Duurzaamheid in woningvoorraad en vastgoed versnellen met subsidies

Het versnellen van verduurzaming bij woningcorporaties en vastgoedeigenaren. Subvention en Vabi bedienen dezelfde klanten met hetzelfde doel. Vabi doet dat met software, Subvention met subsidieadvies. Dat gezamenlijke doel helpt klanten vooruit, maar ook elkaar! Hoe we dat doen, leggen we uit aan de hand van een verduurzamingstraject.

Subsidietraject voor verduurzaming vastgoed en woningen

1.      Aanleiding verduurzamingsvraagstuk

Woningcorporaties en vastgoedeigenaren en -beheerders hebben een flinke verduurzamingsopgave. Ten eerste de ambities voor de verbetering van energielabels (voor kantoren zelfs wettelijke vereist). Daarnaast spelen het vergroten van het woon- en werkcomfort en het verlagen van de woonlasten of exploitatiekosten een belangrijke rol. En niet te vergeten het op peil houden van de marktwaarde om de voorraad te financieren. Allemaal redenen om te investeren in de verduurzaming van woningvoorraad of vastgoed. Subsidies stimuleren dat.

2.      Uitgangspunten bepalen

Een Energielabel geeft inzicht in de actuele energieprestatie van de woning, winkel of kantoor. Een maatwerkadvies (EPA-W of EPA-U) geeft inzicht in concrete verbetermaatregelen met bijbehorende kosten, de verlaging van de energielasten (en CO2-uitstoot) en potentiële labelstappen.

3.      Subsidiemogelijkheden in kaart

Zienergie, een zusterbedrijf van Subvention, verzorgt deze energielabel- en adviestrajecten met behulp van de software van Vabi. Subvention helpt investeerders het potentiële subsidievoordeel in kaart te brengen. Een combinatie van geldelijke investeringssubsidies, fiscale investeringsaftrek en een groenfinanciering kunnen de risico’s en de kosten onderaan de streep flink omlaag brengen.

4.      De energiemaatregelen doorvoeren

Als investeerder voer je de bouwkundige, werktuigbouwkundige en/of elektrotechnische verbeteringen door. Voorbeelden zijn de isolatie van vloer, spouw of daken, energiezuinige (slimme) verlichting, warmtepompen en luchtbehandelingssystemen met warmteterugwinning. Ook kun je denken aan duurzame energieproductie met bijvoorbeeld zonnepanelen.

5.      Het nieuwe energielabel vaststellen

Na het doorvoeren van de verduurzamingsmaatregelen laat je het nieuwe energielabel vaststellen. Vanaf 1 januari 2021 is de BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) van kracht en geldt de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 voor het energielabel. Hier heeft Vabi een nieuwe versie van de software voor ontwikkeld.

Betere keuzes dankzij inzicht

Om de juiste keuzes in een verduurzamingtraject te maken, heb je de juiste kennis en inzichten nodig. Voor inzicht in vastgoeddata in het algemeen, het bepalen van de energielabels, het doorrekenen van investeringen en het benutten van de beschikbare subsidies.

‘We helpen niet alleen klanten maar ook elkaar hierbij’, vertelt Bernhard Scholing, directeur van Subvention. ‘Er is veel onderlinge kennisdeling. Wij hebben jarenlange ervaring met verduurzaming bij woningcorporaties, met behulp van de software van Vabi kunnen we klanten de inzichten geven die ze daarvoor nodig hebben.’

Subvention en Vabi werken nauw samen. Jaarlijks tijdens de Corporatiedag en daarnaast met gezamenlijke kennissessies over bijvoorbeeld de NTA 8800. ‘Maar we helpen elkaar ook intern verder met inhoudelijke vraagstukken’, vult Pieter Peerlings van Vabi aan. ‘Subvention helpt ons namelijk ook proactief met de mogelijke subsidies voor onze eigen softwareontwikkeling. Dat drukt onze kosten en risico’s voor R&D en innovatie.

Over Subvention

Subvention wil de verduurzamingsprojecten bij ondernemers en woningcorporaties versnellen met behulp van subsidies. Dat doen we al ruim 20 jaar als onafhankelijk subsidieadviesbureau. Vanuit onze vestigingen in Enschede en Zwolle werken wij voor opdrachtgevers in heel Nederland.

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het verwerven van subsidies op het gebied van Vastgoed, Woningcorporaties, Industrie, Agrarisch en ICT. Wij informeren onze klanten over subsidiemogelijkheden, vragen subsidies aan en verzorgen het hele administratieve traject. Ook nemen wij het projectmanagement over om klanten hierin te ontzorgen.

Meer weten? Bezoek www.subvention.nl

 

Webinar: Subsidies en de NTA 8800 voor woningcorporaties

Subvention geeft samen met Vabi Software en Enerdeco een Webinar op 11 maart. Tijdens het Webinar worden de volgende onderwerpen besproken: nieuwe of uitgebreidere woningopnames, een verschuiving van het energielabel, een afwijkende subsidiepotentie en een langere doorlooptijd van projecten. Daarnaast geven we antwoord op de vraag ‘wat betekent de invoering van de NTA 8800 voor jouw woningcorporatie op het gebied van subsidies, woningopnames en data en software.

Wanneer: 11 maart
Tijd: 09.30 tot 11.00 uur
Waar: Online

Meld je hier aan 

Gerelateerde artikelen

22 januari 2021
Van norm naar software: het verhaal achter de NTA 8800

Of je nu vastgoed beheert, verhuurt of verkoopt of inspecties in gebouwen doet; je krijgt allemaal te maken met de NTA 8800. Sinds 1...

21 december 2020
NTA 8800 in Vabi Assets Energie: de laatste informatie

Op 1 januari a.s. gaat de NTA 8800 in. Vanaf dan gaan we de energieprestaties van een gebouw berekenen volgens een nieuwe methodiek. Een...

03 september 2020
BOG/ MOG en ZOG registreren en beheren in Vabi Assets Energie

Met de komst van de nieuwe rekenmethodiek, de NTA 8800, is er één rekenmethodiek voor woningbouw en utiliteitsbouw. Sinds 1 januari is deze ingegaan...