NTA 8800 in Vabi Assets Energie: de laatste informatie

Banner op de pagina samen klaar voor NTA 8800

Op 1 januari a.s. gaat de NTA 8800 in. Vanaf dan gaan we de energieprestaties van een gebouw berekenen volgens een nieuwe methodiek. Een hele verandering, ook wat betreft het inbouwen van de methodiek in de software. Wat betekent dit voor het gebruik van Vabi Assets Energie? Eén ding is zeker, we ontzorgen je hierbij maximaal door zowel de oude als de nieuwe applicatie beschikbaar te houden.  In dit artikel lees je wat je kunt verwachten.

Bètaversie Vabi Assets Energie

Sinds 11 december kun je de bètaversie van Vabi Assets Energie downloaden. Deze versie kun je installeren in de testomgeving en is geschikt om te kijken hoe de labelverdeling in jouw voorraad verandert. Heb je al een eerste indruk gekregen met behulp van de Excel-versie? Nu krijg je een exacter beeld. De Excel-versie gaf namelijk een eerste indruk op basis van een vereenvoudigd NTA 8800-model dat gebruikt werd voor de labelinijking. Met deze bètaversie kun je je woningen volgens de NTA 8800 methodiek op voorraadniveau doorrekenen en kijken waar de verschillen liggen.

Met behulp van dit stappenplan kun je de labelverschuivingen in jouw voorraad bekijken.

Download de bètaversie

Geattesteerde software

Met veel trots kunnen we zeggen dat onze software  (Vabi EPA en Vabi Assets Energie) is geattesteerd door KIWA.  Vanaf 4 januari a.s. leveren we de geattesteerde software. Hiermee ben je dus verzekerd van betrouwbare berekeningen volgens de NTA 8800.

Om de betrouwbaarheid van de berekeningen aan te tonen, heeft Vabi, samen met andere softwareleveranciers, een uitgebreid valideringstraject doorlopen. Alle softwarepakketten ondergaan hierbij honderden zogenaamde “EDR” testen. Hiermee kun je de resultaten uit de software valideren en onderling vergelijken. Zo borg je dat de softwarepakketten door verschillende interpretaties verschillende uitkomsten genereren. Deze testen zijn nu positief afgerond. Daarnaast moet de software en ook Vabi, net als de partijen die energielabels afgeven of hier opleidingen over geven, worden geattesteerd. De software is geattesteerd volgens de BRL 9501. Vabi heeft deze attestering met goed gevolg doorlopen! We zijn erg blij met het resultaat van onze inspanning.  Hiermee ronden we een lang en intensief traject  af.

KIWA certificaat Vabi Assets Energie

Roadmap Vabi Assets Energie

Op 4 januari leveren we de geattesteerde NTA 8800 versie van Vabi Assets Energie (versie 8.0), die voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Hiermee kun je een gebouw of woning registreren en een definitieve conversie van je voorraad maken. De verandering door de NTA 8800 is zo groot (zowel invoer- als uitvoergegevens zijn anders) dat het grootste gedeelte van de applicatie opnieuw gebouwd moet worden. Functionaliteiten worden hiervoor stuk voor stuk opnieuw opgeleverd. Niet alle functionaliteiten zullen daarom al in de eerstvolgende versie beschikbaar zijn.

Alle functionaliteiten, die werken zoals je van ons gewend bent, worden vanaf januari stap voor stap opgeleverd in de software. Dit betekent dat we vanaf januari 2021 maandelijks updates zullen uitbrengen. Je bent niet verplicht om deze  elke maand te installeren. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om deze pas na één of twee maanden te installeren. Alleen wijzigingen die invloed hebben op de rekenkern moet je installeren om woningen te kunnen registreren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijzigingen in de NTA 8800 rekenmethodiek of onvolkomenheden in de software. Uiteraard laten we weten welke update verplicht is om te installeren en welke niet.

In januari informeren we je over de prioritering van de oplevering van de functionaliteiten.

Installatie

Je hoeft de definitieve versie van 4 januari pas te installeren op het moment dat je in 2021 energielabels (laat) registreren. Je kunt er dus ook voor kiezen om de versie pas op een later moment te installeren, bijvoorbeeld bij de eerstvolgende update van de software. Zo kun je beter tijd reserveren bij je ICT-beheerder!

Vanaf versie 8.0 werkt de database van Vabi Assets Energie met twee datasets: één voor de oude applicatie en één voor de nieuwe applicatie. Zo kun je gegevens uit de oude applicatie blijven raadplegen voor bijvoorbeeld koppelingen met andere systemen, woonlasten en de RVV-subsidie. De twee datasets synchroniseren niet; wees dus bewust dat je, als je ze beide wilt blijven gebruiken, in beide applicaties wijzigingen moet doorvoeren. De conversie is éénmalig. Maar als er in Vabi Assets Energie versie 6.60 nog aanpassingen worden gedaan, kunnen die met behulp van een een EPA-import in de NTA8800 database worden geïmporteerd. Zo kun je nog gebruik blijven maken van bijvoorbeeld de renovatie tool, .csv import en BAG tool.

Tip: maak voor de installatie altijd een back-up van je huidige database.

Wil je de software niet meer zelf beheren en wil je er zeker van zijn dat alle updates direct worden geïnstalleerd? Wellicht is de hosted versie van Vabi Assets Energie dan de oplossing.

Lees meer over Vabi Assets Hosted

Conversie

De conversie van het Nader Voorschrift naar de NTA 8800 gaat, anders dan bij de vorige wetswijziging, geheel automatisch. Vooraf hoeven geen keuzes gemaakt worden. De conversie kan worden gestart door de ICT-beheerder of door de gebruiker zelf. Alle gegevens worden overgezet en bijgehouden met notities. Ook de data van woningen met een rode EI worden geconverteerd. Deze kunnen stap voor stap worden bijgewerkt door de energie-adviseur.  In dit artikel kun je lezen welke stappen je moet zetten om tot een goede conversie te komen.

Koppeling primair systeem

Er is intensief contact tussen de leveranciers van alle primaire systemen en Vabi. We hebben niet alleen besproken welke wijzigingen er in de regelgeving zitten, maar ook de inhoud van de koppeling is besproken en gedeeld. Op basis hiervan kan elke leverancier de koppeling bouwen of de bestaande aanpassen. Afhankelijk van de releaseplanning van het primaire systeem komt de koppeling in het nieuwe jaar beschikbaar. We houden hier intensief contact over met de primaire softwareleveranciers . Check dus bij jouw leverancier wat de verwachte releasedatum is.

Vanaf 4 januari plek voor nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw in Vabi Assets Energie

De invoer van de NTA 8800 zorgt ervoor dat je vanaf 4 januari zowel bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw in Vabi Assets Energie kunt opnemen en berekenen. Dat is handig, want zo krijg je een totaaloverzicht van de energieprestaties van je hele voorraad. Zorg dus dat deze labels en nieuwbouwaanvragen worden berekend in Vabi EPA of Vabi Assets Energie,. Niet alleen krijg je dan een goed overzicht van alle energieprestaties, maar het scheelt ook overtikwerk, en daarmee extra kosten.

Heb je een specifieke vraag over de aankomende release van Vabi Assets Energie? Neem dan contact op met service en support. Wij helpen je graag verder.

 

Gerelateerde artikelen

03 september 2020
BOG/ MOG en ZOG registreren en beheren in Vabi Assets Energie

Met de komst van de nieuwe rekenmethodiek, de NTA 8800, is er één rekenmethodiek voor woningbouw en utiliteitsbouw. Sinds 1 januari is deze ingegaan...

30 november 2020
RVV Subsidie weer beschikbaar vanaf 1 juli 2021

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV subsidie) heropent op 1 juli 2021. Eerder was er sprake van dat deze regeling op 1 april in...

02 juni 2020
Conversie NTA 8800: in 4 stappen van EI naar EP

Nog even en dan berekenen we de energieprestatie van een gebouw met behulp van de NTA 8800. We gaan dan van over van EI...