Hoe betaalbaar is uw voorraad voor uw doelgroepen?

Betaalbaar wonen heeft bij een groeiend aantal corporaties steeds nadrukkelijker de aandacht. Voor welke doelgroepen is onze betaalbare huisvesting bedoeld? Wat verstaan we eigenlijk onder betaalbaarheid? Corporaties nemen steeds vaker concrete en goed onderbouwde standpunten in om de antwoorden op deze vragen te krijgen, en om de betaalbaarheid van het wonen te meten en te toetsen.

Recentelijk heeft een aantal corporaties Vabi gevraagd om, gebruikmakend van de Vabi Woonlastenmethodiek, de totale woonlasten (huurlasten + energielasten) voor hun doelgroepen in beeld te brengen en te toetsen aan de voor hun geldende betaalbaarheidsnormen.

De uitgangspunten

In overleg met de corporaties zijn de volgende uitgangspunten bepaald.

  • De meest voorkomende huishoudtypen (van alleenstaanden tot grote gezinnen) zijn als uitgangspunt genomen. Hier zijn de specifieke energielasten met behulp van de Vabi woonlastenmethodiek aan gekoppeld.
  • Gezamenlijk zijn in dit voorbeeld 5 betaalbaarheidsklassen gedefinieerd. Betaalbaarheidsklasse 1 staat voor ‘Zeer betaalbaar’ en klasse 5 staat voor ‘Niet betaalbaar’. Aan de 5 betaalbaarheidsklassen worden 5 kleuren gekoppeld die variëren van groen (goed betaalbaar) tot rood (niet betaalbaar).
  • Het inkomen heeft direct impact op de betaalbaarheid van de woonlasten. Er zijn voor de analyse 3 meest interessante inkomens benoemd: minimum inkomen, bovengrens inkomen huurtoeslaggerechtigden, bovengrens inkomen in aanmerking voor gereguleerde huur (€ 34.678 in 2014).

Het analyseren van de voorraad

Vervolgens heeft Vabi een analyse gemaakt van de betaalbaarheid van de voorraad voor de huishoudtypen per benoemd inkomen. Door rekening te houden met de geldende toewijzingscriteria (bijvoorbeeld inkomen, leeftijd, gezinsgrootte) is het plaatje van de betaalbaarheid van de voorraad nog zuiverder gemaakt.

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:Betaalbaarheid-voor-uw-doelgroepen_1

Daarnaast is een analyse gemaakt van de verhuringen van 2014. Voor welk deel zou een negatief advies zijn uitgeschreven op basis van de gehanteerde betaalbaarheidsnorm?

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:Betaalbaarheid-voor-uw-doelgroepen_2

Resultaat

Aan de hand van de analyses kunnen de corporaties bepalen of ze vinden dat er voldoende passend aanbod is voor de doelgroep en hier actie op ondernemen. De corporaties hebben besloten om de betaalbaarheidsadviezen vooraf aan woningzoekenden te gaan communiceren, om zo betalingsproblemen te voorkomen.

De betaalbaarheid in beeld brengen biedt inzicht en aanknopingspunten voor het herijken van uw beleid. Vraagt u zich bijvoorbeeld af waarom het beeld van de feitelijke verhuringen zich anders inkleurt dan het plaatje van de betaalbaarheid van uw voorraad? Met welke doelgroepen heeft u werkelijk te maken? Komen er voldoende betaalbare woningen vrij voor de meest voorkomende doelgroepen in uw regio? En, wanneer u passend toewijzen heeft doorgevoerd, hoe betaalbaar is uw voorraad dan voor uw doelgroepen?

Meer informatie

Wilt u ook aan de slag met het in kaart brengen van betaalbaarheid? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

31 mei 2021
Zo lever je je gegevens aan voor de Aedes benchmark Duurzaamheid en Technische Woningkwaliteit (SHAERE)

Sinds 1 juni kun je de gegevens voor de Aedes Benchmark Duurzaamheid en Technische Woningkwaliteit weer aanleveren. Dit kan nog tot 31 juli a.s....

03 maart 2021
Werken met 2 versies van Vabi Assets Energie naast elkaar

Vanaf versie 8 werkt de database van Vabi Assets Energie met twee datasets: één voor de oude applicatie (Nader Voorschrift) en één voor de...

02 maart 2021
5 overwegingen om de conversie naar de NTA 8800 uit te voeren (of nog even te wachten)

Sinds 1 januari is de nieuwe rekenmethodiek voor het berekenen van een energielabel, de NTA 8800, van kracht. Hierbij is er veel veranderd. Van...