Alles over maatwerkadvies

De bètaversie van Maatwerkadvies is vanaf nu beschikbaar! Deze is nog niet geattesteerd, maar de resultaten zijn wel gelijk aan de EDR testen. Download hieronder de bètaversie van Maatwerkadvies en bekijk wat er allemaal nieuw is.

Momenteel wordt er hard gewerkt vanuit de overheid, onder vlag van ISSO en RVO, aan de officiële implementatie van een volledig maatwerk advies. Ook wij zijn druk bezig met de softwareontwikkeling. Op deze pagina kan je de software gratis uitproberen, houden we je op de hoogte van de planning en lees je alle beschikbare informatie rondom maatwerkadvies.

maatregelen en varianten

Bètaversie Maatwerkadvies

Vanaf nu is de Bètaversie van Maatwerkadvies beschikbaar! Als je in bezit bent van Vabi EPA-W en/of EPA-U kun je tot eind december gratis kennismaken met de functionaliteiten rondom advies in Vabi EPA. De tariefstelling voor 2023 wordt nog bekend gemaakt.

Download en activeer kosteloos de Bètaversie van Maatwerkadvies

Roadmap

Planning van de projectgroep

 • 1 november 2022 release bèta versie MWA software Vabi, zowel W als U bouw.
 • 1 januari 2023 Certificeringsvoorwaarden gereed (BRL9500).
 • 1 november 2022 – 31 januari 2023 Praktijktesten i.s.m. markt.
 • 1 januari – 1 maart 2023 Train de trainer sessies i.s.m. Opleiderscollectief.
 • 1 maart 2023 Publicatie nieuwe ISSO 75.2. en 82.2.
 • 1 juli 2023 Lancering nieuwe MWA NTA 8800.

 

Wat zit er in de software van Vabi?

 • 8.11 (april 2022) Maatregelen en varianten.
 • 9.1 (september 2022) de rekenkern is beschikbaar, komen er energieverbruiken uit en kun je de invoerparameters per rekenzone invullen.
 • 9.2 (november 2022) EDR testen, Invoer locatie en meterstanden object, rapportages (o.a. voor het fitten en varianten) en U-conversie.

 

Wat staat er op de roadmap van Vabi

Om de methodiek te vertalen naar gebruiksvriendelijke software ontwikkelen we de volgende onderdelen:

 • 0.10 (april 2023) Financiële doorrekeningen, rapportages, overige wensen en NTA 8800 2023.
 • 10.0 (juli 2023) Geattesteerd en voorgeschreven NTA 8800 2023 & Maatwerkadvies.

De laatste artikelen

Maatwerkadvies: klimaatfile in de buurt

Het klimaatbestand waarmee je rekent heeft een grote invloed op de resultaten van de berekening. Nationaal zijn er verschillen, terwijl voor het energielabel en de BENG toetsing volgens de NTA 8800 met één gemiddeld klimaatfile wordt gerekend. Hoe werkt dat in het nieuwe maatwerkadvies?

Eerste versie software maatwerkadvies in september

Momenteel wordt er hard gewerkt vanuit de overheid, onder vlag van ISSO en RVO, aan de diverse aspecten van een volledig maatwerk advies. Vanuit de projectgroep hebben wij documentatie ontvangen, waarmee de softwareontwikkeling is gestart.

4 vragen over het maatwerkadvies

Bij Vabi krijgen we veel vragen over het maatwerkadvies in Vabi EPA. Het maatwerkadviesrapport werd en wordt veel gebruikt door onze klanten. Op dit moment is het maatwerkadvies nog niet beschikbaar in de NTA 8800 versie van Vabi EPA.

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veel gestelde vragen. Waarschijnlijk kunnen de antwoorden je snel verder helpen.


Wat is het nut en de noodzaak van een maatwerkadviesrapport?
Een maatwerkadviesrapport energiebesparing geeft je klant meer inzicht in de maatregelen die ze kunnen nemen om de energieprestatie van een woning of gebouw te verbeteren. Het geeft onder meer inzicht in de huidige energieprestatie van een gebouw, de mogelijke energiebesparende maatregelen en de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen. Bovendien geeft het inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen en is het een basis voor de erkende maatregelen voor gebouwen (in het kader van de Wet milieubeheer). Bij maatwerkadvies wordt de besparing toegespitst hoe de klant zijn gebouw (woning OF kantoor) gebruikt en waar het staat, in plaats van met een gemiddeld gebruik. En niet met een gemiddeld gebruik en default plaats.

Het maatwerkadvies wordt vaak gebruikt voor een aanvraag van een lening met een gunstige rente (verduurzamingsleningen of groene hypotheken) of voor het aanvragen van subsidies, zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA)

Wil je klant nu subsidie aanvragen en wordt hiervoor een maatwerkadviesrapport gevraagd, dan kun je deze maken via de oude rekenmethodiek. Heb je een EPA-licentie, dan kun je deze nog steeds gebruiken. Verderop in dit artikel lees je hoe je dit kunt doen.

Wat is de status van de ontwikkeling van het maatwerkadvies?
In eerste instantie werd het maatwerkadvies bij de ontwikkeling van de NTA 8800 niet meegenomen door de overheid. Als Vabi hebben we ons hard gemaakt om toch een standaard maatwerkadviesmethodiek te ontwikkelen, omdat veel van onze klanten dit gebruiken. In 2021 heeft een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van onder meer ISSO, Vabi en energie-adviseurs deze methodiek verder uitgewerkt. De verwachting is dat de methodiek aan het begin van 2022 gereed is om in te bouwen in de software. Het maken van de norm heeft langer geduurd dan verwacht, omdat het berekende verbruik met de NTA 8800 in veel gevallen hoger uitpakt dan het werkelijk verbruikt. De norm moest hierop gecorrigeerd worden.

Wanneer komt het maatwerkadvies in Vabi EPA?
In de NTA 8800 versie van Vabi EPA kun je nog geen maatwerkadvies maken. Zodra de maatwerkadviesmethodiek gereed is, ontwikkelen we deze in onze software. Wij verwachten hiervoor in januari een goede indicatie op te kunnen leveren wanneer we eerste goede versie van het maatwerkadvies als module van Vabi EPA kunnen aanbieden.

Hoe kan ik nu een energiebesparingsadvies maken?
We begrijpen dat je als energie-adviseur energie-adviezen afgeeft. Met de steeds scherpere wetgeving en subsidietrajecten rondom het Klimaatakkoord blijft de waarde van een energieprestatieadvies groot en zal naar verwachting alleen nog maar toenemen. Wil je nu aan de slag met het maken van een energie-advies in Vabi EPA, dan zijn er 2 mogelijkheden:

Methode 1: Gebruik het maatwerkadvies in de oude versie van Vabi EPA.

Voor het opstellen van een maatwerkadvies kun je nog steeds de oude methodiek gebruiken. Deze wordt geaccepteerd voor subsidietrajecten. Je kunt de oude versie van Vabi EPA naast de NTA 8800 versie installeren. Via deze link kun je de oude versie installeren

Methode 2: Kopieer een woning en werk met varianten.

Je kunt in Vabi EPA NTA 8800 verschillende varianten van maatregelen doorrekenen. Dit kan door een kopie van een woning of gebouw te maken en daar mutaties in door te voeren (zoals het toepassen van een warmtepomp). Daarna kun je via de objectenrapportage inzichtelijk maken wat de effecten zijn op de EP2 score, labelklasse en bijvoorbeeld CO2 uitstoot. Alleen de terugverdientijd en de kosten van de mutaties, die wel worden berekend in het maatwerkadvies, worden dan niet getoond.

Kan ik al terugverdientijd berekenen?
In de eerste bètaversie, die in november beschikbaar komt, worden er nog geen terugverdientijden berekend. Er komt om pilot fase eind van dit jaar om klantwensen in kaart te brengen. Naar verwachting zal met de versie van april 2023 ook financiële berekening gemaakt kunnen worden.

Komt er een rapportage/pdf uitdraai? Nodig voor subsidie aanvraag.
Met de eerste bètaversie, die in november beschikbaar komt, zit een uitgebreide rapportage van de resultaten in MS Excel. Een rapportage in Word of PDF zal later ontwikkeld worden.  Abonneer je op onze nieuwsbrief of houd onze roadmap in de gaten voor ontwikkelingen.

Moet ik cursus doen?
Voor het maatwerkadvies wordt, zoals tijdens het Fedec congres van 25 mei al is aangeven, een certificeringstraject opgezet en zal je naar waarschijnlijkheid ook een training moeten volgen als aanvulling op de opleiding tot EP adviseur. In december zal meer duidelijk worden over certificering en opleiding. Zodra hier meer informatie beschikbaar voor is,  melden we dat.

Is de publicatie van Maatwerkadvies al beschikbaar?
1 maart 2023 komt de nieuwe publicatie ISSO 75.2. en 82.2.

Links en documenten

Als je in bezit bent van Vabi EPA-W en/of EPA-U kun je tot eind december gratis kennismaken met de functionaliteiten rondom advies in Vabi EPA.

Hier kun je Vabi EPA downloaden.

Lees meer over het ISSO project: Maatwerkadvies

Deze kentallen geven een indicatie van de kosten voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Deze kentallen geven een indicatie van de kosten voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Als je als ondernemer in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken investeert kun je in aanmerking komen voor EIA.

Je kunt subsidies krijgen voor isolatie en voor een zonneboiler, warmtepomp of aansluiting op een warmtenet.

Kamerbrief over voortgang Nationaal Warmtefonds en motie De Groot

Dit is een regeling, waarbij Verenigingen van Eigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen. 

Opname webinars

Opname webinar: Maatwerkadvies

In dit webinar zie je stap voor stap wat je al allemaal kan met de bètaversie van Maatwerkadvies.

Bekijk hier de vragen die tijdens het webinar gesteld zijn inclusief antwoorden.