Drie dingen die je nu al moet weten over de NTA8800

  1. Delft, 13 september 2018 – Vanaf 1 januari 2020 wordt de energieprestatie van een gebouw via een nieuwe methodiek bepaald: de NTA8800. Er komt één methodiek die van toepassing is op bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Nederland stapt hiermee af van de huidige Energieprestatiecoëfficient (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen. Hoewel het nog even duurt, is de voorbereiding hiervoor al in volle gang. Wij zetten hieronder kort de belangrijkste zaken op een rij.

 

Waarom komt er een nieuwe bepalingsmethode?

Er komt een nieuwe methodiek om aan te sluiten bij de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Uit het Energieakkoord vloeit de verplichting dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 december 2020 bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Om dit mogelijk te maken zullen op alle bouwaanvragen vanaf 1 januari 2020 de BENG-eisen van toepassing zijn. De NTA8800 maakt de berekening hiervoor mogelijk. De nieuwe methodiek moet beter aansluiten bij de gemiddelde werkelijkheid dan de huidige methoden. Ook moeten de administratieve lasten acceptabel zijn en moet er aandacht zijn voor de continuïteit van de huidige labelklassen.

De nieuwe bepalingsmethode is uitsluitend gericht op gebouwgebonden maatregelen. NTA8800 is dus niet bedoeld om het werkelijke energiegebruik in te schatten. Dit is afhankelijk van het bewonersgedrag en het aantal gezinsleden.

Wat verandert er precies?

Er gaat op een nieuwe manier gerekend worden. We stappen over naar een indicator van kWh per m2 per jaar. De eisen met betrekking tot de energieprestatie worden rechtstreeks opgenomen in de wet- en regelgeving. Met behulp van de NTA8800 kan vervolgens worden berekend of er aan de eisen wordt voldaan. De NTA8800 berekent voor de nieuwbouw de volgende waarden:

BENG 1. Energiebehoefte

  • De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf.

Kijkt naar: stedenbouwkundig ontwerp, oriëntatie, compact ontwerp, schilisolatie, luchtdichtheid, zomernachtventilatie, ventilatiesysteem en zonwering.

BENG 2. Primair energiegebruik

  • De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging, ontvochtiging.

Kijkt naar: efficiënte installaties, warmteafgifte op lage temperatuur, warmwater met korte leidingen en warmteterugwinning en toepassing van hernieuwbare energie.

BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie

  • Het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.

Kijkt naar: toepassing van PV, zonneboiler, bodemenergie, omgevingswarmte, biomassa en externe warmtelevering (mits hernieuwbaar).

Let op! Voor de bestaande bouw zal er hoogstwaarschijnlijk gewerkt gaan worden met slechts 1 indicator, te weten de BENG 2 indicator.

Wat is het tijdspad van de NTA8800 en wat moet er nog gebeuren?

De eerste versie van de methodiek is klaar. De betrouwbaarheid hiervan wordt op dit moment door diverse organisaties getest. Ook wordt er een kostenoptimalisatiestudie gedaan. Hiermee kan worden onderzocht welke BENG-eisen haalbaar zijn om in 2020 mee te werken. Op 20 november a.s. zullen NEN en het ministerie van Binnenlandse Zaken de methodiek officieel publiceren. Dit jaar zullen ook de opnameprotocollen bekend worden, zodat iedereen weet wat er opgenomen moet worden om de nieuwe berekeningen te maken. Vervolgens zal de methodiek in de software worden ingebouwd. Maar ook de examens voor adviseurs om erkend “Energieprestatie Adviseur” te zijn worden geüpdatet.

 

Wij houden je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de NTA8800. Wil je direct het nieuws in je mailbox? Laat het ons dan weten!

Hou me op de hoogte

 

Gerelateerde artikelen

07 april 2021
Een sneakpreview van de eerste onderwerpen tijdens de Corporatiedag

De Ortec Finance en Vabi Corporatiedag komt er weer aan. De Corporatiedag is al jaren één van de leukste en best bezochte event voor...

25 maart 2021
Analyse: Labelverschuivingen per woning bij de NTA 8800

Met de komst van de NTA 8800 zijn er ook nieuwe labelklassen gekomen. Via deze Excel kun je op voorraadniveau bekijken wat de labelverschuivingen...

25 maart 2021
Aan de slag met de Aedes Routekaart 2.0

OP 13 april lanceert Aedes de nieuwe Routekaart om de doelen van het Klimaatakkoord te vertalen naar beleid voor verduurzaming richting 2050. Hiermee kun...