Banner op de pagina woonlastenbeleid

Woonlastenbeleid voor woningcorporaties

Afbeelding van een muntstuk op de pagina woonlasten
4 tips bij het maken van prestatieafspraken over woonlasten

Hoe zorg je ervoor dat je verdere afspraken kunt maken over betaalbaarheid door niet alleen de huur, maar de volledige woonlasten mee te nemen? Wij geven vier tips voor het maken van prestatieafspraken op basis van woonlasten.

Afbeelding ter decoratie - over vabi vastgoeddata
Passendheidstoets over de totale woonlasten? Zo’n 45 corporaties zijn alvast begonnen!

Passend toewijzen op basis van woonlasten kan de “missing link” zijn die de thema’s duurzaamheid en betaalbaarheid op een uniforme wijze met elkaar weet te verbinden.

Afbeelding ter decoratie - ipad
Wonen Noordwest Friesland toont woonlasten aan nieuwe huurders

Woningstichting Wonen Noordwest Friesland toont de totale woonlasten van een woning op hun website. Hiermee krijgen nieuwe huurders direct inzicht in de woonkosten van een woning en kunnen daarmee een passende woonkeuze maken.

Van woonlastenbeleid naar huurbeleid

De handreiking woonlastenbeleid is voor iedereen die aan de slag wil met woonlasten. Wat zijn woonlasten? Hoe start je met woonlastenbeleid? Hoe zie je je eigen rol? Welke norm hanteer je? Hoe communiceer je hierover? Deze en andere vragen worden behandeld in de handreiking. Wij houden hierbij een vaste volgorde aan zoals die het meest logisch is, maar het mooie van woonlastenbeleid is dat je er op ieder moment mee aan de slag kunt!

Afbeelding ter decoratie - woonlasten handreiking

Lees meer in de handreiking

Download nu

Vabi Assets Woonlasten

Vabi heeft als eerste partij in Nederland, gebruikmakend van gegevens van het Nibud, onderzoek uitgevoerd naar een relatie tussen het energielabel van een woning in combinatie met de bewonerskenmerken en werkelijke energieverbruiken. Het resultaat is een rekenmethodiek die een nauwkeurige en betrouwbare inschatting maakt van het toekomstige energieverbruik van een huurder. In de berekening wordt gebruik gemaakt van specifieke huishoudenssamenstellingen. Ook wordt de relatie tussen bewoners en de gemiddelde woningtemperatuur en de gewijzigde woningtemperatuur na energetische verbeteringen meegenomen. Dankzij een koppeling van Vabi Assets Energie met het woonruimteverdeelsysteem kun je potentiële huurders informeren over de totale woonlasten van een woning, dus zowel de huur- als de verwachte energielasten. Hierdoor krijgt een bewoner inzicht in de totale woonlasten en kan op basis daarvan een gefundeerde keuze maken.

Banner op de pagina woonlastenbeleid voor woningcorporatie

Meer weten over Vabi Assets Woonlasten?

Lees meer