De EPV regeling gebruikt vanaf nu de NTA 8800

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van de berekening volgens de NTA 8800. Alle nieuwe aanvragen vallen dus onder de vernieuwde regeling. Als je als verhuurder een EPV ontvangt voor een woning die voor 1 oktober 2023 is geregistreerd verandert er niets.

Voorwaarden vergoeding

Of een woning in aanmerking komt voor een vergoeding en de hoogte van deze vergoeding, hangt af van een aantal factoren: het type woning (een- of meergezingswoning), het bouwjaar, de compactheid, de warmtebehoefte, het primair energiegebruik (EP2) en de hoeveelheid opgewekte duurzame energie. De waarden die hieraan gekoppeld zijn, staan in de onderstaande tabel:

De warmtebehoefte is een veel gebruikte parameter binnen Vabi EPA en Vabi Assets Energie. Dit is dezelfde waarde die ook gebruikt wordt voor het toetsen aan de standaard. De eis aan de warmtebehoefte is net als voor de standaard gelinkt aan de compactheid en het type woning. Voor een woning met een grotere compactheid, dus meer verliesoppervlakte, is de maximale waarde ook hoger.

Het primair energieverbruik is hetzelfde als de EP2 EMG forfaitair. Deze moet voor de vergoeding kleiner zijn dan nul, wat dus verder gaat dan de standaard BENG eisen. Dit zit ook gelinkt aan de hoeveelheid lokaal opgewekte elektriciteit. Deze moet groter zijn dan het verbruik van de installaties in het pand, waardoor een deel van de opgewekte stroom door de bewoner ook gebruikt kan worden voor huishoudelijk verbruik.

Met de vernieuwde EPV wordt er dus een extra motivatie gegeven om vergaand te verduurzamen en verder te gaan dan de standaard nieuwbouw eisen. Zo wordt het toepassen van de nodige maatregelen ook financieel beter haalbaar.

Vabi Assets Energie Connector

Voor woningcorporaties die gebruik maken van Vabi Assets Energie is het mogelijk om een uitbreiding van de Connector aan te vragen. Niet alle resultaten die worden gebruikt voor de bepaling van de EPV worden standaard via de Connector doorgegeven. De aangepaste Connector maakt dit wel mogelijk. Lees hier meer over Vabi Assets Energie.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen Energieprestatievergoeding (EPV) voor verhuurders (rvo.nl)

EPV tabel: Tabellen maximale energieprestatievergoeding (rvo.nl)

Gerelateerde artikelen

18 januari 2024
De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de...

18 januari 2024
Met ingang van 2024 is de Energie-investeringsaftrek verbeterd op basis van de NTA 8800

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling vanuit de overheid om de kosten voor aanschaf en installatie van energiebesparende maatregelen deels te compenseren. Ook...

18 december 2023
Tijd besparen met defaultwaarden in geometrie

De invoer van de geometrie in Vabi EPA of Assets Energie is vaak een tijdrovende bezigheid. Om dit te vergemakkelijken, is het mogelijk gebruik...