Standaard en streefwaarden en het energielabel

Sinds 1 augustus staat op alle nieuwe energielabels vermeld of de isolatie van de woning voldoet aan de Standaard voor isolatie. Hiermee kan een eigenaar of toekomstige koper zien of een woning klaar is voor een duurzame warmtevoorziening, of dat een woning juist nog niet voldoet aan de Standaard.  Daarnaast wordt in de toelichting de streefwaardes per bouwdeel aangegeven.

Wat zijn standaard- en streefwaarden?

De Standaard voor woningisolatie is afgelopen voorjaar door de minister van Binnenlandse zaken geïntroduceerd.  Dit is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Om de doelen van het Klimaatakkoord te bereiken moet onder meer het warmteverlies van gebouwen en het energieverbruik van verwarmingsinstallaties worden beperkt. De Standaard is ontwikkeld om eigenaren hierbij te ondersteunen. Ze krijgen een referentie voor wat als goede en toekomstvaste woningisolatie kan worden beschouwd. Met het isoleren naar de Standaard worden woningen voorbereid op een toekomst waarin woningen met lagere temperaturen (50 graden of lager) kunnen worden verwarmd dan nu.

Als eigenaar kun je de isolatie van de woning in stapjes aanpakken, bijvoorbeeld eerst dakisolatie, dan dubbel glas, ventilatie, etc. Per bouwdeel wordt een zogenaamde streefwaarde berekend. Hier wordt geen minimum aan gekoppeld. Je kunt variëren met streefwaarden, zolang het resultaat van de woning in zijn geheel maar voldoet aan de Standaard die voor dat woningtype geldt.

Lees meer over de Standaard- en streefwaarden

Toepassing Standaard- en streefwaarden

Voldoet een woning aan de Standaard voor isolatie, dan is de woning klaar voor een toekomst zonder aardgas. In veel gevallen kan de woning dan worden aangesloten op een warmtepomp of een warmtenet. Nu de Standaardwaarde op het energielabel wordt getoond, kunnen potentiële eigenaren zien in hoeverre verbeteringen nog nodig zijn aan de woning voor verwarming zonder aardgas. Zo kunnen zij hier bij de financiering rekening mee houden.

De Standaard kan gebruikt worden als input voor de keuze voor de meest geschikte warmtebron per wijk. Het is daarom één van de twee pijlers van de Aedes Routekaart 2.0. Hiermee kunnen woningcorporaties de warmtebehoefte per woning in kaart brengen en deze vervolgens koppelen aan de toekomstig beschikbare warmtebronnen.

Lees meer over de Aedes Routekaart in dit artikel.

De Standaard met terugwerkende kracht op het energielabel

Vanaf 1 september kun je met terugwerkende kracht oude energielabels (geregistreerd tussen 1 januari 2021 en 1 augustus 2021) voorzien van de Standaard. Hiervoor kun je de pdf van het energielabel opnieuw downloaden op mijn.overheid.nl onder het kopje Wonen bij de kadastrale gegevens.

Sinds versie 8.5 wordt de Standaard berekend in Vabi EPA en Vabi Assets Energie. Wil je vanaf augustus dus een woning registreren en de standaard getoond hebben op het energielabel? Zorg dan dat je werkt met versie 8.5 of later.

Heb je nog vragen over het energielabel, Vabi EPA of Vabi Assets Energie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Gerelateerde artikelen

25 maart 2021
Analyse: Labelverschuivingen per woning bij de NTA 8800

Met de komst van de NTA 8800 zijn er ook nieuwe labelklassen gekomen. Via deze Excel kun je op voorraadniveau bekijken wat de labelverschuivingen...

25 maart 2021
Aan de slag met de Aedes Routekaart 2.0

OP 13 april lanceerde Aedes de nieuwe Routekaart om de doelen van het Klimaatakkoord te vertalen naar beleid voor verduurzaming richting 2050. Hiermee kun...

02 maart 2021
5 overwegingen om de conversie naar de NTA 8800 uit te voeren (of nog even te wachten)

Sinds 1 januari is de nieuwe rekenmethodiek voor het berekenen van een energielabel, de NTA 8800, van kracht. Hierbij is er veel veranderd. Van...