Nieuwe regels voor energielabels vanaf 1 januari 2021: dit betekent het voor corporaties!

Woning bij het nieuwsbericht over de energielabels die de oude energie-index vervangt

Waarschijnlijk hebben jullie het allemaal al gehoord: vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe methodiek voor het berekenen van de energieprestatie van een gebouw, namelijk de NTA 8800. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor corporaties. De introductie van de NTA 8800 heeft veel gevolgen voor het energiebeleid van de corporaties. Welke gevolgen dit zijn en hoe je hier rekening mee kunt houden, lees je in dit artikel.

Eén methodiek voor nieuwbouw en bestaande bouw, voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Volgens de Europese richtlijn moeten we vanaf 1 januari de energieprestatie van een gebouw uitdrukken in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m². jr). Met de NTA 8800 voldoen we hieraan. De methodiek wordt nauwkeuriger en sluit beter aan bij de werkelijkheid.

De Energie-Index vervalt hiermee en wordt vervangen door drie indicatoren, waarvan de EP-2 de basis is voor het nieuwe energielabel. In deze Infographic kun je de indicatoren bekijken.

Deze berekeningsmethodiek en indicatoren gelden voor alle soorten gebouwen: nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. De energielabels van je BOG/MOG en ZOG kunnen vanaf 1 januari ook berekend worden in de vertrouwde software. Dat is handig, want zo krijg je een totaaloverzicht van de energieprestaties van je hele voorraad.

Nieuwbouweisen worden aangescherpt

Vanaf 1 januari moeten nieuwbouwprojecten voldoen aan nieuwe BENG-eisen. Daarnaast is er een extra eis in het leven geroepen: de TOjuli. Deze indicator laat het risico zien op te hoge binnentemperaturen in de zomer bij nieuwbouwwoningen.

Naast de BENG-eisen zijn ook de eisen rondom het aanvragen van de omgevingsvergunning veranderd. Deze mogen vanaf 1 januari 2021 alleen nog worden gedaan door een gediplomeerd adviseur, werkzaam onder of bij een gecertificeerd bedrijf.

Bij de registratie van het energielabel voor de nieuwbouwwoning dient jouw adviseur informatie te bewaren om de berekening te onderbouwen met bewijsmateriaal. Doe je dit niet, dan moet je de informatie verzamelen tijdens de opname van het gebouw en zal een adviseur al snel naar forfaitaire waardes (onbekend) moeten overgaan. Dit kan leiden tot een lager energielabel. Lees hier meer over de aangepaste nieuwbouwregels.

Tip: zorg bij de uitvraag dat de nieuwbouwaanvragen worden opgenomen in Vabi EPA of Vabi Assets Energie. Niet alleen krijg je dan een goed overzicht van alle energieprestaties, maar het scheelt ook overtikwerk, en daarmee extra kosten.

Sommige woningen krijgen een ander label

Bij een nieuwe methodiek hoort ook een nieuwe labelklassenindeling. Deze nieuwe labelklassenindeling is inmiddels in consultatie geweest en ligt ter notificatie bij de Europese Commissie. Er is gekozen voor een variant waarbij zo min mogelijk verschuivingen plaatsvinden in de labels. Gemiddeld blijft ongeveer de helft van de woningen hetzelfde label houden. Wat de gevolgen precies zijn, is per woningcorporatie verschillend. Dit komt in grote mate door de gewijzigde indicator (EP 2 i.p.v. Energie-Index) en in minder grote mate door de gewijzigde methodiek (NTA 8800 i.p.v. Nader Voorschrift).

De nieuwe methodiek heeft een gunstig effect op:

  • Gunstige geometrieverhouding (tussenwoning, tussenliggend appartement in woongebouw);
  • All electric woningen;

en een negatief effect op:

  • Ongunstige geometrieverhouding (hoekwoning, vrijstaand);
  • Kleine woningen;
  • NOM woningen met compensatie door PV panelen.

WWS punten

Ook de WWS punten zijn wat aangepast. Kleine woningen (< 40 m2) krijgen meer punten voor hetzelfde energielabel dan grotere woningen. Energielabels die zijn afgemeld blijven 10 jaar geldig en houden de WWS punten volgens dat energielabel.

Een tabel van de WWS punten bij energielabels.

De voorgestelde energielabelklassen, inclusief WWS-punten.

Pas stap voor stap je energiebeleid aan

Uit het bovenstaande blijkt wel dat veel verandert met de komst van de NTA 8800. Niet alleen de methodiek, maar ook de eisen en de indicatoren worden anders. De NTA 8800 zal een belangrijk onderdeel uit gaan maken van de route naar een CO2 neutrale voorraad in 2050.  Met de nieuwe labelklassenindeling kan het zijn dat de portefeuilledoelstellingen of prestatieafspraken, gebaseerd op een gemiddeld label, anders worden. Het is dus goed om deze doelstellingen te herijken aan de hand van de nieuwe methodiek.

Het is de vraag of met de nieuwe methodiek er nog steeds zoveel aandacht uitgaat naar het gemiddelde label. De netto warmtebehoefte (afgeleide van EP 1) lijkt een grotere rol te gaan spelen in duurzaamheidsbeleid. Hierbij wordt vooral gekeken naar de mate van isolatie van de woning.

Met deze Excel kun je nu al een overzicht maken van de huidige staat van de voorraad volgens de nieuwe methodiek en zie je op voorraadniveau wat de impact is van de nieuwe labelklassen op jouw voorraad. Zodra de methodiek van kracht is, kun je op basis van de herijkte doelstellingen je energiebeleid op complexniveau verder vormgeven. Met de NTA 8800 krijg je een nauwkeuriger beeld van de voorraad, waardoor je ook beter weet welke maatregelen nodig zijn om je CO2 doelstellingen te behalen.

Onze software Vabi EPA of Vabi Assets Energie ondersteunt je in het maken van energieplannen en het uitvoeren van het assetmanagement. Wil je concreet aan de slag met behulp van de software of wil je meer informatie over de werking? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

 

Gerelateerde artikelen

23 september 2020
Afmelden energielabel, dit gaat er veranderen

Met de invoering van de NTA 8800 op 1 januari a.s. gaat niet alleen de berekeningsmethodiek veranderen, maar ook veel procesmatige zaken verlopen anders....

02 juni 2020
Conversie NTA 8800: in 4 stappen van EI naar EP

Nog even en dan berekenen we de energieprestatie van een gebouw met behulp van de NTA 8800. We gaan dan van over van EI...

27 augustus 2020
Dit verandert er voor nieuwbouw met de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2021 is het zover: dan worden alle energieprestaties van een gebouw berekend volgens de NTA 8800. Een hele verandering, ook voor...