eigenlijk is dat het niet” zegt Edwin van der Linde, vastgoedbeheerder bij Woonstede. “Het beheer van circa 9.000 woningen is in de basis niets anders dan 9.000 maal die ene woning van jezelf. Het beheer van een vastgoedportefeuille kan daarom nooit ingewikkeld zijn, hooguit complex door de veelheid aan data. Assets Beleidssimulatie helpt ons enorm om daar inzicht in te krijgen. Zo zien wij wat bepaalde keuzes toevoegen aan onze beleidsuitgangspunten. Dat inzicht is goud waard! Daarbij komt dat Assets Beleidssimulatie een bewezen oplossing is in de markt. Dat maakte de keuze voor Vabi gemakkelijk. Wanneer er geen twijfels zijn over de uitkomst van simulaties zorgt dat voor draagvlak binnen de organisatie. Ook zijn we erg gelukkig met de koppeling tussen de pakketten Vabi Assets Energie, Woonlasten en Onderhoudsanalyse. Zo maken wij het cirkeltje rond en kunnen we op operationeel niveau doorpakken.”

Verschillende disciplines binnen de organisatie komen met Assets Beleidssimulatie gezamenlijk tot alternatieve keuzes. De integrale consequenties op de prestatie-indicatoren, prestatieafspraken en afspraken met derden zijn direct zichtbaar. Hierdoor is het vastgoedbeleidsproces beter onder controle en kunnen resultaten van keuzes worden voorspeld, gemonitord en verantwoord.

Meer informatie

Wil je ook vastgoedkeuzes simuleren, van strategisch- naar tactisch- en van tactisch- naar operationeel niveau? Neem dan contact met ons op.