CO2-uitstoot en de NTA 8800: wat gaat er veranderen?

In 2050 moeten alle woningen CO2-neutraal zijn. Dat heeft Aedes namens de woningcorporaties afgesproken. Het is dus belangrijk om op de vermindering van de CO2-uitstoot te sturen, wat veel corporaties nu al doen. Eén van de instrumenten die de CO2-uitstoot van de voorraad berekent, is Vabi Assets Energie. Met de komst van de NTA 8800 gaat deze berekening echter veranderen. Wij horen graag jouw mening over hoe we de CO2-uitstoot moeten berekenen en presenteren. Laat je stem horen via de poll onderaan het artikel!

CO2-uitstoot in de huidige versie van Vabi Assets Energie

In Vabi Assets Energie is de CO2-uitstoot op verschillende plekken te zien:

 • Als kolom in het woningen overzicht
 • In de analysetool
 • Bij de registratiemomenten
 • Bij de EDR en EIW-rapportage onder advies
 • In Energieplannen
 • In de Beleidstool
 • In de Aedes SHAERE rapportage
Co2-uitstoot

CO2-uitstoot in Vabi Assets Energie, woningen overzicht

Setpoint is het uitgangspunt voor de CO2-uitstoot

Je zou verwachten dat deze CO2-uitstoot allemaal hetzelfde is, maar dat is niet het geval. De uitstoot wordt berekend op het setpoint dat ingesteld is.

Het setpoint is de gemiddelde temperatuur van de woning. Hoe slechter de woning geïsoleerd is en hoe minder vaak mensen thuis zijn, hoe lager de gemiddelde temperatuur van de woning zal zijn. In dit geval zal er ook relatief minder energie voor verwarming gebruikt worden, ten opzichte van een hoger setpoint.

In overleg met corporaties en energiepartners is de CO2-uitstoot in Vabi Assets Energie gebaseerd op de rekenkern van het maatwerkadvies. Die houdt een setpoint aan van 16.50 graden Celsius. Dit komt uit de begintijd van de energielabels. Er is toen voor de hele Nederlandse woningvoorraad gekeken bij welke setpointtemperatuur het berekende energiegebruik (volgens de ISSO 82 methodiek) overeenkomt met het werkelijke energiegebruik. Doordat we deze berekeningswijze jarenlang hetzelfde hebben gehouden, kun je de uitstoot over de jaren heen vergelijken. De 16.50 graden Celsius klopt voor label C-woningen, echter voor label B en hoger moet de temperatuur eigenlijk hoger zijn en voor label D en slechter weer lager.

De CO2-uitstoot die terugkomt bij de Aedes SHAERE-rapportage is gebaseerd op de gewone energielabelberekening. Hier wordt uitgegaan van een setpoint van 20 graden Celsius. De berekende CO2-uitstoot is daarom hoger. Afhankelijk van de uitgangspunten kan dit zo’n 15% hoger zijn.

Verwarrend, omdat de werkelijke CO2-uitstoot natuurlijk niet afhankelijk is van hoe deze wordt berekend. Het energielabel (en de CO2- uitstoot die daarbij hoort) is onafhankelijk van het bewonersgedrag zodat soortgelijke gebouwen eenvoudig met elkaar vergeleken kunnen worden.

CO2-uitstoot in de NTA 8800

De NTA 8800 hanteert net als de huidige energielabelberekening een setpoint van 20 graden Celsius (hoewel er wel wordt gecorrigeerd voor slechtere isolatie).

De maatwerkadviesmethodiek die hoort bij de NTA 8800 is nog niet klaar, hier wordt nog aan gewerkt. Wij verwachten dat de nieuwe maatwerkadvies rekenkern nog niet beschikbaar is in Vabi Assets Energie op 1 januari 2021. Je kunt dus nog niet rekenen met een lagere setpoint.

Vergelijken we de CO2-uitstoot van een woning tussen huidige methodiek en de NTA8800, dan zal deze in de regel hoger worden.

Co2-uitstoot

Wat heeft jouw voorkeur?

Op dit moment zijn we bezig om Vabi Assets Energie aan te passen aan de NTA 8800. Nu is dus de kans om je mening te geven. Hoe zouden we de CO2-uitstoot moeten berekenen? We hebben drie opties hiervoor:

 1. NTA 8800 berekening
  We stappen hiermee af van de verwarring van verschillende rekenmethoden en gebruiken de NTA8800 en de energielabelmethodiek om de CO2-uitstoot te presenteren. Voordeel is de eenduidigheid, nadeel is dat de CO2-uitstoot hoger lijkt te zijn.
 2. Zowel de NTA 8800 berekening als de maatwerkadviesberekening laten zien
  Er komen twee verschillende resultaten uit Vabi Assets Energie. Zowel de CO2-uitstoot volgens de labelmethodiek met een setpoint van 20 graden Celsius, als een CO2-uitstoot met een lagere setpoint. Dat laatste kunnen we pas beschikbaar stellen op het moment dat de maatwerkadviesmethodiek hiervoor af is.
 3. Alleen de maatwerkadviesberekening.
  De huidige CO2-uitstoot van registratiemomenten geeft een mooi beeld van de verduurzaming van de voorraad. Om deze trend zichtbaar te houden wil je dat de toekomstige CO2-uitstoot zoveel mogelijk lijkt op de huidige CO2-uitstoot . Ook als dit pas later berekend kan worden. Er zal dan wel een discrepantie blijven met de Aedes SHAERE rapportage.

Zo komen de registratiemomenten van de verschillende opties eruit te zien:

Jij hebt invloed op de ontwikkeling van de software! Welke optie heeft jouw voorkeur? Laat je stem horen door onderstaande poll in te vullen. Jouw mening geeft ons een goed beeld hoe jullie verder willen met de presentatie van de CO2-uitstoot.

Vul de poll in

 

Heb je vragen en/of opmerkingen over de CO2-uitstoot, of over Vabi Assets Energie?  Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

31 augustus 2020
De nieuwe NTA 8800 versie van Vabi Assets Energie – dit kun je verwachten

Het duurt niet lang meer tot op 1 januari 2021 de nieuwe rekenmethodiek voor energielabels, de NTA 8800 ingaat. Vabi is achter de schermen...

10 juli 2020
Wat is het effect van de nieuwe labelklassen op jouw voorraad?

Onlangs zijn de nieuwe labelklassen die bij de NTA 8800 horen voor internetconsultatie gepubliceerd. Er is gekozen voor een variant waarbij zo min mogelijk...

02 juni 2020
Conversie NTA 8800: in 4 stappen van EI naar EP

Nog even en dan berekenen we de energieprestatie van een gebouw met behulp van de NTA 8800. We gaan dan van over van EI...