Standaardwaarden voor woningisolatie: het nieuwe sturingsmiddel

Afbeelding ter decoratie van een gebouw

Op 18 maart jl. heeft Demissionair Minister Ollongren een nieuw sturingsmiddel voor verduurzaming van woningen geïntroduceerd: de Standaardwaarden. Dit is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Om de doelen van het Klimaatakkoord te bereiken moet onder meer het warmteverlies van gebouwen en het energieverbruik van verwarmingsinstallaties worden beperkt. De Standaard is ontwikkeld om eigenaren hierbij te ondersteunen. Ze krijgen een referentie voor wat als goede en toekomstvaste woningisolatie kan worden beschouwd. Met het isoleren naar de Standaard worden woningen voorbereid op een toekomst waarin woningen met lagere temperaturen (50 graden of lager) kunnen worden verwarmd dan nu.

Wat is de Standaardwaarde?

De Standaard richt zich op de definitie van een zogenaamde “spijtvrije” verbouwing waarmee de gebouweigenaar ervan verzekerd is dat later, bij aansluiting op duurzame bronnen met een lagere temperatuur, niet nogmaals een ingrijpende aanpassing aan dezelfde bouwdelen noodzakelijk is. De Standaard wordt geformuleerd op het niveau van de gehele woning en wordt uitgedrukt as netto warmtevraag in kWh/m2/jaar (aansluitend op de NTA8800-bepalingsmethodiek).  De Standaard kan gebruikt worden als input voor de keuze voor de meest geschikte warmtebron per wijk. Het is daarom één van de twee pijlers van de Aedes Routekaart.  Lees hier meer over in dit artikel.

De Standaardwaarden

De waarden die bij de Standaard (netto warmtevraag) horen, moesten op het moment van het sluiten van het klimaatakkoord nog verder uitgewerkt worden. Het voorstel is nu gedaan. Het niveau voor de Standaard is per woning verschillend. Deze is namelijk afhankelijk van het bouwjaar, het woningtype en de mate van compactheid van de woning (Als/Ag verhouding). In onderstaande tabel staat het voorstel van de minimum waarden per woningtype. Hieronder zijn de standaardwaarden weergegeven.

Standaardwaarden per woningtype

Bekijk de waarden in grafiekvorm:

Standaardwaarden per woningtype: grafiek

Streefwaarden

Als eigenaar kun je de isolatie van de woning in stapjes aanpakken, bijvoorbeeld eerst dakisolatie, dan dubbel glas, ventilatie, etc. Per bouwdeel wordt een zogenaamde streefwaarde berekend. Hier wordt geen minimum aan gekoppeld. Je kunt variëren met streefwaarden, zolang het resultaat van de woning in zijn geheel maar voldoet aan de Standaard die voor dat woningtype geldt.

Verplichting van de Standaardwaarden

De Standaard wordt voorlopig nog niet verplicht. De Minister laat dit over aan een volgend kabinet. Pas vanaf 2025 zal worden bekeken hoe deze verplichting eruit komt te zien. Wel geeft ze een aantal opties voor vervolg:

  • De Standaard communiceren op het energielabel
  • De Standaard gebruiken als referentiepunt voor subsidies
  • De Standaard op te nemen in het Woningwaarderingsstelsel.

Standaardwaarden op het energielabel

Vanaf versie 8.5 zitten de standaardwaarden in Vabi Assets energie en Vabi EPA. Sinds 1 augustus worden de standaardwaarden ook op het energielabel getoond. Vanaf 1 september is het mogelijk om, met terugwerkende kracht, afgemelde labels die gemaakt zijn met de NTA 8800 te voorzien van de standaardwaarden.

De standaard op het energielabel geeft weer of een woning voldoet aan de standaard voor woningisolatie. Zo kunnen potentiële kopers bij de aankoop van hun woning rekening houden met mogelijke werkzaamheden om de woning geschikt te maken voor verwarming zonder aardgas.

De Standaardwaarden in Vabi EPA en Vabi Assets Energie

Vanaf versie 8.5 wordt de Standaard berekend in Vabi EPA en Vabi Assets Energie.Wil je de standaardwaarde getoond hebben op het energielabel, is het dus van belang dat je werkt met versie 8.5 of hoger van Vabi EPA of Vabi Assets Energie.

De Standaard is één van de twee pijlers van de Aedes Routekaart 2.0. Lees meer hierover in dit artikel. De gegevens hiervoor komen uit de Shaere Rapportage in Vabi Assets Energie. Deze is beschikbaar in versie 8.2 en hoger.

Lees hier de volledige brief van de Minister

Wil je meer weten over de Standaard waarden, de Routekaart of Vabi Assets Energie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

 

Gerelateerde artikelen

25 maart 2021
Analyse: Labelverschuivingen per woning bij de NTA 8800

Met de komst van de NTA 8800 zijn er ook nieuwe labelklassen gekomen. Via deze Excel kun je op voorraadniveau bekijken wat de labelverschuivingen...

25 maart 2021
Aan de slag met de Aedes Routekaart 2.0

OP 13 april lanceerde Aedes de nieuwe Routekaart om de doelen van het Klimaatakkoord te vertalen naar beleid voor verduurzaming richting 2050. Hiermee kun...

02 maart 2021
5 overwegingen om de conversie naar de NTA 8800 uit te voeren (of nog even te wachten)

Sinds 1 januari is de nieuwe rekenmethodiek voor het berekenen van een energielabel, de NTA 8800, van kracht. Hierbij is er veel veranderd. Van...