Binnenkort: TOjuli in Vabi Elements Gebouwsimulatie

Met de invoering van de NTA 8800 zijn op 1 januari de eisen voor nieuwbouw gewijzigd. Er zijn drie eisen die betrekking hebben op de energie prestatie:

  • De warmte- en koudebehoefte
  • Primair energiegebruik
  • Het aandeel duurzame energie

De vierde eis heeft betrekking op het zomercomfort. Hierbij is TOjuli de indicator voor het risico op temperatuuroverschrijdingen. Dit wordt in de NTA 8800 globaal per oriëntatie bepaald, door in de maand juli het warmte-overschot/koude-behoefte te delen door de warmteweerweestand van die gevel (inclusief spuiventilatie en koudebruggen).

Grenswaarde TOjuli van 1.2 of een GTO van 450 uur

De maximaal toegestane waarde bedraagt 1.2 en is afgeleid uit een studie, waarbij een heleboel varianten zijn doorgerekend met dynamische simulatie. Deze waarde geldt alleen voor woningen die geen actieve koeling hebben. De waarde 1.2 is statistisch gerelateerd aan 450 uur gewogen temperatuur overschrijdingen (GTO). Dit houdt in dat er ook woningen kunnen zijn die niet aan TOjuli eis van 1.2 (die je met de EPA NTA 8800 kunt berekenen) voldoen, maar wel onder de GTO van 450 uur blijven. Om deze ontwerpen toch te kunnen waarderen, mag ook via gelijkwaardigheid aangetoond worden, dat een woning onder de 450 GTO’s blijft.

De randvoorwaarden waaronder deze berekening uitgevoerd moet worden, zijn vastgelegd in een bijlage van het bouwbesluit, die in juli is gepubliceerd. De randvoorwaarden hebben betrekking op de interne warmteproductie, metabolisme en clo-waarden, aan te houden infiltratie, spuiventilatie en zomernachtventilatie (hoeveelheid en tijdstippen), meenemen van koudebruggen en het aan te houden referentie klimaat.

TOjuli berekenen in Vabi Elements

In de software van Vabi Elements wordt een vinkje toegevoegd, waarbij een aantal van de randvoorwaarden automatisch gezet worden. Het gaat hier dan om de interne warmteproductie inclusief bijbehorend metabolisme en clo-waarden en spuiventilatie (capaciteit en periode).

Interne warmteproductie

De totale interne warmteproductie wordt bepaald aan de hand van het AG (gebruiksoppervlakte). Deze wordt weer oppervlakte-gewogen verdeeld over de verschillende verblijfsruimten, waarbij woonkamer en keuken voor twee tellen. Bij het gebruikssjabloon moet daarom ook aangegeven worden of het een woonkamer, keuken of een gewone verblijfsruimte betreft.

Spuiventilatie

Als er aangegeven is dat er een vorm van spuiventilatie is (te openen ramen), wordt de toegestane periode voor spuiventilatie vastgezet. Deze is nu moeilijk in te voeren, omdat deze bij Gebouwsimulatie direct gekoppeld is aan de gebruiksperiode.

Lineaire koudebruggen

Koudebruggen werden tot op dit moment nog niet meegenomen in Gebouwsimulatie.  Deze worden binnenkort beschikbaar gesteld in het rekengedeelte.

Klimaatfile

Voor het klimaat moet NEN5060:2018:5% worden toegepast, deze worden sinds eind vorig jaar al meegeleverd.

Infiltratie

De infiltratie, die moet worden aangehouden voor de TOjuli berekening, bedraagt 0.21 maal de Qv10 die wordt gebruikt bij de NTA 8800 berekening. De infiltratie moet je zelf invullen. Dit geldt ook voor de ventilatie en  zomernachtventilatie, deze moeten conform de NTA 8800 worden opgegeven.

Voor alle waarden die van de NTA 8800 moeten worden overgenomen, zal in de resultaten van EPA NTA 8800 een speciale sectie worden opgenomen. Hier worden alle voor aan te houden waarden voor een TOjuli berekening opgenomen. Voor een aantal waarden, zoals de zomernachtventilatie, hebben we nog wat duidelijkheid nodig van RVO/BZK. Eind november wordt de release verwacht van Vabi Elements, waarin het bovenstaande is opgenomen. Bekijk hier wat er nog meer binnenkort beschikbaar is in Vabi Elements 3.6.

Heb je nog vragen of wil je meer weten over de TOjuli in Elements? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

16 november 2023
Vabi komt met de module Daglichtfactor

Met de nieuwe normen NEN-EN 17037 en NPR 4057 die de berekening volgens NEN 2057 vervangen, wordt het gebruik van hoogwaardige software cruciaal voor...

25 juli 2023
Vabi Elements bijeenkomst: 25 september in Zaltbommel

De ISSO warmteverlies publicatie 51 is in juni 2023 vernieuwd. Ben jij al op de hoogte van wat er gewijzigd is? Wim Plokker zal...

20 april 2023
Elements Release 3.9: vereenvoudigde invoer

Vanuit de gebruikers kregen we regelmatig als feedback dat het invoeren van bijvoorbeeld luchthoeveelheden omslachtig was. Vandaar dat een van de grootste onderwerpen van...