Woonlastenbeleid: wat en voor wie doen we het eigenlijk?

visie op woonlastenbeleid

Delft, 26 april 2017 – Heb je ervoor gekozen om met woonlasten aan de slag te gaan? Een goede stap! Dan is het belangrijk om juiste doelen en ambities te bepalen. Hiervoor kun je jezelf wat vragen stellen. Wat zijn acceptabele woonlasten? Wat is onze visie op de markt? Wat is onze rol daarin? In dit artikel lichten we toe waar je op moet letten bij het beantwoorden van deze vragen.

Visie op marktontwikkelingen

Externe ontwikkelingen hebben een grote impact op de aard en omvang van een eventuele betaalbaarheidsproblematiek. Het is daarom van belang een visie te ontwikkelen op deze externe ontwikkelingen. Wij raden aan om in ieder geval een visie te ontwikkelen op het gebied van:

  • Demografische en economische ontwikkeling van de doelgroep(en);
  • Ontwikkeling van de corporatiemarkt;
  • Ontwikkeling energieprijzen.

Visie op de eigen rol

Wie is de doelgroep en wat doen wij voor hen? Dit is een belangrijke vraag die beantwoord moet worden vóór je met woonlastenbeleid aan de slag kunt gaan. De corporatie is niet alléén verantwoordelijk voor het betaalbaar houden van het wonen. Ook andere partijen, zoals de gemeente, spelen hierin een belangrijke rol. Voordat je beleid gaat vormen, is het goed om te bepalen welke rol je als corporatie hierbij wilt spelen.

Opstellen portefeuilleplan

Het daadwerkelijk sturen in de portefeuille op woonlasten en betaalbaarheid is op strategisch en tactisch niveau zeer complex. De woonlasten en de betaalbaarheid zijn immers niet alleen afhankelijk van vastgoedkenmerken, maar ook van het huishouden dat de woning bewoont. Benieuwd hoe je hier mee om kan gaan? Bekijk de handreiking “van huurbeleid naar woonlastenbeleid“.

Prestatieafspraken

De betaalbaarheid van het wonen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de verhuurder. Wij adviseren dan ook om de betaalbaarheid en woonlasten onderdeel te maken van de prestatieafspraken met de gemeente. Het tonen van woonlasten in het woonruimteverdeelsysteem is hierbij een handig hulpmiddel. In dit artikel vertellen we meer over het maken van prestatieafspraken op basis van woonlasten.

Wil je meer weten over het opstellen van doelen en ambities op het gebied van woonlasten? Download dan onze handreiking: “van huurbeleid naar woonlastenbeleid

Gerelateerde artikelen

16 november 2023
Vabi komt met de module Daglichtfactor

Met de nieuwe normen NEN-EN 17037 en NPR 4057 die de berekening volgens NEN 2057 vervangen, wordt het gebruik van hoogwaardige software cruciaal voor...

16 november 2023
Release Vabi Uniforme Omgeving 11.61

Eind vorige maand is de 11.61 versie van UO gereleaset. In deze versie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Naast een uitgebreidere data-uitwisseling met IFC, kun...

15 november 2023
Vraag het aan Esther: Deze week gaat het over foutmeldingen in Vabi Elements

Veel van de vragen op de servicedesk hebben betrekking op meldingen die door Vabi Elements gegenereerd worden. Ook als de berekening wel is geslaagd...