Drie voorbeelden hoe u woonlasten kunt tonen

Delft, 19 maart 2015 – Betaalbaarheid van wonen is een belangrijk thema bij woningcorporaties. Het tonen van woonlasten speelt hierbij een belangrijke rol. Hierbij geeft u namelijk naast de huur van de woning ook inzicht in de energielasten. Een (toekomstige) bewoner kan op basis van deze gegevens een gefundeerde keuze maken. Veel corporaties tonen al woonlasteninformatie bij de verhuur van hun woningen.

Door het tonen van de totale woonlasten vertaalt u naast de huur de verwachte energielasten van de woning naar uw doelgroep. Daarmee zorgt u ervoor dat potentiële huurders een bewuste keuze maken voor een passende woning en voorkomt u dat mensen door hun keuze in financiële problemen komen. Wat uiteindelijk leidt tot minder huurderving en minder betalingsachterstanden.

Woonlasten kunnen per huishoudens-typologie sterk verschillen. Door aan de woningzoekenden de woonlasten te communiceren die specifiek zijn voor de samenstelling van hun huishoudentype, herkennen (toekomstige) huurders zich in uw boodschap. U kunt op deze manier effectief sturen op de keuze van een huurder voor een woning.

Het communiceren van woonlasten kan op verschillende manieren. Het hangt er van af of u woningzoekenden wilt informeren over toekomstige woonlasten, of dat u ook zittende huurders wilt informeren over hun huidige woonlasten en welke afspraken u heeft gemaakt met uw gemeente. Sommige corporaties kiezen er voor om woonlasten te tonen via het woonruimtebemiddelingssysteem, anderen doen dit via de eigen website. Het is maar wat het beste bij uw situatie past. Bekijk hieronder drie voorbeelden van corporaties die woonlasten op verschillende manieren tonen.

Klik voor Wonen

Klik voor Wonen bemiddelt in het verhuren en verkopen van woonruimten van zeven corporaties in West-Brabant. De indicatie van de woonlasten wordt automatisch getoond voor vier verschillende typen huishoudens. Een woningzoekende heeft ook de mogelijkheid om in te loggen, waarna een indicatie van de persoonlijke woonlasten gegeven wordt.

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:Drie-voorbeelden-van-het-tonen-van-woonlasten_1

Woonservice Den Bosch

Ook WoonService Den Bosch toont woonlasten in het woonruimteverdeelsysteem. WoonService toont voor een aantal woningcorporaties een uitsplitsing van woonlasten in kale huur, servicekosten, kosten voor gas, water en licht en heffingen. Bij elke woning zijn de woonlasten van vier huishoudensgroepen berekend.

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:Drie-voorbeelden-van-het-tonen-van-woonlasten_2

Woningcorporatie Domesta

Domesta is als corporatie actief in Zuid-Oost Drenthe en hanteert in haar verhuurproces het optiemodel. Zij hebben daarom gekozen om woonlasten te tonen via de eigen website in plaats van een woonruimtebemiddelingssysteem. Huurders en woningzoekenden kunnen op de website van Domesta eenvoudig zelf hun woonlasten berekenen voor elke gewenste woning door middel van de woonkostenrekenmachine. De rekenmachine vraagt om bewonersinformatie en vult deze aan met woningkenmerken uit het systeem. Op basis hiervan wordt een indicatie van de persoonlijke woonlasten gegeven.

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:Drie-voorbeelden-van-het-tonen-van-woonlasten_3

Meer informatie

Wilt u ook aan de slag met het tonen van woonlasten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

24 november 2023
Toekomstbestendig renoveren met de renovatiestandaard

We zijn inmiddels enige tijd op weg met de BENG eisen voor nieuwbouw, maar ook bestaande bouw zal zijn steentje moeten bijdragen om de...

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

23 november 2023
Maatregelen maken volgens de isolatiestandaard

In de vastgoedmarkt zijn we veelal bezig met duurzaamheid. Om op een toekomstbestendige manier een verduurzaming uit te voeren is de isolatiestandaard in het...