Versie 8.2 van Vabi EPA is beschikbaar!

Vabi EPA NTA 8800 is verbeterd

Vanaf nu is versie 8.2 van Vabi EPA beschikbaar. In deze versie zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd en een aantal onvolkomenheden opgelost.

Geometrie

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de geometrie, waaronder:

  • De geometrietegellijst is nu voorzien van de filters (tabbladen) voorgevel, achtergevel, enz.
  • Het is mogelijk om de geometrie te filteren/ roteren.
  • Het is mogelijk om bij de geometrie aan te geven wat de oriëntatie van de voorgevel is.
  • Het is mogelijk om deelvlakken / ramen te kopiëren.

Resultaten

  • Het is mogelijk om de uitgangspunten en resultaten van meerdere objecten te exporteren.

Overige

  • De applicatie gaat beter om met vreemde tekens zoals å en puntjes boven letters.
  • Meerdere vbo’s (BAG objecten) worden nu correct weggeschreven naar het monitorbestand.
  • Om te voorkomen dat na een witte time-out pagina voor het inloggen opnieuw de registratietool geopend moet worden is er een combo-box toegevoegd waarmee gekozen kan worden tussen toevoegen, vervangen, uitbreiden en PDF ophalen.
  • De optie Lengte kanaal buitenaansluiting Onbekend (ventilatie) rekent nu door (als ongeïsoleerd).
  • Verwarming: het is bij lokale opwekkers en elektrische verwarming mogelijk om het ‘Aantal lokale toestellen’ op te geven.

Alle verbeteringen en nieuwe functionaliteiten kun je teruglezen in de releasenotes.

Bekijk de releasenotes

Meer weten?

Wil je meer weten over de NTA 8800 of over EPA NTA 8800?

Download de software

Op onze support pagina