4 tips bij het maken van prestatieafspraken over woonlasten

prestatieafspraken

Delft, 31 mei 2017 – De zomer is in aantocht en dat betekent dat de voorbereidingen voor de nieuwe prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisaties weer in volle gang zijn. Ook dit jaar verwachten we dat betaalbaarheid het belangrijkste onderwerp zal zijn bij het maken van prestatieafspraken. In de praktijk komt het thema ‘betaalbaarheid” echter meestal niet verder dan alleen de huur. Hoe zorg je ervoor dat je verdere afspraken kunt maken over betaalbaarheid door niet alleen de huur, maar de volledige woonlasten mee te nemen? Wij geven vier tips voor het maken van prestatieafspraken op basis van woonlasten.

Start met het monitoren van de woonlastenproblematiek

Het vormgeven van betaalbaarheidsbeleid is niet eenvoudig. Een goede eerste stap is om de woonlasten in de gemeente in kaart te brengen en normen te ontwikkelen om te zien in welke complexen zich de grootste woonlastenproblematiek bevindt. Op basis hiervan kun je afspreken binnen welke termijn je welke complexen gaat aanpakken. Uitgangspunten hierbij kunnen de levensduur van de woningen, de investeringen die de corporatie moet doen maar ook de wensen van de huurders en de huurverhoging die ze krijgen doorberekend. De regio Haaglanden was de eerste regio in Nederland die zijn prestatieafspraken op deze manier hebben vormgegeven. Lees hier hoe ze dit hebben gedaan.

Duurzaamheid is wel degelijk betaalbaar!

Betaalbaarheid is bij het maken van prestatieafspraken een belangrijk, zo niet het belangrijkste thema op de agenda. Maar vergeet duurzaamheid daarbij niet! Corporaties hebben immers een doelstelling op het gebied van energiebesparing te behalen. Bovendien zorgen de duurzaamheidsmaatregelen wel degelijk voor een verlaging van de woonlasten voor de huurder. Toon je woonlasten in het woonruimteverdeelsysteem, dan zullen de woningen van corporaties die investeren in het verlagen van de woonlasten door het nemen van duurzaamheidsmaatregelen bovendien sneller verhuurd worden en groenere adviezen krijgen. Lees hier hoe je kunt differentiëren op basis van duurzaamheid.

Geef ruimte aan maatwerk

Hoewel de wetgeving rondom betaalbaarheid steeds strikter wordt, wordt de roep om specifieke maatregelen voor een individuele bewoner steeds groter. Elke bewoner met (mogelijke) betalingsproblemen heeft zijn eigen problematiek en soms zijn maatwerkoplossingen beter dan standaardoplossingen. Zorg daarom dat zowel medewerkers van gemeenten als medewerkers van corporaties ruimte krijgen om maatwerk oplossingen voor “hun” bewoners te bedenken.

Geef huurders zelf ook een rol in het verlagen van de woonlasten

Als gemeente en corporatie heb je natuurlijk sturingsmogelijkheden om het verlagen van de woonlasten te beïnvloeden. Dit kan door het aanpassen van de huur, verlagen van de energielasten door energiebesparende maatregelen en verlaging van de gemeentelijke heffingen. Maar uiteraard bepaalt het gedrag van de bewoner voor een belangrijk deel de hoogte van de totale woonlasten. Maak in de prestatieafspraken daarom ruimte voor voorlichting over woonlasten en gedragsverandering in energieverbruik. Door het tonen van woonlasten in het woonruimteverdeelsysteem kunnen huurders zelf een bewustere keuze maken voor de woning met de woonlasten die het best bij hen past.  Tenslotte kunnen gemeente en corporatie gezamenlijk anticiperen op initiatieven van bewoners die zelf willen investeren in duurzaamheid. Zo komt ook de huurder zelf  “in control” over zijn totale woonlasten.

Meer lezen over het maken van woonlastenbeleid? Lees dan onze herziene handreiking “van huurbeleid naar woonlastenbeleid”. Wil je meer informatie over het tonen van woonlasten of het geven van een betaalbaarheidsadvies aan (toekomstige) huurders? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

 

Gerelateerde artikelen

01 mei 2024
WWS punten importeren

De module “Energie & WWS” is een aanvulling op het programma Vabi “Beheer & Analyse” en “Energie & CO2 beleid”. Met deze module is...

29 april 2024
EPA-export vanuit Vabi Elements

De EPA-export vanuit Vabi Elements staat op het punt om een welverdiende uitbreiding te ontvangen. Momenteel is het mogelijk om een 3D getekende geometrie...

29 april 2024
Nieuwe EPV-regeling in Vabi Assets Energie

Vanaf 1 januari 2024 kan er voor de bepaling van de energieprestatievergoeding (EPV) voor nieuwe en gerenoveerde woningen, alleen maar gebruik gemaakt worden van...