Zo maakt u woonlasten de basis van prestatieafspraken

prestatieafspraken

Delft, 20 oktober 2016 – Regionaal afspraken maken over woonlasten. Zou dit niet de basis moeten zijn van uw prestatieafspraken? De missie van veel corporaties bevat immers dat zij zich verantwoordelijk voelen voor voldoende betaalbare woningen. De huur en de energetische kwaliteit zijn hierbij belangrijke sturingsmiddelen voor de corporaties. En ook de overheid heeft het thema betaalbaarheid als het belangrijkste thema voor de volkshuisvestelijke prestaties benoemd. En met o.a. de huurtoeslag, (lokale) heffingen en toewijzingsbeleid hebben ze sturingsmiddelen in handen om het wonen betaalbaar te houden. Dat maakt de aandacht voor betaalbaarheid en woonlasten een logisch onderdeel van de regionale prestatieafspraken.

prestatieafspraken

Woningmarktregio Haaglanden

In 2015 hebben de woningmarktregio Haaglanden en SVH hun handtekening gezet onder de Regionale Prestatieafspraken (RPA) 2015 t/m 2018. De twee partijen kozen hierom bij de afspraken over duurzaamheid, niet de huur, maar de totale woonlasten als basis te nemen voor de afspraken. De regio was hiermee de eerste in Nederland.

De afspraken rondom duurzaamheid zijn vooral gemaakt met het oog op betaalbaarheid. Zowel de gemeenten als SVH zien het betaalbaar houden van de woonlasten als een gezamenlijke uitdaging. Daarom hebben zij onder andere afgesproken om:

  1. Regionaal normen te ontwikkelen voor het definiëren van de woonlastenproblematiek
  2. Beleid te formuleren voor complexen met hoge woonlasten

Monitoring

Om de afspraken rondom de woonlasten te monitoren, hebben de partijen de woonlasten in kaart gebracht en normen ontwikkeld om te zien waar zich de grootste woonlastenproblematiek bevindt (zogenaamde rode complexen). Hiermee kregen ze lokaal inzicht in de woonlastenproblematiek.

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:SVH-en-advies-over-betaalbaarheid-woonlasten

Inzicht in gedrag

Daarnaast hebben ze de woningzoekenden inzicht geboden in de woonlasten door in het woonruimteverdeelsysteem bij vrijwel alle woningen de totale woonlasten te tonen. Bovendien krijgen woningzoekenden een persoonlijk advies over de betaalbaarheid.

Tenslotte is ook het belang van energiebesparend gedrag en het gezamenlijk aanbieden van acties met betrekking energiebesparende maatregelen in de afspraken meegenomen.

Bekijk hier de prestatieafspraken van de regio Haaglanden

Ondersteuning van Vabi

SVH heeft gebruik gemaakt van de door Vabi ontwikkelde methodiek voor het definiëren van de woonlastenproblematiek. Op basis van energetische kenmerken van de woning en kenmerken van het huishouden maakt Vabi een realistische inschatting van de energielasten (de betrouwbaarheid van de berekende energielasten is door TNO gevalideerd). Ook de huur en huurtoeslag worden meegenomen in de berekening. Zo krijgen (potentiële) huurders een betrouwbaar beeld van de woonlasten bij een nieuwe verhuring. Dankzij een koppeling van Vabi Assets Energie met het woonruimteverdeelsysteem worden de woonlasten getoond aan potentiële huurders en getoetst aan de gebruikte betaalbaarheidsnormen.

Meer informatie

Wilt u ook aan de slag met het tonen van woonlasten en betaalbaarheidsadvies? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 

Gerelateerde artikelen

16 november 2023
Vabi komt met de module Daglichtfactor

Met de nieuwe normen NEN-EN 17037 en NPR 4057 die de berekening volgens NEN 2057 vervangen, wordt het gebruik van hoogwaardige software cruciaal voor...

16 november 2023
Release Vabi Uniforme Omgeving 11.61

Eind vorige maand is de 11.61 versie van UO gereleaset. In deze versie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Naast een uitgebreidere data-uitwisseling met IFC, kun...

15 november 2023
Vraag het aan Esther: Deze week gaat het over foutmeldingen in Vabi Elements

Veel van de vragen op de servicedesk hebben betrekking op meldingen die door Vabi Elements gegenereerd worden. Ook als de berekening wel is geslaagd...