maatwerkadvies

Alles over maatwerkadvies

Op deze pagina lees je alle beschikbare informatie rondom maatwerkadvies.

Ontdek onze Maatwerkadvies modules

Maatwerkadvies-woning
Vabi EPA Maatwerkadvies-W

Maatwerkadvies is een gecertificeerd verduurzamingsadvies voor een woning. Als aanvulling op het energielabel geeft het inzicht in het werkelijke energieverbruik.

Vabi EPA Maatwerkadvies-U

Met het Maatwerkadvies voor Utiliteit is het mogelijk om een concreet en onderbouwd advies op te stellen voor een gebouweigenaar of gebruiker om de energievraag van het gebouw te reduceren.

Wat zit er in de software van Vabi?

  • 8.11 (april 2022) Maatregelen en varianten.
  • 9.1 (september 2022) de rekenkern is beschikbaar, komen er energieverbruiken uit en kun je de invoerparameters per rekenzone invullen.
  • 9.2 (november 2022) EDR testen, Invoer locatie en meterstanden object, rapportages (o.a. voor het fitten en varianten) en U-conversie.
  • 0.10 (april 2023) Financiële doorrekeningen, rapportages, overige wensen en NTA 8800 2023.
  • 10.0 (juli 2023) Geattesteerd en voorgeschreven NTA 8800 2023 & Maatwerkadvies.

Aan de slag met Maatwerkadvies

Vanaf nu is Vabi EPA Maatwerkadvies beschikbaar!

Maatwerkadvies bestellen

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veel gestelde vragen. Waarschijnlijk kunnen de antwoorden je snel verder helpen.


Heb je een licentie nodig voor Maatwerkadvies?

Ja, je kunt een licentie in onze webshop bestellen. Maatwerkadvies is alleen beschikbaar als je in bezit bent van Vabi EPA-W en/of EPA-U licentie.

Wat is het nut en de noodzaak van een maatwerkadviesrapport?

Een maatwerkadviesrapport energiebesparing geeft je klant meer inzicht in de maatregelen die ze kunnen nemen om de energieprestatie van een woning of gebouw te verbeteren. Het geeft onder meer inzicht in de huidige energieprestatie van een gebouw, de mogelijke energiebesparende maatregelen en de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen. Bovendien geeft het inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen en is het een basis voor de erkende maatregelen voor gebouwen (in het kader van de Wet milieubeheer). Bij maatwerkadvies wordt de besparing toegespitst hoe de klant zijn gebouw (woning OF kantoor) gebruikt en waar het staat, in plaats van met een gemiddeld gebruik. En niet met een gemiddeld gebruik en default plaats.Het maatwerkadvies wordt vaak gebruikt voor een aanvraag van een lening met een gunstige rente (verduurzamingsleningen of groene hypotheken) of voor het aanvragen van subsidies, zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) Wil je klant nu subsidie aanvragen en wordt hiervoor een maatwerkadviesrapport gevraagd, dan kun je deze maken via de oude rekenmethodiek. Heb je een EPA-licentie, dan kun je deze nog steeds gebruiken. Verderop in dit artikel lees je hoe je dit kunt doen.

Wat is de status van de ontwikkeling van het maatwerkadvies?

Het is vanaf nu mogelijk om een Maatwerkadvies te registreren.

Wanneer komt het Maatwerkadvies in Vabi EPA?

Vabi EPA Maatwerkadvies is geattesteerd en met deze software kun je een Maatwerkadvies registreren. Bekijk hieronder wat je allemaal kan met onze software Maatwerkadvies:

  • 8.11 (april 2022) Maatregelen en varianten.
  • 9.1 (september 2022) de rekenkern is beschikbaar, komen er energieverbruiken uit en kun je de invoerparameters per rekenzone invullen.
  • 9.2 (november 2022) EDR testen, Invoer locatie en meterstanden object, rapportages (o.a. voor het fitten en varianten) en U-conversie.
  • 0.10 (april 2023) Financiële doorrekeningen, rapportages, overige wensen en NTA 8800 2023.
  • 10.0 (juli 2023) Geattesteerd en voorgeschreven NTA 8800 2023 & Maatwerkadvies.

Moet ik een cursus doen?

Het is niet verplicht een cursus te doen, echter is het wel verplicht om een Maatwerkadvies examen te doen als je een geregistreerd Maatwerkadvies wilt geven. Op onze trainingspagina voor Maatwerkadvies vind je hier meer over.

Bij wie kan je terecht voor opleiding/cursus voor maatwerkadvies?

Op onze trainingspagina voor Maatwerkadvies vind je hier meer over.

De laatste artikelen

Energieprijzen in het maatwerkadvies

Begin april zal de bèta versie van EPA worden uitgebracht. Hierin zal het mogelijk zijn om de energieprijzen toe te passen in het maatwerkadvies. Hierbij is het ook mogelijk dat er rekening wordt gehouden met het prijsplafond voor de berekening. Voor de kosten van de energielasten wordt gebruik gemaakt van de berekende jaarverbruik. Het verbruik tot aan het grensverbruik wordt gerekend met het prijsplafond. Alles boven het grensverbruik wordt de marktprijs toegepast.

Sneak preview Vabi EPA 0.10

In april komt de bèta versie van Vabi EPA uit. Hierin zitten de methodiek wijzigingen voor de NTA 2023 en een aantal mooie, nieuwe functies voor het maatwerkadvies, zoals de terugverdientijden berekenen en een eerste versie van de Word rapportage. Voor alle adviseurs is dit ook de versie om te gebruiken als je wilt zien wat de effecten zijn van de komende NTA 8800 wijzigingen voor het jaar 2023. In het volgende artikel lichten we een aantal nieuwe functionaliteiten toe. maatwerkadvies

Verschil berekening en resultaten Energielabel en Maatwerkadvies

Wanneer er gewerkt wordt met het maatwerkadvies in EPA worden er meerdere berekeningen gemaakt en daarvan ook meerdere resultaten getoond. Dit kan soms tot verwarring leiden als niet duidelijk is wat bij welke berekening hoort. In dit artikel worden de verschillen beschreven en zie je welke resultaten waar in EPA te vinden zijn.

Maatwerkadvies stappenplan

Voor het registreren van een Maatwerkadvies zijn er wat regels voor adviseurs. Hier leggen wij uit hoe je aan de regels kan voldoen om een Maatwerkadvies te registreren.

Bekijk stappenplan

Links en documenten

Lees meer over het ISSO project: Maatwerkadvies

Deze kentallen geven een indicatie van de kosten voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Deze kentallen geven een indicatie van de kosten voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Als je als ondernemer in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken investeert kun je in aanmerking komen voor EIA.

Je kunt subsidies krijgen voor isolatie en voor een zonneboiler, warmtepomp of aansluiting op een warmtenet.

Kamerbrief over voortgang Nationaal Warmtefonds en motie De Groot

Dit is een regeling, waarbij Verenigingen van Eigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen. 

Opname webinars

Wil je weten hoe je een gefit maatwerkadvies van een woningbouw of utiliteitsgebouw krijgt? Hier vind je de opnames en de Q&A van de online trainingen en webinars over Maatwerkadvies.