Werken met 2 versies van Vabi Assets Energie naast elkaar

Vanaf versie 8 werkt de database van Vabi Assets Energie met twee datasets: één voor de oude applicatie (Nader Voorschrift) en één voor de nieuwe applicatie (NTA 8800). Zo kun je gegevens uit de oude applicatie blijven raadplegen voor bijvoorbeeld koppelingen met andere systemen, woonlasten en de RVV-subsidie. De twee datasets synchroniseren niet; wees dus bewust dat je, als je ze beide wilt blijven gebruiken, in beide applicaties wijzigingen moet doorvoeren.

Waarom handhaven we de Nader Voorschrift data en applicatie?

Dit is vanwege het afhandelen van RVV subsidie’s, koppelingen (Woonlasten, Vastgoeddata) of functionaliteiten (kopieertool, BAG, renovatietool). Heb je dat niet nodig, dan hoef je nooit meer naar de oude applicatie te kijken.

De data zijn volledig gescheiden. Data aanpassingen (in brede zin, ook van gebruikersinstellingen) in de Nader Voorschrift database komen nooit in de NTA 8800 database terecht. Wil je toch dat bewerkingen ook in de NTA 8800 komen na de conversietool? Dat kan met behulp van een EPA-W export vanuit de Nader Voorschrift versie en een EPA-W -import in de  NTA 8800 versie. .Bekijk hier hoe dit werkt.

De afhandeling van een RVV subsidie die in de Nader Voorschrift versie  is aangevraagd resulteert niet in een wettelijk geldig label. Hiervoor dient de woning ook bewerkt en geregistreerd in de NTA 8800 database worden.

Zijn er veel NTA 8800 mutaties gedaan? Dan is het handiger om de conversie op voorraadniveau niet opnieuw te doen. De conversie van een woning, of een complex van woningen, kan altijd opnieuw gedaan worden door het EPA-W bestand in de Nader Voorschrift versie te exporteren en in de NTA 8800 database te importeren. Op deze manier kunnen ook de data van een specifiek aantal woningen verbeterd worden zodat dit meekomt in de conversie.

Documenten (certificaten, labels en epa-w bestanden).

Vabi Assets Energie 8 (NTA 8800) werkt met dezelfde document beheer map als Vabi Assets Energie 6.60 (Nader Voorschrift)  Alle certificaten en labels in de document beheer map blijven dus klikbaar vanaf Vabi Assets Energie NTA8800. Tijdens de conversie wordt de link naar de document beheer map vanuit de Nader Voorschrift versie verwijderd. Dit om te voorkomen dat er ongeldige labels (afgemeld na 01-01-2021 met NV methodiek) in de document beheer map terecht komen.

WWS en koppeling met ERP

De NTA 8800 kent ook een andere methodiek voor het bepalen van de WWS punten. Dit betekent dat de bestaande koppeling met het Primair Software Systeem  niet zomaar zal werken.

Er is intensief contact tussen de leveranciers van alle primaire systemen en Vabi. We hebben niet alleen besproken welke wijzigingen er in de regelgeving zitten, maar ook de inhoud van de koppeling is besproken en gedeeld. Op basis hiervan kan elke leverancier de koppeling bouwen of de bestaande aanpassen. Afhankelijk van de releaseplanning van het primaire systeem komt de koppeling in het nieuwe jaar beschikbaar. We houden hier intensief contact over met de primaire softwareleveranciers . Check dus bij jouw leverancier wat de verwachte releasedatum is.

De koppeling met de oude database zetten wij standaard uit. Mocht je energielabels voor oude RVV-subsidies gaan afmelden, kunnen deze anders per ongeluk als definitief label in het Primair Systeem terechtkomen. Dat is niet wenselijk. De koppeling kan, indien gewenst, wel handmatig aangezet worden.

Woonlasten

De woonlastenmodule is gebaseerd op de gecertificeerde maatwerkadviesmethodiek (ISSO 75.2). Deze is nog niet aangepast aan de NTA 8800. Dit wordt de komende maanden uitgewerkt. Vanaf dan kunnen wij deze rekenmethodiek inbouwen in Vabi Assets Energie. Tot die tijd kun je gebruik blijven maken van de huidige woonlastenmethodiek in de Nader Voorschrift versie (6.60)

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de update naar versie 8. van Vabi Assets Energie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

18 januari 2024
De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de...

18 januari 2024
Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook...