Ontdek Vabi Assets

Vabi Assets Woonlasten

Volledig inzicht in de woonlasten van een huurder

Volledig inzicht in de woonlasten van een huurder

Betaalbaarheid is hét thema bij zowel de woningcorporaties als de overheid. Niet de huur, maar de totale woonlasten bepalen de betaalbaarheid van een woning. Inzicht in de totale woonlasten, voor zowel de (potentiële) huurders als de corporatie, is daarom essentieel. Vabi Assets Woonlasten geeft op een betrouwbare manier inzicht in de toekomstige woonlasten.

berekening labelplicht
Betrouwbare methodiek

De Vabi Woonlastenmethodiek maakt een nauwkeurige en betrouwbare inschatting maakt van het toekomstige energieverbruik van een huurder. In de berekening wordt gebruik gemaakt van gegevens van de door veel corporaties gebruikte normen van het Nibud. De methodiek is gevalideerd door TNO.

Persoonlijk en automatisch

Dankzij een koppeling met de woonruimtederdeelsystemen kunnen potentiële huurder bij elke woning een indicatie van de woonlasten zien op basis van voorgedefinieerde profielen. Na inloggen wordt de indicatie berekend op basis van de persoonlijke situatie van de woningzoekende.

Afbeelding van een muntstuk op de pagina woonlasten
Betaalbaarheids advies

Met een betaalbaarheidsadvies geef je advies aan de woningzoekende over de betaalbaarheid van een woning. Gebaseerd op berekende woonlasten en normen van het NIBUD geef je de woningzoekende advies of de woning binnen het persoonlijk budget past, gevisualiseerd in kleuren.

Functionaliteiten

Bekijk de belangrijkste functionaliteiten van Vabi Assets Woonlasten

Tonen van energielasten op basis van betrouwbare rekenmethodiek

Tonen van huurtoeslag

Koppeling met woonruimteverdeelsysteem

Berekeningen op basis van EPA-bestanden

Gebruikmakend van normen van Nibud

Onze klanten

Een greep uit de corporaties die werken met Vabi Assets Woonlasten:

Afbeelding ter decoratie - woonlasten handreiking

Meer weten over Vabi Assets Woonlasten?

We laten je graag zien hoe eenvoudig je met Vabi Assets Woonlasten aan de slag gaat

Vraag meer informatie aan