Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook een maatwerkadvies kan voor deze maatregelen deels door de EIA worden gedekt. Met de regeling kan er tot 40% van de investeringskosten afgetrokken worden van de winst wat een fiscaal voordeel oplevert. Daarnaast leveren de maatregelen zelf ook een energiebesparing op, wat het voordeel nog groter maakt. Vanwege deze constructie is deze regeling niet voor particulieren. Om in aanmerking te komen voor een EIA moet de investering voldoen aan de omschrijving in de Energielijst. Dit is het volledige overzicht van middelen en maatregelen die onder de EIA vallen en de bijhorende voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Wijzigingen van de EIA

Met ingang van 2024 heeft een belangrijke wijziging plaatsgevonden voor het verbeteren van energieprestaties van bestaande bedrijfsgebouwen (210000). Voorheen werd voor dit artikel nog verwezen naar de oude BRL en het maatwerkadvies op basis van ISSO 75.2 publicatiedatum 1 januari 2007. Vanaf nu moet er gebruik gemaakt worden van het maatwerkadvies op basis van de NTA 8800 volgens de nieuwe BRL9500-MWA-U en de laatste ISSO-publicatie 75.2 (publicatiedatum 1 april 2023). Omdat hier de nieuwe BRL gevolgd moet worden, betekent dit dat het door een gecertificeerde energieprestatie adviseur en certificaathouder gedaan moet worden. Het maatwerkadvies moet opgesteld en geregistreerd zijn voorafgaand aan de eerste investering waarvoor de EIA gebruikt wenst te worden.

Voorwaarden EIA

Om in aanmerking te komen moeten er minstens drie labelstappen worden gemaakt met de geplande maatregelen. Een tweede belangrijke wijziging is dat het minimaal te behalen label ook strenger is geworden. Na het uitvoeren van de maatregelen moet er minimaal een label A gehaald worden, dit was voorheen label B. Het maximale investeringsbedrag dat wordt vergoed blijft wel gelijk: 85 euro per m2 gebruiksoppervlakte per labelsprong. Is er al een goed energielabel en wordt er gewerkt naar de renovatiestandaard, dan moeten er nog steeds minimaal drie labelstappen gezet worden maar is het bedrag 100 euro per m2 per labelstap (omschrijving 210001).

Meer informatie over de EIA en alle wijzigingen die hebben plaatsgevonden kan gevonden worden op deze websites van RVO:

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers (rvo.nl)

Wijzigingen Energielijst 2024 (rvo.nl)

Maatwerkadvies maken met een geattesteerde software

Wil jij een maatwerkadvies maken met een geattesteerde software? Een maatwerkadvies biedt de perfecte oplossing voor de adviseur die snel, betrouwbaar en professioneel advies wil geven aan gebouweigenaren die hun gebouw willen verduurzamen. Met onze software ben je verzekerd van duidelijke berekeningen en kant-en-klare rapportages die je direct naar je opdrachtgever kunt sturen. Vabi EPA Maatwerkadvies is speciaal ontworpen om tijd te besparen, zodat jij je kunt concentreren op wat je het beste doet, waardevol advies bieden aan jouw klanten. Onze Maatwerkadvies software bestaat uit twee modules, Maatwerkadvies-W en Maatwerkadvies-U.

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...

18 januari 2024
De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de...

18 december 2023
Tijd besparen met defaultwaarden in geometrie

De invoer van de geometrie in Vabi EPA of Assets Energie is vaak een tijdrovende bezigheid. Om dit te vergemakkelijken, is het mogelijk gebruik...