Vanaf nu kun je registreren met de NTA 8800 versie van Vabi EPA!

Bekijk de nieuwste versie van Vabi EPA NTA 8800

Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe methodiek, de NTA 8800 van kracht. Hier vind je informatie over de nieuwste verse van de EPA NTA 8800 software.

Nieuw in versie 8.0.0

Versie 8.0.0 van Vabi EPA is beschikbaar. Vanaf nu kun je officieel energielabels registreren en omgevingsvergunningen aanvragen bij EP-online met behulp van de software. Versie 8.0.0 is officieel geattesteerd door KIWA. Je bent dus gegarandeerd van betrouwbare resultaten.
We blijven werken aan de kwaliteit van de software! De komende tijd zullen we nog verbeteringen in onze software aanbrengen en hiervoor regelmatig updates uitbrengen.

Met deze versie kun je:

  • Een energielabel van een woning of een gebouw volgens de NTA 8800 registreren.
  • Een nieuwbouwproject toetsen aan de BENG eisen en een omgevingsvergunning aanvragen.
  • Varianten maken en daarmee verschillende energiebesparende maatregelen met elkaar vergelijken.
  • Bestaande bestanden van woningen importeren en converteren naar de NTA 8800.
  • De geometrie van een woning of gebouw vanuit Vabi Elements importeren, zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.
  • Opgeslagen projecten uit eerdere bètaversies importeren om te registreren bij EP-online.

Bekijk alle wijzigingen ten opzichte van de eerdere versies in de releasenotes.

Energielabels en omgevingsvergunningen registreren

Vanaf nu kun je officieel energielabels en omgevingsvergunningen registreren bij EP-online. Je krijgt dan vanuit RVO het energielabel toegestuurd. Let op: om te registreren bij EP-online heb je eHerkenning niveau 3 nodig. Heb je dit nog niet aangevraagd? Doe dit dan snel! Lees hier meer.

Voldoen aan de BENG-eisen

Vanaf 1 januari 2021 moet een vergunningsaanvraag worden geregistreerd en voldoen aan de nieuwe BENG-eisen. Of dit makkelijk te halen is, hangt af van het project. Je kunt met deze versie toetsen of jouw nieuwbouwproject voldoet aan de eisen en spelen met maatregelen.

Je kunt gemakkelijk variaties van maatregelen kopiëren en naast elkaar zetten. Het aantal gebouwen/varianten per project is onbeperkt. Ideaal om voor een nieuwbouw- of renovatieproject snel een aantal scenario’s te vergelijken.

Opgeslagen projecten uit eerdere versies kun je in deze versie openen.

EPA NTA 8800 is gecertificeerde software. Daarom kan met zekerheid bepaald worden met welke uitgangspunten je kunt voldoen aan de nieuwbouw BENG eisen die sinds 1 januari gelden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

De vorige geattesteerde versie, EPA NTA versie 0.8800.3, kun je tot en met 30 juni 2021 gebruiken om BENG-eisen te toetsen. Mocht dus met een latere versie met dezelfde uitgangspunten niet meer de BENG-eisen gehaald worden, dan kan altijd nog versie 0.8800.3 gebruikt worden. Deze kun je aanvragen via Service en Support

Een NTA label voor een woning of gebouw berekenen

Wil je weten of bestaande woningen of gebouwen met de NTA 8800 een ander label krijgen? Vanaf nu kun je kijken welke woningen of gebouwen beter of slechter worden. Je kunt dit zien door de bestaande EPA-W bestanden te importeren in deze versie.

We ondersteunen conversies van oude bestanden (woningen). Je kunt bestanden, die met eerdere versies van de software (de bètaversie NTA 8800, EPA of Vabi Assets Energie) zijn gemaakt, omzetten naar de nieuwe software. Voor aangenomen data worden notities opgeslagen, zodat je achteraf weet waar je extra aandacht aan moet besteden.

Ook kun je opnames die je in eerdere versie hebt gedaan importeren in deze versie om ze te registreren bij EP-online.

Meer informatie over het toepassen van de NTA8800 is te vinden in het opnameprotocol.

Geometrie vanuit Vabi Elements importeren

Maak je gebruik van Vabi Elements? Dan kun je met de nieuwste versie een export maken van de geometrie vanuit Vabi Elements in Vabi EPA. Dit scheelt veel tijd en overbodig overtikwerk. Hoe makkelijk dit werkt, zie je hier.

Examens

Vanaf 1 december tot en met 31 januari 2021 wordt de eerder versie (0.8800.5) nog gebruikt voor de examens.

Je kunt twee versies naast elkaar installeren. Installeer de nieuwe versie dan in een aparte map. Service & Support kan je hierbij helpen. Versie 0.8800.5 kun je hier downloaden. Hier kun je ook meteen een aantal voorbeeldprojecten en een voorbeeld software-examen downloaden.

Alle wijzigingen lees je terug in onze releasenotes.

Verdere ontwikkeling

We zijn nog niet klaar! We blijven de komende tijd hard werken om de software zo gebruiksvriendelijk en handig mogelijk te maken. Aan deze functionaliteiten werken we de komende tijd:

  • Koppeling met kwaliteitsverklaringendatabase van BCRG (dit kan zodra de koppeling vanuit BCRG beschikbaar is).
  • Uitgebreide Excel rapportages
  • Conversie van EPA-U bestanden
  • Maatwerkadvies

Aan de slag!

Om je te helpen met het wennen aan de software leveren we een aantal voorbeeldproject mee. Hiermee kun je alvast spelen met de software, zonder dat je alles eerst moet invoeren. Download hier de voorbeeldprojecten.

In de software zijn links ingebouwd naar de nieuwe online help. Deze zijn voor het grootste gedeelte gevuld. De komende tijd blijven we de online help aanvullen met de relevante informatie uit de NTA 8800, de ISSO publicaties en werking van de software.

Heb je vragen, opmerkingen, of verbeterpunten? Laat het ons dan weten. Dit kan via nta8800@vabi.nl. Wij nemen de feedback mee in de ontwikkeling van de software.

Bekijk de tutorial

Wil je zien hoe de software werkt? Bekijk dan hier een korte rondleiding door de software.

Vragen of opmerkingen?

Laat ze aan ons weten via onderstaand e-mailadres.
Tip: stuur een screenshot van de betreffende pagina mee, dan weten we meteen waar het over gaat.

Verstuur je opmerkingen

Meer weten?

Wil je meer weten over de NTA 8800 of over EPA NTA 8800?