Hoe betaalbaar is uw voorraad voor uw doelgroepen?

Betaalbaar wonen heeft bij een groeiend aantal corporaties steeds nadrukkelijker de aandacht. Voor welke doelgroepen is onze betaalbare huisvesting bedoeld? Wat verstaan we eigenlijk onder betaalbaarheid? Corporaties nemen steeds vaker concrete en goed onderbouwde standpunten in om de antwoorden op deze vragen te krijgen, en om de betaalbaarheid van het wonen te meten en te toetsen.

Recentelijk heeft een aantal corporaties Vabi gevraagd om, gebruikmakend van de Vabi Woonlastenmethodiek, de totale woonlasten (huurlasten + energielasten) voor hun doelgroepen in beeld te brengen en te toetsen aan de voor hun geldende betaalbaarheidsnormen.

De uitgangspunten

In overleg met de corporaties zijn de volgende uitgangspunten bepaald.

  • De meest voorkomende huishoudtypen (van alleenstaanden tot grote gezinnen) zijn als uitgangspunt genomen. Hier zijn de specifieke energielasten met behulp van de Vabi woonlastenmethodiek aan gekoppeld.
  • Gezamenlijk zijn in dit voorbeeld 5 betaalbaarheidsklassen gedefinieerd. Betaalbaarheidsklasse 1 staat voor ‘Zeer betaalbaar’ en klasse 5 staat voor ‘Niet betaalbaar’. Aan de 5 betaalbaarheidsklassen worden 5 kleuren gekoppeld die variëren van groen (goed betaalbaar) tot rood (niet betaalbaar).
  • Het inkomen heeft direct impact op de betaalbaarheid van de woonlasten. Er zijn voor de analyse 3 meest interessante inkomens benoemd: minimum inkomen, bovengrens inkomen huurtoeslaggerechtigden, bovengrens inkomen in aanmerking voor gereguleerde huur (€ 34.678 in 2014).

Het analyseren van de voorraad

Vervolgens heeft Vabi een analyse gemaakt van de betaalbaarheid van de voorraad voor de huishoudtypen per benoemd inkomen. Door rekening te houden met de geldende toewijzingscriteria (bijvoorbeeld inkomen, leeftijd, gezinsgrootte) is het plaatje van de betaalbaarheid van de voorraad nog zuiverder gemaakt.

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:Betaalbaarheid-voor-uw-doelgroepen_1

Daarnaast is een analyse gemaakt van de verhuringen van 2014. Voor welk deel zou een negatief advies zijn uitgeschreven op basis van de gehanteerde betaalbaarheidsnorm?

Over-Vabi:Nieuws:Nieuws-archief:Betaalbaarheid-voor-uw-doelgroepen_2

Resultaat

Aan de hand van de analyses kunnen de corporaties bepalen of ze vinden dat er voldoende passend aanbod is voor de doelgroep en hier actie op ondernemen. De corporaties hebben besloten om de betaalbaarheidsadviezen vooraf aan woningzoekenden te gaan communiceren, om zo betalingsproblemen te voorkomen.

De betaalbaarheid in beeld brengen biedt inzicht en aanknopingspunten voor het herijken van uw beleid. Vraagt u zich bijvoorbeeld af waarom het beeld van de feitelijke verhuringen zich anders inkleurt dan het plaatje van de betaalbaarheid van uw voorraad? Met welke doelgroepen heeft u werkelijk te maken? Komen er voldoende betaalbare woningen vrij voor de meest voorkomende doelgroepen in uw regio? En, wanneer u passend toewijzen heeft doorgevoerd, hoe betaalbaar is uw voorraad dan voor uw doelgroepen?

Meer informatie

Wilt u ook aan de slag met het in kaart brengen van betaalbaarheid? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde artikelen

19 februari 2021
Duurzaamheid in woningvoorraad en vastgoed versnellen met subsidies

Het versnellen van verduurzaming bij woningcorporaties en vastgoedeigenaren. Subvention en Vabi bedienen dezelfde klanten met hetzelfde doel. Vabi doet dat met software, Subvention met...

22 januari 2021
Van norm naar software: het verhaal achter de NTA 8800

Of je nu vastgoed beheert, verhuurt of verkoopt of inspecties in gebouwen doet; je krijgt allemaal te maken met de NTA 8800. Sinds 1...

30 november 2020
Vanaf 1 januari: BOG/ MOG en ZOG in Vabi Assets Energie

Met de komst van de nieuwe rekenmethodiek, de NTA 8800, komt er één rekenmethodiek voor woningbouw en utiliteitsbouw. Vanaf 1 januari gaat deze in...