Maak je gebouw klaar voor 2050 met de renovatiestandaard

We zijn inmiddels enige tijd op weg met de BENG eisen voor nieuwbouw, maar ook bestaande bouw zal zijn steentje moeten bijdragen om de klimaatdoelen te halen. Voor woningen zijn we al bekend met de standaard op het energielabel en de streefwaarden. Dit geeft een richtlijn aan voor het verlagen van de warmtevraag bij het renoveren van woningen. Er komt nu ook een gelijkwaardige richtlijn voor utiliteitsgebouwen: de renovatiestandaard. In dit artikel wordt verder uitgelegd wat dat inhoudt. Door nu al rekening te houden met de renovatiestandaard bij verbouwingsplannen, is je gebouw straks klaar voor de toekomst.

De renovatiestandaard 

De standaard voor woningen kijkt naar isolatie, infiltratie en het ventilatiesysteem voor de netto warmtebehoefte, met als doel spijtvrij isoleren als voorbereiding op aardgasvrije woningen. De renovatiestandaard voor utiliteitsgebouwen kijkt naar de labelklasse. Als je gebouw voor 2030 aan de renovatiestandaard voldoet, dan is die (minimaal) tot 2050 energiezuinig. De renovatiestandaard varieert van een label A++ of A+++ afhankelijk van de gebruiksfunctie, zie tabel 1. In 2050 zal er een wettelijke eindnorm zijn, deze eindnorm geeft aan tot welk niveau een gebouw verduurzaamd moet worden.  

Het traject tot de eindnorm in 2050 wordt opgesplitst in twee fasen. De eerste fase is tot 2030 en betreft de renovatiestandaard. In deze fase kun je vrijwillig verduurzamen. Als je na verbouwing aan de renovatiestandaard voldoet, krijg je vrijstelling tot 2050 om verplicht verder te verduurzamen. Maar er zijn natuurlijk ook andere verplichtingen, bijvoorbeeld aardgasvrij voor 2050, daar krijg je geen vrijstelling voor. Na 2030 gaat de tweede fase in en wordt de verplichte eindnorm vastgelegd. Dit gaat dan samen met de dan nieuwe EPBD. Alle gebouwen moeten vervolgens in 2050 aan deze eindnorm voldoen. 

Door op tijd te beginnen met het plannen van renovatiewerkzaamheden en de renovatiestandaard daarin mee te nemen, kun je zo veel mogelijk op natuurlijke vervangingsmomenten doen. Daarmee bespaar je op onnodig kosten, om achteraf of na 2030 opnieuw te moeten verduurzamen. 

Renovatiestandaard op het energielabel 

Vanaf 1 juli zal op het energielabel vermeld worden of het gebouw aan de renovatiestandaard voldoet. Hiermee kan dan snel gezien worden of het gebouw al klaar is voor 2050 of dat er nog verder moet worden verduurzaamd. Om deze verduurzaming ook verder te stimuleren zal de renovatiestandaard ook gebruikt gaan worden bij subsidies en financiële regelingen.  

1 Renovatiestandaard per gebruiksfunctie 

Bij meerdere deelfunctie’s 

Als een gebouw meerdere functies heeft wordt de renovatiestandaard vloeroppervlakte gewogen op basis van onderstaande tabel.  

Formule is dan als volgt: 

  • % m2 per gebruiksfunctie vermenigvuldigen met de renovatiestandaard van de betreffende functie, conform onderstaande tabel (minimale waarde van de label letter A++ of A+++ van de betreffende gebruiksfunctie). 
  • Aandeel van alle functies in het gebouw optellen. 

Er wordt vervolgens een EP2 grenswaarde voor de renovatiestandaard bepaald voor het gebouw. Als de EP2 gelijk of lager is zal hier aan voldaan worden. Bijvoorbeeld: 

50 m2 bijeenkomst (max. 100) & 50 m2 (max. 110). Er wordt voldaan aan de renovatie standaard als de EP2 maximaal 0,5 * 100 + 0,5*110 = 105 kWh/m2 is. 


 Heb je vragen of wil je meer weten over onze software? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...