RVV aanvragen en de NTA 8800 – dit moet je straks weten

Delft, 31 oktober 2019 – Voortvloeiend uit het Energie- en Regeerakkoord is de subsidie Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) als opvolger van de STEP-subsidie geïntroduceerd. Inmiddels is deze regeling op 1 juli jl. alweer gesloten vanwege het grote aantal aanvragen.  

Heb je aanvragen ingediend voor deze regeling, dan is het goed om te weten dat ook de manier hoe je hier mee om gaat, zal veranderen met de komst van de NTA 8800.  

 

Overgangsbepaling  

Om aanspraak te maken op de vermindering van de verhuurderheffing, hebben corporaties een aanvraag gedaan op basis van Energie-Index-labelverbeteringen. De voorgestelde overgangsregeling voorziet in twee situatie:  

  1. Er is al een subsidie aangevraagd op basis van de huidige methodiek  
  2. Nieuw aan te vragen subsidies vanaf 1 juli 2020. 

Reeds aangevraagde subsidie 

Nadat corporaties de woningen waarvoor subsidie in 2019 is aangevraagd hebben gerenoveerd, moeten ze de situatie na verbetering van de woning aantonen. Hiervoor komt een overgangsregeling.  Het is namelijk expliciet niet mogelijk om de labelsprong voor deze subsidie aan te tonen met de NTA8800. Reden hiervoor is dat de indicator (BENG-2 i.p.v. Energie-Index) dusdanig anders is opgebouwd waardoor woningen te gunstig of te ongunstig kunnen worden beoordeeld. (kijk hier wat de effecten op verschillende soorten woningen zijn).  Dat geeft onzekerheid voor de aanvragers. De vermindering zal daarom worden toegekend op basis van de Energie-Index.  

De huidige versie van Vabi Assets Energie en EPA-W, waarin de Energie-Indexen worden berekend, blijft na 1 juli 2020, bestaan naast de nieuwe versie, waarin de NTA 8800 is ingebouwd. Hiermee kan de afhandeling van de subsidieaanvraag op basis van de Energie-index worden gedaan. RVO houdt hiervoor een aparte database in de lucht, waarop afgemeld kan worden. Het nadeel hiervan is dat je dan niet automatisch een nieuw energielabel krijgt dat 10 jaar geldig is. Wil je dat wel, dan zal je EPA-adviseur de woning zowel in de oude als in de nieuwe software in moeten voeren en af moeten melden.  

Nieuw aan te vragen subsidies 

Op dit moment is het niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen voor de RVV te doen. Per 1 juli 2019 is de regeling gesloten. De regeling zal op zijn vroegst weer op 1 januari 2022 openen. Hiervoor is wel alvast een wetswijziging voorgesteld. In dit wetsvoorstel worden de categorieën aangepast naar de nieuwe labelklassen. (zie de concept regeling)

 

Gerelateerde artikelen

04 oktober 2022
Maatwerkadvies: klimaatfile in de buurt

Het klimaatbestand waarmee je rekent heeft een grote invloed op de resultaten van de berekening. Nationaal zijn er verschillen, terwijl voor het energielabel en...

19 september 2022
5 tips om efficiënter te werken met filters in Vabi Assets Energie

Het kan soms vrij lastig zijn om snel en gemakkelijk door je deelvoorraden te navigeren. Als je de filters slim gebruikt, kan je een...

18 september 2022
Naar een duurzame woningvoorraad in 2050: deel 3 & 4

Verduurzaming van de woningvoorraad is één van de grootste opgaven voor de woningcorporaties. Iedereen is zich bewust van de noodzaak, maar echt concreet plannen...