De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van de berekening volgens de NTA 8800. Alle nieuwe aanvragen vallen dus onder de vernieuwde regeling. Als je als verhuurder een EPV ontvangt voor een woning die voor 1 oktober 2023 is geregistreerd verandert er niets.

Voorwaarden vergoeding

Of een woning in aanmerking komt voor een vergoeding en de hoogte van deze vergoeding, hangt af van een aantal factoren: het type woning (een- of meergezingswoning), het bouwjaar, de compactheid, de warmtebehoefte, het primair energiegebruik (EP2) en de hoeveelheid opgewekte duurzame energie. De waarden die hieraan gekoppeld zijn, staan in de onderstaande tabel:

De warmtebehoefte is een veel gebruikte parameter binnen Vabi EPA en Vabi Assets Energie. Dit is dezelfde waarde die ook gebruikt wordt voor het toetsen aan de standaard. De eis aan de warmtebehoefte is net als voor de standaard gelinkt aan de compactheid en het type woning. Voor een woning met een grotere compactheid, dus meer verliesoppervlakte, is de maximale waarde ook hoger.

Het primair energieverbruik is hetzelfde als de EP2 EMG forfaitair. Deze moet voor de vergoeding kleiner zijn dan nul, wat dus verder gaat dan de standaard BENG eisen. Dit zit ook gelinkt aan de hoeveelheid lokaal opgewekte elektriciteit. Deze moet groter zijn dan het verbruik van de installaties in het pand, waardoor een deel van de opgewekte stroom door de bewoner ook gebruikt kan worden voor huishoudelijk verbruik.

Met de vernieuwde EPV wordt er dus een extra motivatie gegeven om vergaand te verduurzamen en verder te gaan dan de standaard nieuwbouw eisen. Zo wordt het toepassen van de nodige maatregelen ook financieel beter haalbaar.

Vabi Assets Energie Connector

Voor woningcorporaties die gebruik maken van Vabi Assets Energie is het mogelijk om een uitbreiding van de Connector aan te vragen. Niet alle resultaten die worden gebruikt voor de bepaling van de EPV worden standaard via de Connector doorgegeven. De aangepaste Connector maakt dit wel mogelijk. Lees hier meer over Vabi Assets Energie.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen Energieprestatievergoeding (EPV) voor verhuurders (rvo.nl)

EPV tabel: Tabellen maximale energieprestatievergoeding (rvo.nl)

Gerelateerde artikelen

21 juni 2024
Aanleveren gegevens Duurzaamheid Aedes-benchmark

Corporaties kunnen vanaf 1 juli 2024 weer gegevens aanleveren voor het prestatieveld Duurzaamheid en de deelscore Technische woningkwaliteit van het prestatieveld Onderhoud & verbetering....

20 juni 2024
Aardgasvrij en toekomstklaar isoleren – dVi / dPi en SAM

Binnen de Nationale prestatieafspraken moeten woningcorporaties 675.000 woningen toekomst klaar isoleren tot en met 2030. Daarnaast is het een doelstelling van de NPA om...

19 juni 2024
Uitfaseren EFG labels

In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat uiterlijk in 2028 alle E, F en G labels uit de sector verdwenen zijn, met de uitzondering...