Mercatus, Emmeloord

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

“We hebben zelf de controle over onze energielabels”

Minimaal 3000 woningen met een energielabel C in 2015. Deze doelstelling heeft Mercatus zichzelf opgelegd. In 2011 is de corporatie gestart met het uitvoeren van haar energiebeleid.

Mercatus is een middelgrote woningcorporatie met woningen in Emmeloord en in de tien dorpen van de Noordoostpolder. De corporatie beheert ongeveer 4800 woningen. Al in 2003 is Mercatus begonnen met het labelen van een groot deel van de voorraad. De komende jaren worden deze woningen, nadat er verbeteringen zijn doorgevoerd op energiegebied, voorzien van een nieuwe label.

Jan Soer is energieadviseur bij Mercatus. Hij moet zorgen dat de doelstellingen van Mercatus op het gebied van energie ook echt gehaald gaan worden. In dit interview vertelt hij hoe Mercatus met behulp van Vabi Assets Energie deze doelstellingen probeert te halen.

Kunt u allereerst iets vertellen over uw dagelijkse werkzaamheden?

Als energieadviseur bij Mercatus houd ik me bezig met het analyseren van de huidige voorraad. Ik kijk per complex welke energiebesparingen mogelijk zijn. Hiervoor bezoek ik bijvoorbeeld woningen om in de praktijk te zien wat we kunnen verbeteren. Daarnaast maak ik kostenramingen voor energieverbeterende projecten. En ik houd in de gaten of deze projecten passen in het planmatig onderhoud. Tenslotte bewaak ik of we met de renovatieprojecten ook de doelstellingen op het gebied van energie gaan halen.

In september 2010 heeft Mercatus besloten om met Vabi te gaan werken. Jullie gebruikten toen nog een ander softwarepakket voor het beheer van labels. Waarom was Mercatus op zoek naar een nieuw systeem?
Hiervoor gebruikten we een internetapplicatie. We merkten dat we hiermee afhankelijk waren van externe partijen. Als er een storing was in de applicatie hadden wij hier geen controle over. En we vonden het niet prettig dat we onze data niet in eigen beheer hadden.

En waarom is de keuze op Vabi gevallen?

Vabi Assets Energie is een pakket waarmee we de gegevens wèl in eigen beheer hebben. We hebben zelf grip op wat er gebeurt en zijn niet meer afhankelijk van andere partijen. Daarnaast is het pakket in ruime mate doorontwikkeld en heeft Vabi in ruime mate ervaring opgedaan met het beheer en gebruik van de data. Dit geeft ons vertrouwen in de kwaliteit van het pakket.

Jullie bestaande data moest worden overgezet naar de database van Vabi Assets Energie. Hoe is de implementatie verlopen?

Ook daar liepen we aan tegen het feit dat we de gegevens niet in eigen beheer hadden. Het koste veel tijd om onze eigen gegevens weer in ons bezit te krijgen. Nu hebben we gelukkig alles in de database van Vabi staan en kunnen we vanaf hier onze labels weer op een goede manier beheren.

Het systeem is nu volledig draaiend. Hoe gebruiken jullie Vabi Assets Energie?

We pakken energieverbeteringen complexmatig aan: eerst gaan we kijken of de gegevens goed zijn. Vervolgens kijken we welke maatregelen er in een complex mogelijk zijn. Daarna maken we een kostenraming van het project en proberen we dit in te passen in het planmatige onderhoud. Onze energieadviseur doet het beheer van de labels, dus die meldt de labels af in het systeem.

“We hebben een goed en compleet beeld van onze voorraad”

U heeft nu ervaring met het gebruik. Wat vindt u prettig aan het werken met Vabi Assets Energie?

Het prettige is dat je de voorraad op hoofdniveau kunt analyseren, en dat je in kunt zoomen op een woning om deze individueel te bekijken. Zo zie je snel waar eventuele invoerfouten of uitschieters vandaan komen. We werken nu net met versie 4.0, waar je zelf eenvoudig scenario’s kunt maken en aanpassen. Dit is erg prettig. En ook het exporteren en importeren gaat heel makkelijk. Zo kun je snel gegevens aanleveren aan afdelingen die hier om vragen. Als de beleidsafdeling mij vraagt om de huidige stand van zaken van de energielabels, kan ik dit makkelijk aanleveren.

Ook heeft de servicedesk van Vabi ons geholpen met het installeren van een schaduwdatabase. Hierdoor kan ik zelf makkelijk spelen met de voorraad, zonder in de officiële data te rommelen.

Ten slotte: wat zijn uw toekomstplannen en hoe kan Vabi hierin een rol spelen?

In de toekomst gaan we meer met bewonerscommunicatie aan de slag, dus we gaan de huurders informeren over het label en over energiebesparing. In 2010 hebben we een pilotproject uitgevoerd waarbij energiemaatregelen werden gecombineerd met planmatig onderhoud. Hier zijn we met de bewoners in gesprek gegaan om de effecten van de energiemaatregelen op de totale woonlasten met elkaar door te nemen. Dit willen we in de toekomst vaker gaan doen.