maatwerkadvies

Alles over maatwerkadvies

De bètaversie van Maatwerkadvies is beschikbaar! Deze is nog niet geattesteerd, maar de resultaten zijn wel gelijk aan de EDR testen. Download hieronder de bètaversie van Maatwerkadvies en bekijk wat er allemaal nieuw is.

Op deze pagina kan je de software gratis uitproberen, houden we je op de hoogte van de planning en lees je alle beschikbare informatie rondom maatwerkadvies.

maatregelen en varianten

Bètaversie Maatwerkadvies

Vanaf nu is de Bètaversie van Maatwerkadvies beschikbaar! Als je in bezit bent van Vabi EPA-W en/of EPA-U kun je tot 1 juli 2023 gratis kennismaken met de functionaliteiten rondom advies in Vabi EPA. De tariefstelling voor 2023 vind je hier.

Download en activeer kosteloos de Bètaversie van Maatwerkadvies

Ontdek onze Maatwerkadvies modules

Maatwerkadvies-woning
Vabi EPA Maatwerkadvies-W

Maatwerkadvies is een gecertificeerd verduurzamingsadvies voor een woning. Als aanvulling op het energielabel geeft het inzicht in het werkelijke energieverbruik.

Vabi EPA Maatwerkadvies-U

Met het Maatwerkadvies voor Utiliteit is het mogelijk om een concreet en onderbouwd advies op te stellen voor een gebouweigenaar of gebruiker om de energievraag van het gebouw te reduceren.

Roadmap

Planning van de projectgroep

 • 1 november 2022 release bèta versie MWA software Vabi, zowel W als U bouw.
 • 1 januari 2023 Certificeringsvoorwaarden gereed (BRL9500).
 • 1 november 2022 – 31 januari 2023 Praktijktesten i.s.m. markt.
 • 1 januari – 1 maart 2023 Train de trainer sessies i.s.m. Opleiderscollectief.
 • 1 maart 2023 Publicatie nieuwe ISSO 75.2. en 82.2.
 • 1 juli 2023 Lancering nieuwe MWA NTA 8800.

 

Wat zit er in de software van Vabi?

 • 8.11 (april 2022) Maatregelen en varianten.
 • 9.1 (september 2022) de rekenkern is beschikbaar, komen er energieverbruiken uit en kun je de invoerparameters per rekenzone invullen.
 • 9.2 (november 2022) EDR testen, Invoer locatie en meterstanden object, rapportages (o.a. voor het fitten en varianten) en U-conversie.
 • 0.10 (april 2023) Financiële doorrekeningen, rapportages, overige wensen en NTA 8800 2023.

 

Wat staat er op de roadmap van Vabi

Om de methodiek te vertalen naar gebruiksvriendelijke software ontwikkelen we de volgende onderdelen:

 • 10.0 (juli 2023) Geattesteerd en voorgeschreven NTA 8800 2023 & Maatwerkadvies.

De laatste artikelen

Energieprijzen in het maatwerkadvies

Begin april zal de bèta versie van EPA worden uitgebracht. Hierin zal het mogelijk zijn om de energieprijzen toe te passen in het maatwerkadvies. Hierbij is het ook mogelijk dat er rekening wordt gehouden met het prijsplafond voor de berekening. Voor de kosten van de energielasten wordt gebruik gemaakt van de berekende jaarverbruik. Het verbruik tot aan het grensverbruik wordt gerekend met het prijsplafond. Alles boven het grensverbruik wordt de marktprijs toegepast.

Sneak preview Vabi EPA 0.10

In april komt de bèta versie van Vabi EPA uit. Hierin zitten de methodiek wijzigingen voor de NTA 2023 en een aantal mooie, nieuwe functies voor het maatwerkadvies, zoals de terugverdientijden berekenen en een eerste versie van de Word rapportage. Voor alle adviseurs is dit ook de versie om te gebruiken als je wilt zien wat de effecten zijn van de komende NTA 8800 wijzigingen voor het jaar 2023. In het volgende artikel lichten we een aantal nieuwe functionaliteiten toe. maatwerkadvies

Verschil berekening en resultaten Energielabel en Maatwerkadvies

Wanneer er gewerkt wordt met het maatwerkadvies in EPA worden er meerdere berekeningen gemaakt en daarvan ook meerdere resultaten getoond. Dit kan soms tot verwarring leiden als niet duidelijk is wat bij welke berekening hoort. In dit artikel worden de verschillen beschreven en zie je welke resultaten waar in EPA te vinden zijn.

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veel gestelde vragen. Waarschijnlijk kunnen de antwoorden je snel verder helpen.


Algemeen
Heb je hier een licentie voor nodig?
Je kunt een proeflicentie aanvragen via www.vabi.nl/maatwerkadvies.
Heb je nog geen licentie voor EPA-U of EPA-W? Dan kun je contact opnemen met onze support medewerkers om een trial aan te vragen.Wat is het nut en de noodzaak van een maatwerkadviesrapport?
Een maatwerkadviesrapport energiebesparing geeft je klant meer inzicht in de maatregelen die ze kunnen nemen om de energieprestatie van een woning of gebouw te verbeteren. Het geeft onder meer inzicht in de huidige energieprestatie van een gebouw, de mogelijke energiebesparende maatregelen en de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen. Bovendien geeft het inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen en is het een basis voor de erkende maatregelen voor gebouwen (in het kader van de Wet milieubeheer). Bij maatwerkadvies wordt de besparing toegespitst hoe de klant zijn gebouw (woning OF kantoor) gebruikt en waar het staat, in plaats van met een gemiddeld gebruik. En niet met een gemiddeld gebruik en default plaats.Het maatwerkadvies wordt vaak gebruikt voor een aanvraag van een lening met een gunstige rente (verduurzamingsleningen of groene hypotheken) of voor het aanvragen van subsidies, zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) Wil je klant nu subsidie aanvragen en wordt hiervoor een maatwerkadviesrapport gevraagd, dan kun je deze maken via de oude rekenmethodiek. Heb je een EPA-licentie, dan kun je deze nog steeds gebruiken. Verderop in dit artikel lees je hoe je dit kunt doen.Wat is de status van de ontwikkeling van het maatwerkadvies?
Hieronder vind je de planning van de projectgroep van Maatwerkadvies:

 • 1 november 2022 release bèta versie MWA software Vabi, zowel W als U bouw.
 • 1 januari 2023 Certificeringsvoorwaarden gereed (BRL9500).
 • 1 november 2022 – 31 januari 2023 Praktijktesten i.s.m. markt.
 • 1 januari – 1 maart 2023 Train de trainer sessies i.s.m. Opleiderscollectief.
 • 1 mei 2023 Publicatie nieuwe ISSO 75.2. en 82.2.
 • 1 juli 2023 Lancering nieuwe MWA NTA 8800.

Wanneer komt het maatwerkadvies in Vabi EPA?
Hieronder vind je de planning van Vabi.

 • 8.11 (april 2022) Maatregelen en varianten.
 • 9.1 (september 2022) de rekenkern is beschikbaar, komen er energieverbruiken uit en kun je de invoerparameters per rekenzone invullen.
 • 9.2 (november 2022) EDR testen, Invoer locatie en meterstanden object, rapportages (o.a. voor het fitten en varianten) en U-conversie.
 • 0.10 (april 2023) Financiële doorrekeningen, rapportages, overige wensen en NTA 8800 2023.
 • 10.0 (juli 2023) Geattesteerd en voorgeschreven NTA 8800 2023 & Maatwerkadvies.

Opleiding
Moet ik een cursus doen?
Voor het maatwerkadvies wordt, zoals tijdens het Fedec congres van 25 mei al is aangeven, een certificeringstraject opgezet en zal je naar waarschijnlijkheid ook een training moeten volgen als aanvulling op de opleiding tot EP adviseur. In februari zal meer duidelijk worden over certificering en opleiding. Zodra hier meer informatie beschikbaar voor is, melden we dat.Is er al bekend bij wie je terecht kan voor opleiding/cursus voor maatwerkadvies?
Vanaf 17 mei is het mogelijk om een opleiding te volgen voor het maatwerkadvies bij Kader. Andere opleidingsbureaus zullen waarschijnlijk ook snel volgen. Examens zijn naar verwachting mogelijk vanaf begin juni. We houden jullie op de hoogte via www.vabi.nl/maatwerkadvies.

Kan ik al terugverdientijd berekenen?
In de laatste versie van het maatwerkadvies worden de terugverdientijden van de maatregelen en varianten berekend. Daarmee is het snel inzichtelijk welke maatregelen wel of niet financieel aantrekkelijk zijn om uit te voeren. Hierbij is het ook mogelijk om eventueel de effecten van subsidie, het huidige prijsplafond en/of salderen van opgewekte zonne-energie mee te nemen. De energieprijzen die je wilt hanteren zijn aan te passen bij de algemene gegevens van het project en kunnen desgewenst per variant aangepast worden om bijvoorbeeld een ander scenario m.b.t. jaarlijkse rente, toename energieprijzen of salderen door te rekenen.

Komt er een rapportage/pdf uitdraai? Nodig voor subsidie aanvraag.
In de huidige bètaversie van april is het mogelijk om een Word rapportage te maken met daarin de resultaten. Dit is een eerste versie die in de komende updates steeds verder zal worden uitgebreid. Je kan de template voor de rapportage ook zelf naar eigen hand aanpassen. Hiervoor is een handleiding beschikbaar in de rapportage. Daarnaast zijn de resultaten van de verschillende varianten zoals gewend ook te exporteren naar verschillende uitdraaien in Excel. Abonneer je op onze nieuwsbrief of houd onze roadmap in de gaten voor ontwikkelingen.

Is de publicatie van Maatwerkadvies al beschikbaar?
1 mei 2023 komt de nieuwe publicatie ISSO 75.2. en 82.2.

Links en documenten

Als je in bezit bent van Vabi EPA-W en/of EPA-U kun je tijdelijk gratis kennismaken met de functionaliteiten rondom advies in Vabi EPA.

Hier kun je Vabi EPA downloaden.

Met dit exceltemplate kun je eenvoudig de terugverdientijd berekenen.

Lees meer over het ISSO project: Maatwerkadvies

Deze kentallen geven een indicatie van de kosten voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Deze kentallen geven een indicatie van de kosten voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Als je als ondernemer in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken investeert kun je in aanmerking komen voor EIA.

Je kunt subsidies krijgen voor isolatie en voor een zonneboiler, warmtepomp of aansluiting op een warmtenet.

Kamerbrief over voortgang Nationaal Warmtefonds en motie De Groot

Dit is een regeling, waarbij Verenigingen van Eigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen. 

Opname webinars

Wil je weten hoe je een gefit maatwerkadvies van een woningbouw of utiliteitsgebouw krijgt? Hier vind je de opnames en de Q&A van de online trainingen en webinars over Maatwerkadvies.