Financiele berekening in Maatwerkadvies

In Vabi EPA Maatwerkadvies wordt er niet alleen gerekend wat het energiegebruik is na uitvoering van verschillende maatregelen. Door gebruik te maken van de energieprijzen en informatie van de kosten van de maatregelen, is het ook mogelijk om iets te zeggen over de financiële kant van het verhaal. In dit artikel worden de basisprincipes hiervan verder toegelicht. Simpelweg zijn er altijd twee onderdelen: de kosten en de winsten (of besparingen).

Kosten:

Er zijn twee kosten die een rol spelen in het Maatwerkadvies: de kosten van de maatregelen die worden uitgevoerd en de energieprijzen. Beiden zijn in te voeren in de berekening voor het Maatwerkadvies.

Bij elke maatregel kunnen de bijhorende kosten en subsidies worden ingevoerd. Voor de bepaling van de kosten kan gebruik gemaakt worden van het kostenkentallen platform van de overheid. Bij het invoerscherm van de prijzen is er een directe link beschikbaar naar deze website. Op dit platform zijn de kosten van een groot aantal veelvoorkomende maatregelen terug te vinden. De kosten zijn terug te vinden voor verschillende situaties en type woningen en worden uitgesplitst in de verschillende onderdelen. Met deze informatie kan dan een goede inschatting gemaakt worden welke kosten van toepassing zullen zijn voor het project waarvoor het Maatwerkadvies wordt opgesteld.

Mocht er informatie beschikbaar zijn over een eventuele subsidie op deze maatregel, dan kan dat ook worden meegenomen in de berekening. Dit bedrag wordt dan afgehaald van de nodige investering voor de maatregel.

Naast de kosten van de maatregelen zijn er de kosten die betaald worden voor de energie die voor het object nodig is. Bij de algemene informatie van het project is het mogelijk om de energieprijzen voor de verschillende energiedragers op te geven.

Hierin is het ook mogelijk om te rekenen met het huidige energieplafond. Met deze opgegeven kosten worden voor alle maatregelen en varianten de standaard besparingen en terugverdientijden berekend. Het is ook mogelijk om in een variant met afwijkende prijzen te rekenen. Op die manier kunnen ook de effecten van bijvoorbeeld een daling of stijging in de energieprijzen vergeleken worden voor hetzelfde pakket aan maatregelen.

Besparingen:

Met Vabi EPA Maatwerkadvies is het mogelijk om een berekening te fitten naar de gebruiken van de opdrachtgever. Dit maakt het mogelijk om te zien wat de energiebesparingen zullen zijn voor deze specifieke woning en specifieke gebruikers wanneer bepaalde maatregelen worden uitgevoerd. Door deze energiebesparing te koppelen aan de opgegeven energieprijzen kan deze besparing in gas en elektriciteit omgerekend worden in een besparing in euro’s.

Met deze besparing worden er nog twee andere berekeningen gemaakt: de terugverdientijd en de Netto Contante Waarde. Deze laatste is nog niet beschikbaar in de huidige Beta versie, maar komt wel beschikbaar in de 10.0.

De terugverdientijd is vanzelfsprekend. Hierin wordt de totale investering gedeeld door de jaarlijkse besparing, wat resulteert in het aantal jaar waarin de initiële investering wordt ‘terugverdient’.

De Netto contante waarde is iets ingewikkelder. Hiermee wordt de besparing vergeleken met de winst die eventueel behaald kan worden als het bedrag op een spaarrekening wordt gezet. Een contante waarde is de huidige waarde van een toekomstig bedrag berekend met een bepaalde rentevoet (deze is in te voeren bij de energiekosten). De contante waarde houdt rekening met de toekomstige waarde van het geld. Bij de netto contante waarde wordt dit gedaan met de initiële investering voor de variant en de energiebesparingen die hier het gevolg van zijn. Dit is een wat meer ingewikkelde manier om een investering te beoordelen, maar komt simpel gezegd op het volgende neer: Is de netto contante waarde negatief, dan brengt de investering misschien meer geld op als het wordt geïnvesteerd op een spaarrekening tegen de ingevoerde rentevoet. Is de netto contante waarde positief, dan levert de energiebesparing meer op en is het dus een waardevolle investering.

Natuurlijk zijn er naast de financiële berekening ook een hoop andere factoren die meewegen of bepaalde maatregelen wel of niet uitgevoerd zouden moeten worden. Denk daarbij aan de comfort verbeteringen, de waarde van een beter energielabel en natuurlijk de verduurzaming van het pand. Hierdoor kunnen maatregelen met een hoge terugverdientijd of negatieve netto contante waarde alsnog de moeite waard zijn.

Wil je meer informatie over Maatwerkadvies bekijk dan deze pagina, hier staat alle informatie bij elkaar.

Gerelateerde artikelen

12 juli 2024
Vraag het Esther: een nieuwe optie in VA100 Leidingnetberekening

VA100 Leidingnetberekening is sinds versie 11.60 uitgebreid met een mooie functie die in (de huidige) versie 11.62 weer aangevuld is. Deze functie zorgt ervoor...

09 juli 2024
De Ψ (psi)-waarde. De lineaire koudebrug tussen het glas en het kozijn.

Een veld waar we veel vragen over krijgen is de Ψ (psi)-waarde. Je kan het vinden onder hulpmiddelen >> constructies bij je ramen. Wat...

06 juli 2024
Veel gestelde vragen Vabi Elements

Ben je nieuw met Vabi Elements en/of loop je tegen problemen aan? In dit artikel kijken we naar de meest voorkomende vragen van andere...